Консультант/-ка проєкту «МолодьТУТ», для впровадження підходу з гендерної рівності та соціальної інклюзії (Gender Equality and Social Inclusion, GESI)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
zakharii.tkachuk

Untit5led-1
Консультант/-ка проєкту «МолодьТУТ», для впровадження підходу з гендерної рівності та соціальної інклюзії (Gender Equality and Social Inclusion, GESI)
  1. Інформація про програму та проєкт:

    Програма “Мріємо та діємо”спрямована на розвиток та підтримку молоді в Україні, створення сприятливого середовища, в якому молодь матиме можливість реалізувати свої мрії, ідеї та бачення розвитку країни. Використовуючи орієнтований на молоде покоління підхід – не для молоді, а разом з молоддю – програма сприяє молодіжним інноваціям, підприємництву, посиленню участі у прийнятті рішень у громадах та розв’язанні проблем на національному рівні, а також посилює потенціал української молоді бути рушійною силою плюралізму та поваги до різноманітності. «Мріємо та діємо» залучає молодь до розробки та реалізації проєктів та ініціатив, а також проводить дослідження, щоб на їх основі формувати молодіжну політику та рухатись до ефективних та стійких змін.  

Програма “Мріємо та діємо” впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network. 

В рамках 5-річної програми “Мріємо та діємо” запустило проєкт “МолодьТуТ: створи простір молодіжних перспектив у своїй громаді”. Його мета полягає у посиленні спроможності молодіжних просторів у громадах надавати якісні послуги для молоді та розбудовувати сприятливе середовище для розвитку громадського активізму, підвищення соціальної згуртованості, просування толерантності та інклюзивності у громадах.

Реалізовує проєкт «Молодь: ТУТ» громадська організація «Молодіжна Платформа», яка є експертною організацію у секторі створення та менеджменту молодіжних центрів. Організація модерує процес створення та наповнення програмною роботою 12 молодіжних центрів. В рамках такої роботи, заплановано також і посилення впровадження підходу з гендерної рівності та соціальної інклюзії у молодіжних центрах. Зважаючи на попередньо проведене опитування, молоді люди – користувачі цих центрів, хочуть бачити інклюзивний, безпечний молодіжний центр, який враховує інтереси різних груп молоді, вміє працювати враховуючи потреби усієї молоді громади. Для виконання даного запиту ГО «Молодіжна Платформа» оголошує тендер на позицію консультанта/-ки проєкту «МолодьТУТ» які стосуються впровадження підходу з гендерної рівності та соціальної інклюзії (Gender Equality and Social Inclusion, GESI).

Важливо, загальна відповідальність за чутливий/трансформаційний підхід GESI та впровадження підходу гендерної пріоритизації є відповідальністю кожного учасника_ці проєктної команди організації «Молодіжна платформа», в той час консультант/-ка проєкту буде працювати як ресурсна особа та технічний радник/-ця з питань посилення GESI підходу шляхом операціоналізації, адаптації та інтеграції підходу в різні аспекти життєвого циклу проєкту та заплановану проєктну діяльність.

2. Обов’язки консультанта/-ки:

Важливо. консультанта/-ки буде працювати у двох паралельних напрямах. Внутрішня діяльність – на посилення інституційної спроможності проєкту та ГО «Молодіжна Платформа» у питаннях гендерної рівності та соціальної інклюзії. Зовнішня діяльність – розбудова спроможності молодіжних центрів бути інклюзивними середовищами.

1. Забезпечити виконання плану з посилення GESI підходу, що попередньо розроблений та погоджено із командою IREX. План включає у себе наступні блоки: безпековіпитання, навчання щодо self care, resilience та протидії стресу, розробка стратегії для значущого включення груп з неблагополучним становищем до всіх заходів проєкту, гендерний та безпековий аудит молодіжних центрів, навчання із питань, що стосуються гендерної рівності, допомога у розробці політик GESI для 12 молодіжних центрів.Готувати технічні та організаційні завдання для експертів та експерток, які будуть навчати ГО «Молодіжна Платформа» та модерувати спільні діяльності усіх сторін.

2. Вчасно надавати детальний місячний описовий звіт за виконання GESI планування та пропонувати інновації чи зміни до роботи ГО «Молодіжна Платформа». Планувати та відстежувати бюджетну лінію даного компоненту проєкту.

3. Навчати та консультувати молодіжні центри, учасники проєкти «МолодьТУТ» щодо питань гендерної рівності, соціальної інклюзії в т.ч. гендерний аналіз та стратегії гендерно-чутливого підходу в роботі кожного молодіжного центру, індивідуальний та диференційований підхід, безбар’єрність, стратегії та підходи для забезпечення рівних можливостей та доступу до послуг молодіжного центру, змістовне та повноцінне включення в т.ч.і соціально вразливих та мало представлених груп молоді, розробка та впровадження механізмів підзвітності (accountability mechanisms).

4. Забезпечити створення та написання політик, процедур (Політика захисту від сексуального використання та аб’юзу та пов’язані з нею процедури, політика боротьби з торгівлею людьми та примусовою працею, політика  заборони сексуальних домагань та порушень поведінки, політика захисту даних)  для молодіжних центрів, учасників проєкту «МолольТУТ», які будуть рекомендовані IREX і будуть дотичні до питань гендерної рівності та соціальної інклюзії.

4. Розробити та реалізувати план імплементації внутрішньої Політики з запобігання сексуальній експлуатації та насильству (ЗСЕН) стосовно дітей, молоді, вразливих груп дорослих людей (за основними напрямками – підвищення обізнаності, попередження та протидії, захист, рапортування та реагування на випадки СЕН). Виконувати роль контактної особи з Політки ЗСЕН.

5. Виконувати інші завдання та доручення які прямо стосуються роботи проєту «МолодьТУТ» від головного менеджера проєкту.

 3. Технічна інформація для подачі:

Від організації чи осіб, які готові надати послуги із впровадження підходу з гендерної рівності та соціальної інклюзії, очікується заявка до 23:59 години 25 жовтня 2021 року, що включає:

  • Резюме (із вказанням релевантної освіти та дотичного досвіду); 
  • Рекомендовані копії дипломів, сертифікатів, які підтверджують відповідну освіту; 
  • Контакти осіб або організацій, з якими працювали за останні 1-2 роки, що можуть надати рекомендації; 
  • Мотиваційний лист та окреслити бачення та концепт роботи з впровадження підходу з гендерної рівності та соціальної інклюзії.
  • Цінова пропозиція із розрахунку 60% робочого часу протягом 7 місяців. (початок роботи – грудень 2021, закінчення – червень 2022 року).

Заявка і додаткові документи мають бути надіслані на електронну пошту – [email protected]

Питання чи уточнення, просимо задавати також на цю електронну пошту.


Останні публікації цього розділу:

Менеджер/ка з постачання і матеріально-технічного забезпечення

Офіс-менеджер(ка)

Помічник(ця) бухгалтера

Представник(ця) контактного центру

Керівник/-ця Команди Психологічного здоров’я та Психосоціальної Підтримки (Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Team Leader) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

SMM-менеджер/ка