Головний спеціаліст Відділу взаємодії з підприємствами, що належать до сфери управління МОЗ

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
12345

2764-2411_social_share_02
Головний спеціаліст Відділу взаємодії з підприємствами, що належать до сфери управління МОЗ

Запрошуємо професіоналів долучитися до реформування системи охорони здоров’я.

Якщо ви прагнете нових викликів у масштабах усієї країни та шукаєте коло однодумців, приєднуйтеся до Відділу взаємодії з підприємствами, установами, та організаціями, що належать до сфери управління міністерства, Міністерства охорони здоров’я України.

Посадові обов’язки:

 • Забезпечує реалізацію Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) державної політики у сфері охорони здоров’я в межах компетенції закріплених за Відділом.
 • Розробляє та вносить пропозиції керівництву Відділу щодо формування державної політики у сфері охорони здоров’я в межах компетенції закріплених за Відділом.
 • За дорученням начальника Відділу, представляє Відділ у структурних підрозділах МОЗ України, органах державної влади, міжнародних організаціях з питань, що належать до його компетенції.
 • Готує матеріали та пропозиції на розгляд Колегії МОЗ України, апаратних нарад у Міністра охорони здоров’я України (далі – Міністр), заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків між заступниками Міністра.
 • Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку сфери охорони здоров’я. Вносить на розгляд начальнику Відділу пропозиції щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій в межах компетенції Відділу.
 • За дорученням начальника Відділу, здійснює координацію роботи між відомствами, установами, керівними органами у галузі охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • За дорученням начальника Відділу, бере участь в межах компетенції у підготовці та опрацюванні проектів Законів України, постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.
 • Здійснює, у межах компетенції, розгляду запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, звернень громадських організацій, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділу. За результатами їх аналізу розробляє відповідні рішення, які виносяться на розгляд начальнику Відділу. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Виконує за дорученням начальника Відділу завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує начальнику Відділу доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.
 • За дорученням начальника Відділу, забезпечує залучення фахівців служб та юридичних осіб сфери управління МОЗ України до розгляду питань, що належить до його повноважень. Проводить перевірки
  та контроль з питань, що належить до його компетенції у відповідній сфері управління. Одержує в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 • Бере участь, у межах компетенції, у перевірках виконання умов контрактів керівниками підпорядкованих юридичних осіб.
 • Опрацьовує проекти статутів підпорядкованих юридичних осіб спільно з іншими структурними підрозділами МОЗ України та готує проекти відповідних наказів.
 • Забезпечує, у межах компетенції, участь у роботі з питань утворення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, що належать до сфери управління МОЗ України, заснованих на державній власності.
 • Вносить на розгляд начальнику Відділу пропозиції щодо узагальнення показників фінансово-економічної діяльності юридичних осіб з метою інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень керівництвом МОЗ України.
 • Здійснює аналіз виконання капітальних видатків на охорону здоров’я державного та місцевих бюджетів та їх річних планів, забезпечує використання результатів аналізу при формуванні бюджетних запитів.
 • Бере участь у розробці бюджетного запиту та пропозиціях щодо обсягів капітальних видатків на охорону здоров’я для врахування у проекті Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, відповідно до основних напрямків діяльності сфери охорони здоров’я.
 • Бере участь у роботі по формуванню (внесенню обґрунтованих змін) до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів МОЗ України.
 • Вносить на розгляд начальнику Відділу, в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до кошторисів, планів асигнувань та планів використання по юридичних особах.
 • Відповідно до покладених на Відділ завдань і функцій виконує інші доручення начальника Відділу

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад – 9600,00 грн.,
 • надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами),
 • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Вимоги до кандидата:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення,
 • використовувати офісну техніку.
 • знання:
  • Конституції України,
  • Закону України «Про запобігання корупції»,
  • Закону України «Про державну службу»,
  • Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
  • Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;
  • Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;
  • Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису),

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік(подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за визначеною ним формою).

Документи приймаються до 18 год 00 хв 04 вересня 2019 року, м. Київ, вул. М. Грушевського

Документи подаються особисто або поштою.

Документи, які надсилаються поштою, повинні бути у закритому конверті з обов’язковою позначкою “Конкурсній комісії МОЗ України на зайняття вакантних посад державної служби”.

11 вересня 2019 року о 10 год 00 хв буде проводитись тестування на знання законодавства, м. Київ, вул. М. Грушевського.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу 

Шевчук Ігор Іванович, тел. 200-07-89,

[email protected]

Джерело: moz.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Консультант-психолог на повну зайнятість

USAID Economic Resilience Activity (ЕRA), implemented by DAI GLOBAL LLC looking for Human Resources Officer  (Kramatorsk)

Експерт/експертка з прав осіб з інвалідністю у Громадську організацію “Громадський холдинг “Група впливу”

Cоmmunications Specialist, Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI) Program in Ukraine

Програмний координатор

Аналітики в ГО “Група впливу”