ГО КРИМСОС шукає ментора(-ку) із бухгалтерского обліку

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Ann Smakula

65183258_492456928232287_7247299034694549504_n
ГО КРИМСОС шукає ментора(-ку) із бухгалтерского обліку

З метою проведення програми з менторської підтримки для представників громадських організацій та ініціативних груп ВПО в рамках проекту «Посилення спільнот ВПО в центральній та західній Україні» за підтримки УВКБ ООН, розшукується експерт(-ти), який(-а) знається на бухгалтерському обліку в Україні.

Опис програми

Цільова аудиторія менторської програми – представники громадських організацій та ініціативних груп внутрішньо переміщених осіб з різних регіонів України, які втілюють суспільно корисні локальні та міжрегіональні проекти. Діяльність таких організацій та ініціативних груп є дуже різною – від курсів англійської мови, робоклубів для дітей, створення соціальних гардеробів – до надання психологічної, юридичної допомоги, адвокації житлових питань та ін.

Основна мета менторської програми – надання консультативної допомоги та практичних інструментів щодо організації фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку для громадських організацій та/або благодійних фондів та розвитку організації в даному напрямку в довгостроковій перспективі.

Очікувані результати менторської програми:

· Учасники на практиці застосовують знання, отримані протягом менторської програми;
· Учасники використовують отримані інструменти та знання для досягнення цілей та вирішення проблем, в тому числі, для покращення якості послуг, що надаються бенефіціарам;
· Учасники вміють залучають корисні контакти для побудови успішних партнерських відносин, залучення матеріальних і нематеріальних ресурсів, спільної реалізації проектів/активностей.
· Учасники вирішили проблеми/задачі, поставлені спільно із ментором на початку менторського проекту спільно.

Завдання для менторів (-ок):

1. Протягом програми ментор (або ментори) супроводжує від 3 до 5 громадських організацій/ініціативних груп. Тривалість менторської програми від 3 до 5 місяців. Ментор(-ка) (або ментори(-ки)) має вивчити запити учасників програми та провести одноденну зустріч-знайомство. Протягом зустрічі ментор(-ка) отримує детальну інформацію про діяльність громадських організацій/ініціативних груп, аналізує сильні та слабкі сторони, розробляє цілі та план розвитку, який фіксується в контракті на розвитку.

2. Ментор(-ка) надає спільнотам дистанційні консультації, формує завдання та відстежує їх виконання. Консультації мають надаватись щотижнево для кожної спільноти протягом усієї менторської програми, тривалість кожної консультації – не менше 2 годин.

3. У разі необхідності, ментор(-ка) надає учасникам додаткові консультації протягом періоду реалізації менторської програми.

4. Ментор(-ка) 1 раз на два тижні складає звіт за результатами поточної роботи та направляє ГО «КримСОС».

5. По завершенню програми, ментор(-ка) складає та надсилає ГО «КримСОС» звіт, що включає підсумки реалізації програми, а також рекомендації щодо подальшого розвитку учасників програми.

Критерії відбору менторів(-ок):

· Наявність практичного досвіду у сфері ведення бухгалтерського обліку в громадських організаціях/благодійних фондах;
· Мінімум 2 роки підтвердженого професійного досвіду в сфері менторства, коучінгу, консультування та інших суміжних сфер;
· Вища освіта;
· Можливість виїзду на зустрічі з учасниками менторської програми;
· Можливість підтримки постійної комунікації з учасниками проекту;
· Наявність ФОП 3-ї групи за наявністю відповідних КВЕД.
· Досвід роботи з організаціями, що працюють у сфері внутрішнього переміщення буде перевагою. 

Вимоги до менторів(-ок):

· Наявність відмінних комунікаційних та презентаційних навичок;
· Толерантність та недискримінація у роботі з учасниками;
· Неупередженість та нейтральність у судженнях;
· Повага до індивідуальних особливостей учасників;
· Уміння отримувати та використовувати відгуки з метою поліпшення відносин наставництва;
· Наявність мотивації долучитися до посилення спільнот ВПО, які реалізовують суспільно корисні проекти.

З кандидатами можуть бути проведені співбесіди.

ГО «КримСОС» залишає за собою право на уточнення завдань в процесі переговорів з переможцем(-ницею) конкурсу. Для участі у конкурсі, заповніть, будь ласка цю форму. Заявки приймаються до 01 липня 2019, 23:59.

За додатковою інформацією або в разі виникнення технічних проблем з заповненням форми, звертайтесь на пошту: [email protected] або за телефоном +38(063) 077-16-19, +38(095) 031-53-97.


Останні публікації цього розділу:

UNDP in Ukrаine is looking for a National Consultant Creative Writer/Storyteller

Фахівець відділу моніторингу та оцінки

Радник з питань деінституціоналізації (Де-І)

Фахівець з запобігання корупції та внутрішнього аудиту у ДП «Медичні закупівлі України»

Chemonics International Inc. шукає асистента з комунікації

Менеджер з PR та комунікації