Інспектор_ка з кадрів/HR Assistant

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy вакансія dfrfycsz(8)
Інспектор_ка з кадрів/HR Assistant

Датська рада у справах біженців (ДРБ) є міжнародною неурядовою організацією, яка просуває та підтримує довгострокові рішення проблем, з якими стикаються біженці та внутрішньо переміщені особи в усьому світі.

ДРБ в Україні шукає висококваліфікованого Інспектора з кадрів в Харкові.

Загальний опис посади:

Надавати адміністративну допомогу та підтримку відділу кадрів відповідно до інструкцій і процедур DRC та Українського законодавства.

Обов’язки: за технічної підтримки з боку керівника відділу кадрів країни забезпечити виконання всіх завдань, пов’язаних з персоналом, у територіальному офісі, включаючи наймання, введення в посаду, ведення кадрового обліку, підтримку з питань, пов’язаних з кодексом поведінки.

Загальні обов’язки:

Загальні завдання:

 • Допомагати керівництву та співробітникам у питаннях і проблемах, пов’язаних з людськими ресурсами;
 • Надавати свій персональний внесок у процеси відділу кадрів і пропонувати вдосконалення;
 • Керувати підбором персоналу для даної області, включаючи розміщення вакансій, підготовку списку кандидатів, організацію співбесід, перевірку рекомендацій та вести відповідну документацію;
 • Забезпечувати відповідність кадрової документації законодавству у сфері трудового права та захисту персональних даних. Взаємодіяти з регіональним офісом DRC, щоб забезпечити своєчасний і точний оборот документації;
 • Здійснювати прийом, переведення та звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, а також наказів Голови Представництва;
 • Формувати та вести особисті справи працівників, забезпечувати своєчасне надсилання особистих справ до регіонального офісу DRC;
 • Забезпечувати дотримання правил відпустки всіма працівниками DRC у зоні відповідальності, готувати внутрішні накази та надсилати їх для архіву до регіонального офісу DRC;
 • Вносити данні у Dynamics DRC (ERP), включаючи наймання, розірвання та продовження контрактів із працівниками, перевірку запитів на відпустку та погоджень, пільг і компенсацій;
 • Координувати надання страхувальникам інформації про медичне страхування та страхування життя про щомісячні зміни штатного розпису працівників; узгоджувати звернення співробітників зі страховими компаніями;
 • Керувати процедурою найму місцевого персоналу в повній відповідності до Кодексу законів про працю України, включаючи збір та перевірку всіх особистих документів від нового найму, підготовку наказу про прийняття на роботу, підготовку інформації до Фіскальної служби України про нового найму; внесення записів до трудових книжок;
 • Спільно з лінійними керівниками забезпечити всебічне навчання персоналу, а також процес звільнення;
 • Своєчасно надавати інформацію про зміни, пов’язані з персоналом, у зоні відповідальності до регіонального офісу DRC.

Компенсації та пільги

 • Керувати, оновлювати та обробляти платіжну відомість персоналу в тісній співпраці з іншими департаментами та забезпечувати подальше подання до фінансового департаменту або відділу кадрів країни. Складати табель обліку робочого часу для всіх працівників у зоні своєї відповідальності двічі на місяць;
 • Переконуватися, що всі відповідні відрахування здійснюються на щомісячній основі та повідомляються відділу кадрів країни;
 • Готувати та подавати необхідні звіти на щомісячній основі для цілей аудиту;
 • Переконуватися, що записи всієї інформації, пов’язаної з кадрами, зберігаються та своєчасно надсилаються відповідним сторонам.

Розвиток, планування персоналу та добробут

 • Переконуватися, що процес оцінки ефективності проводиться, і що для працівника є можливості для навчання та розвитку;
 • Допомагати в проведенні вступного навчання з Кодексу поведінки, конфіденційності, конфлікту інтересів тощо, якщо це необхідно;
 • Допомагати людям планувати діяльність (наприклад, забезпечити наявність посадових інструкцій для всіх ролей);
 • Допомагайте або стимулюйте ініціативи щодо добробуту людей.

Необхідний досвід та технічні компетенції:

 • Ми очікуємо, що ви матимете щонайменше 2 роки досвіду в управлінні людськими ресурсами, адмініструванні, управлінні змінами та/або організаційному розвитку.
 • Вища освіта за спеціальністю «Управління людськими ресурсами», «Бізнес», «Соціальні науки» або еквівалентна професійна кваліфікація.
 • Технічні навички в управлінні компенсаціями та пільгами.
 • Гарне володіння MS Word та Excel.
 • Досвід використання онлайн-системи для підбору персоналу.
 • Cереднє або вище середнього знання англійської мови.
 • Вільне володіння Українською мовою та відмінні комунікативні навички.
 • Досвід роботи в (I)NGO буде перевагою.
 • Досвід роботи з ERP програмами буде перевагою.
 • Вільне володіння письмовою та усною українською мовою.
 • Англійська на середньому або просунутому рівні (розмова/читання/письмо).

Ми пропонуємо:

 • Тривалість контракту: 12 місяців з можливістю поновлення залежно від ефективності та фінансування програми. Попередньо відбувається проходження 3-х місячного випробувального терміну
 • Дата початку: якнайшвидше
 • Кінцевий термін подачі заявки: 13.06.2023
 • Тип контракту: повна зайнятість. Робота у офісі у м. Харків (тимчасово Мерефа)

Процес подачі заявки:

Усі апліканти повинні надіслати супровідний лист та оновлене резюме (не більше чотирьох сторінок) за посиланням: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1036&departmentId=19100&ProjectId=168228

Заявки, надіслані електронною поштою, розглядатися не будуть.

Кінцевий термін подачі заявок: 13 червня 2023 року

Усі посади ДРБ вимагають від особи, яка займає посаду, володіння основними компетенціями ДРБ:

 • Прагнення до досконалості: зосередженість на досягненні результатів при забезпеченні ефективних процесів
 • Співпраця: залучення відповідних сторін і заохочення відгуків.
 • Взяття ініціативи: взяти на себе відповідальність та ініціативу, прагнути до інновацій.
 • Комунікація: слухати та говорити ефективно та чесно.
 • Демонстрація доброчесності: дотримання та просування найвищих стандартів етичної та професійної поведінки щодо цінностей і Кодексу поведінки ДРБ, включаючи захист від сексуальної експлуатації, насильства та переслідувань.

Щоб отримати додаткову інформацію про Датську раду у справах біженців в Україні, відвідайте наш веб-сайт drc.ngo


Останні публікації цього розділу:

Менеджер/ка проєкту «Професійний розвиток жінок у сфері пасажирського транспорту»

Менеджер/ка з фінансів

Procurement and Logistics Officer / Фахівець/чиня із закупівель та логістики

Aссистент/ка відділу персоналу / HR assistant

Monitoring and Evaluation Specialist / Спеціаліст/ка з моніторингу та оцінки

Фонд "Євразія" шукає Фінансового(-ву) менеджера/ку