Генерального директора Директорату сільського розвитку

Зафіксувати у Google календарі!


Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Директорат сільського розвитку

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра ;
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

здійснення загального керівництва діяльністю Директорату сільського розвитку Мінагрополітики та забезпечення виконання покладених на директорат завдань та функцій;
забезпечення проведення аналізу стану справ, вивчення тенденцій та прогнозування розвитку ситуації у сферах компетенції директорату, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у сферах компетенції директорату на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері сільського розвитку, зокрема щодо:
- модернізації та економічної трансформації сільської місцевості, підвищення якості життя сільського населення з урахуванням стандартів ЄС;
- підтримки розвитку особистих селянських, малих сімейних і фермерських господарств та інших видів і форм підприємницької діяльності, в тому числі несільськогосподарської;
- підтримки розвитку сільськогосподарської та кредитної кооперації; 
- посилення туристичного потенціалу сільської місцевості шляхом розвитку туризму у сільській місцевості, рекреаційних послуг та інфраструктури села з розширенням базових послуг для економіки сільської місцевості і сільського населення; 
здійснення постійного моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері сільського розвитку та розробки на їх основі пропозицій щодо її продовження або коригування завдань та заходів;
забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання у сфері сільського розвитку;
проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
забезпечення розробки пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері сільського розвитку, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовка відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд керівництву Мінагрополітики;
розробка стратегії, методології та відповідних рекомендацій у сфері сільського розвитку в т.ч. щодо залучення міжнародної технічної допомоги у межах визначених повноважень;
здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової та технічної допомоги;
формування пропозицій щодо визначення пріоритетів, стратегій, прогнозів сільського розвитку, альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх впливу, переваг та ризиків;
визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері сільського розвитку;
забезпечення сприяння розвитку державно-приватного партнерства для реалізації проектів сільського розвитку;
забезпечення довго- та середньострокового планування сільського розвитку, а також розробки за участю інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування державних цільових, комплексних і галузевих програм сільського розвитку;
забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що розробляються Директоратом, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері сільського розвитку за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підготовка пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду; 
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері сільського розвитку, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
участь у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінагрополітики з питань, що належать до сфери сільського розвитку;
участь у бюджетному процесі на рівні Мінагрополітики з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері сільського розвитку


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

10 06 2019 1 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 17424 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35 000 грн (на період випробування надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється в розмірі 50 відсотків);
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн;
премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

52924 грн.


Категорія посади

Б


Статус вакансії

Опублікована


01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 24 

 
Руденко Наталія Іванівна 
+38-(044)-278-3522 
[email protected] 

05.07.2019 09:45 
 м. Київ, вул. Прорізна, 15
 27.06.2019 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Проект USAID Економічна підтримка східної України шукає Перекладача

Проектний Менеджер для Школи Інженерів Порозуміння

Потрібні волонтери для роботи з класними підлітками у Запоріжжі

Асистент Проекту

Вакансія фахівця з планування, моніторингу та оцінювання (Одеса)

Вакансія: Alternative Dispute Resolution Specialist, UNDP (re-advertisemеnt)