Інтерв’юєр/ка

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
popadiukmykola

Лого_колір (1)
Інтерв’юєр/ка

ENGin шукає Інтерв’юєра/ку

Interviewer (English + Ukrainian Fluency, Remote Position)

ENGin is a global nonprofit organization that aims to connect Ukraine to the world in order to propel its postwar reconstruction and longer-term economic & social development. We’re doing this by pairing Ukrainian youth with English-speaking volunteers worldwide for English conversation practice and intercultural exchange. 

We are achieving nationwide change through a fully individualized approach deployed at unprecedented scale: 100,000+ 1-on-1 connections. We aim to create an entire generation of English-fluent, culturally competent Ukrainians ready to rebuild their nation.

We’re looking for a Ukrainian interviewer to conduct online 15-minute interviews with our students and volunteers to decide whether they are a good fit for our program.This is a great chance to boost your communication skills, meet new people, and listen to exciting stories.

Requirements:
✔️ High English fluency, C1+ (fluent enough to run interviews with English-speaking volunteers from 130+ countries and evaluate others’ English level)

✔️ Workload 30 hours/week in the weekday evenings and weekends afternoon-evening Ukraine time (you can be flexible in choosing hours within the mentioned timeframe)

✔️ Attend weekly team meetings (Tuesday evening Ukraine time)

✔️ Age 18+ 

✔️ Extrovert who enjoys talking to people
✔️ Share our mission

✔️ Startup mindset: ready to move fast, enjoys learning by doing, comfortable with change

✔️ Team player: willing to collaborate with team closely

✔️ Ready to make a longer commitment (at least one year)

✔️ Prior experience in interviewing is a plus 

What We Offer:
✔️ Monthly salary starts at 13 500 UAH

✔️ Expected start date – September; (15 hours of paid training required, schedule flexible)

✔️ Official employment
✔️ Flexible working hours

✔️ Remote work

✔️ The opportunity to join a young, energetic team building a one-of-a-kind, world-changing program!

To apply, please fill in this form. If you have any questions, please email Taya at [email protected]

Інтерв’юер/ка (вільне володіння англійською та українською, дистанційна робота)

ENGin – це глобальна неприбуткова організація, що поєднує Україну зі світом задля прискорення післявоєнної відбудови та забезпечення довготривалого економічного та соціального розвитку. Ми поєднуємо українську молодь з волонтерами з усього світу, що вільно спілкуються англійською мовою, для безкоштовної розмовної онлайн практики та налагодження міжкультурних зв’язків. 

Ми прагнемо досягти загальнонаціональних змін завдяки повністю індивідуальному підходу у беспрецедентному масштабі: 100 000+ учасників. Наша мета – створити покоління українців, які вільно володіють англійською, культурно компетентні та готові відновлювати свою націю.

Ми шукаємо українського інтерв’юера/ку для проведення 15-хвилинних онлайн інтерв’ю зі студентами та волонтерами, щоб вирішити, чи приймати учасників у програму. Ця позиція є чудовою можливістю підвищити свої комунікативні навички, зустріти нових людей та почути їх захоплюючі історії.

Вимоги:

✔️ Високий рівень володіння англійською, С1 (вільне володіння мовою для проведення інтерв’ю з англомовними волонтерами із понад 130 країн та оцінки їхнього рівня англійської мови)

✔️ Робоче навантаження: 30 годин/тиждень ввечері в робочі дні та у другу половину дня у вихідні за українським часом (гнучкий вибір годин у зазначені проміжки часу) 

✔️ Обов’язкове відвідування щотижневих зустрічей з командою (вівторок вечір за українським часом)

✔️ Вік 18+ 

✔️ Екстроверт, який любить спілкуватися з новими людьми
✔️ Поділяє нашу місію

✔️ Мислення старапу: готовність швидко рухатися та навчатися під час робочого процесу, відкритість до змін

✔️ Командний гравець: бажанням тісно співпрацювати із командою

✔️ Готовність до довгострокового працевлаштування (мінімум 1 рік)

✔️ Досвід у проведенні інтерв’ю буде перевагою

Що ми пропонуємо:

✔️ Місячна зарплата від 13 500 гривень

✔️ Очікувана дата початку роботи вересень; (обов’язкові 15 годин оплачуваного навчання, гнучкий графік)

✔️ Офіційне працевлаштування
✔️ Гнучкі години роботи

✔️ Віддалена зайнятість

✔️ Можливість доєднатися до молодої, енергійної команди, яка створює унікальну програму, що змінює світ!

Щоб відгукнутися на вакансію, будь ласка, заповніть цю форму. Якщо у вас є питання, напишіть Таї за адресою [email protected]


Останні публікації цього розділу:

Аналітик/иня відкритих даних

Експерт/ка з юридичного супроводу проєктів із відкритих даних

Послуги графічного/ї дизайнера/ки

Project Management Specialist до UN-Habitat

Вакансія: Associate Human Rights Officer, NOB, FTA, Dnipro, OHCHR

Вакансія: Environmental Compliance (EC) Specialist