Керівник/-ця проекту із сексуального та репродуктивного здоров’я (2 позиції) до UNFPA Україна

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Maryna Semenenko

Vacancy вакансія(6)
Керівник/-ця проекту із сексуального та репродуктивного здоров’я (2 позиції) до UNFPA Україна

НАЗВА ПОСАДИ: Керівник/ця проекту із сексуального та репродуктивного здоров’я

РІВЕНЬ ПОСАДИ: Угода про надання послуг, SB4/Q1

ТРИВАЛІСТЬ: один рік, можливе продовження

ПОСАДА: дві позиції

КЕРІВНИК: Керівник Програми ФН ООН з СРЗ

Місце роботи: м. Київ

Повна (неповна) зайнятість: Повна зайнятість

Посада:

Керівник проекту СРЗ сприятиме ефективному управлінню роботою проектів гуманітарного реагування ФН ООН з репродуктивного здоров’я, реагування системи охорони здоров’я на гендерно зумовлене насильство (ГЗН), гарантованого забезпечення засобами для репродуктивного здоров’я.

Завдання працівника:
Як працівник великого та комплексного Представництва ФН ООН в Україні («Представництво»), ви підтримуватимете ефективне управління гуманітарними проектами та діяльністю ФН ООН щодо репродуктивного здоров’я, реагування систем охорони здоров’я на ГЗН, а також гарантованого забезпеченню засобами для репродуктивного здоров’я.

Проводячи змістовний аналіз та оцінку політичних, соціальних та економічних тенденцій, ви долучатиметесь до розробки та оцінки комплексних програмних ініціатив проекту з гуманітарного реагування.

Керівник проекту СРЗ здійснюватиме контроль результатів реалізації проекту, керуватиме застосуванням систем і процедур, а також розроблятиме необхідні доповнення.

Обов’язки та сфера відповідальності:

Разом з урядовими партнерами, агентствами ООН та іншими міжнародними та українськими гуманітарними партнерами керувати реалізацією доручених проектів гуманітарного реагування з СРЗ, виконанням операційного плану з реагування Представництва, зокрема питаннями реагування на ГЗМ з боку системи охорони здоров’я, приділяючи особливу увагу задоволенню потреб у доступі до послуг СРЗ та захистові репродуктивних прав (РП) найбільш уразливих груп населення (ВПО, людей з інвалідністю, ЛГБТКІ-людей, уразливих підлітків юнаків та дівчат тощо);
Надавати технічні та програмні пропозиції щодо планування, розробки концепції, впровадження, моніторингу та оцінки гуманітарної роботи в напрямку сексуального та репродуктивного здоров’я (СРЗ) під проводом ФН ООН, а також керувати забезпеченням готовності Представництва до проведення заходів щодо СРЗ, зокрема інтеграції Мінімального пакету первинних послуг (МППП) в національні системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
Сприяти встановленню та підтримці відносин співпраці з колегами в урядових колах, багатосторонніми та двосторонніми донорськими агенціями та міжнародними та українськими гуманітарними партнерами, особливо з тими, хто був залучений до Кластеру охорони здоров’я та Робочої групи з питань СРЗ під керівництвом ФН ООН, для вирішення поточних проблем, а також ефективно заохочувати різноманітних стейкхолдерів до сприяння виконанню мандата ФН ООН;
Допомагати в проведенні заходів з популяризації та мобілізації ресурсів представництва ФН ООН в Україні шляхом підготовки відповідної документації, а саме резюме проектів, матеріалів конференцій, виступів, інформації про донорів, а також участі в зустрічах донорів та заходах з інформування населення;
Сприяти наданню програмної та технічної підтримки Міністерству охорони здоров’я України, регіональним органам охорони здоров’я а також іншим партнерам ФН ООН для забезпечення інтеграції питань щодо СРЗ у гуманітарну відповідь а також у національні стратегії та програми охорони здоров’я;
Надавати допомогу в створенні національного потенціалу з формування запиту на створення Служб з питань СРЗ а також наданні інформації населенню, зокрема жінкам та молоді.
Забезпечувати загальну координацію та керівництво роботою проекту, включаючи управління призначеними національний партнер для забезпечення відповідності результатів проекту (проектів) затвердженим планам роботи та бюджетам;
Керувати роботою команди проекту, консультантів, радників та експертів. Здійснювати якісне, своєчасне та цілісне технічне та програмне управління згідно з політикою та стратегією вирішення питань репродуктивного здоров’я населення, затвердженою ФН ООН.
Підтримка та взаємодія з усіма партнерами, постачальниками та надавачами послуг в рамках цього проекту (проектів) з усіх питань, пов’язаних з виконанням проекту, для забезпечення своєчасного, успішного та ефективного виконання заходів щодо реалізації проекту (проектів);
Координація роботи проекту з роботою інших стейкхолдерів, які працюють в цьому напрямку, для уникнення дублювання та забезпечення економічної ефективності впровадження проекту;
Підготовка, оновлення, впровадження та контроль виконання календарних планів щодо діяльності за проектом (проектами) згідно з затвердженим (-ними) річним (-ними) планом (-ами) виконання робіт;
Аналіз впровадження проекту, визначення ймовірних перешкод та пропозиції щодо вирішення, надання звітності щодо результатів роботи помічнику Голови Представництва, працівникам програми ФН ООН за сферами їх відповідальності;
Забезпечення прозорості результатів впровадження проекту через зв’язок з громадськістю, адвокацію, роботу зі ЗМІ та інші комунікаційні заходи;
Підготовка та подання до Представництва ФН ООН документів звітності, пов’язаних з проектом (проектами), якими ви керуєте, в тому числі звітів та даних моніторингу;
Постійне спілкування та консультування Представництва ФН ООН щодо всіх питань, пов’язаних із реалізацією проекту (проектів) для забезпечення його (їх) успішного виконання;
Надання інформації стосовно проекту для проведення комунікаційних заходів ООН та ФН ООН, зокрема новин, повідомлень для ЗМІ, прес-релізів, підсумків та оглядів, презентацій;
Виконання інших проектних завдань на прохання керівників Представництва;

Кваліфікація та досвід:
Щонайменше три роки відповідного досвіду на посаді керівника проектів в галузі охорони здоров’я, бажано в напрямку СРЗ, в ідеалі – досвід роботи на спільних проектах з міжнародними партнерами та (або) партнерами кластеру охорони здоров’я.
Значний досвід партнерської діяльності або роботи з представниками громадянського суспільства та державного сектору, агенцій ООН та міжнародних організацій.
Належне розуміння місцевої системи охорони здоров’я; бажаним є наявність досвіду збору даних для проведення моніторингу; досвід заходів з моніторингу та оцінки програм СРЗ в галузі охорони здоров’я.
Досвід адвокації, особливе значення має наявність досвіду роботи за напрямком СРЗ;
Належні навички роботи з письмовими текстами та усної комунікації.

Освіта:

Вища освіта в галузі медицини, охорони здоров’я або в іншій суміжній галузі.

Мови:

Вільне володіння англійською та українською мовами.

Цінності:

Бути прикладом доброчесності
Демонструвати відданість ФН ООН та системі ООН
Приймати культурне розмаїття
Приймати зміни

Функціональна компетенція:

Адвокація/Просування політики, орієнтованої на порядок денний
Використання ресурсів національних урядів і партнерів/побудова стратегічних альянсів і партнерських об’єднань
Забезпечення програм, орієнтованих на результати
Внутрішня та зовнішня комунікація та адвокація для мобілізації результатів

Ключові компетенції:

• Орієнтованість на результат

• Відповідальність

• Розвиток та застосування професійного досвіду/ділової хватки

• Аналітичне та стратегічне мислення

• Вміння працювати в команді / управляти собою та регулювати відносини з іншими

• Використання спілкування для здійснення впливу

Податися на вакансію тут.


Останні публікації цього розділу:

Communication Officer до ЮНІСЕФ Україна

Координатор(-ка) медіа та комунікацій

Education Specialist до ЮНІСЕФ Україна

Programme Associate до ЮНІСЕФ Україна

Driver (водій/ка) до ЮНІСЕФ Україна

Експерт(-ка) з фінансового менеджменту: тендер