ENGin шукає Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
popadiukmykola

Логотип_без фона
ENGin шукає Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

ENGin шукає Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

ENGin – це некомерційна організація, яка допомагає відновлювати Україну за допомогою англійської мови та спілкування 1-на-1. Ми прагнемо об’єднати 100 000 української молоді з англомовними волонтерами в усьому світі для безкоштовного онлайн-спілкування та міжкультурного обміну. Ми швидко зростаюча, повністю віртуальна організація, що базується в США та Україні, з командою з 30 осіб і близько 15 000 поточних учасників.

Технології займають центральне місце в нашій роботі — наша онлайн-платформа є ключовим інструментом, який дозволяє нам залучати та обслуговувати десятки тисяч учасників для досягнення нашої місії. Ми наймаємо досвідченого менеджера з розробки програмного забезпечення для нагляду за розробкою цієї платформи, яку ми запустили як MVP наприкінці 2022 року.

Ми шукаємо досвідченого full-stack engineer з досвідом роботи на керівних посадах мінімум 2 роки. Наш ідеальний кандидат має досвід роботи у великих, більш визнаних організаціях і прагне взяти на себе керівну роль у стартапі, який пропонує гнучкість, автономію та креативність.

Ця посада підпорядковуватиметься безпосередньо CEO

Вимоги:

 • досвід Full-stack engineering — готовність бути наближеним до кодування та допомагати молодшим інженерам із проблемами
 • досвід керівництва повністю віддаленою командою, яка переважно працює неповний робочий день
 • володіння англійською мовою (рівень B2-C2)
 • доступність на повний робочий день (ви не можете працювати чи навчатися в іншому місці)
 • підтримка ритму стартапу: готовність до швидкого руху, сприйняття змін і бажання будувати щось нове
 • проактивість, критичне мислення: готовність керувати, вирішувати проблеми та досягати цілей високого рівня без ретельного нагляду чи мікроменеджменту
 • креативне мислення: пропонуваня нових підходів та рішень
 • відданість місії ENGin – допомога у відбудові України завдяки силі англійської мови та міжкультурного діалогу;
 • зацікавленість та досвід в product management буде перевагою

Обов’язки

 • Очолити нашу команду розробників, яка складається з 1-2 штатних розробників і 2-8 тимчасових волонтерів, які працюють неповний робочий день.
 • Допомага команді зі складними проблемами, включно з виконанням змістовного аналізу коду та, якщо необхідно, безпосереднім кодуванням
 • Встановлення стійких найкращих практик (щодо якості коду, інфраструктури, співпраці, розгортання, тестування, документування, вимірювання, принципів проектування тощо)
 • Допомога кожному розробнику з команди якнайкраще працювати та створити культуру високої продуктивності, ефективної співпраці та турботи про якість.
 • Робота з вищим керівництвом ENGin для визначення бачення продукту та перетворення бізнес-стратегії на дорожню карту продукту
 • Створення умов для того, щоб процес розробки програмного забезпечення проходив гладко, було дотримано узгоджених термінів і забезпечено високу якість роботи.

Зарплата залежитиме від досвіду, орієнтовно 3000-4000$/міс. Щоб подати заявку на цю вакансію, будь ласка, надішліть своє резюме та супровідний лист на [email protected]

ENGin Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

ENGin is a global nonprofit organization that aims to connect Ukraine to the world in order to propel its postwar reconstruction and longer-term economic & social development. We’re doing this by pairing Ukrainian youth with English-speaking volunteers worldwide for English conversation practice and intercultural exchange. 

We are achieving nationwide change through a fully individualized approach deployed at unprecedented scale: 100,000+ 1-on-1 connections. We aim to create an entire generation of English-fluent, culturally competent Ukrainians ready to rebuild their nation. 

Technology is central to our work – our online platform is the key tool that allows us to onboard and serve tens thousands of participants in pursuit of our mission. We’re hiring an experienced software engineering manager to oversee the development of this platform, which we launched as an MVP in late 2022. 

We’re looking for an experienced full-stack engineer with a minimum of 2 years prior leadership experience. Our ideal candidate has experience at larger, more established organizations and is eager to take a startup leadership role that offers flexibility, autonomy, and creativity. 

This role will report directly to the CEO. 

Qualifications 

 • Full-stack engineering experience – ready to stay close to the code and help junior engineers with coding challenges 
 • Experience leading a fully remote, mostly part-time team
 • Able to work in English (B2-C2 level)
 • True full-time availability is required (you cannot be working or studying elsewhere)
 • Startup mindset: ready to move fast, comfortable with change, and excited to build something new
 • Proactive, critical thinker: ready to lead, problem solve, and meet high-level goals without close oversight or micromanagement 
 • Creative thinker: excited to come up with novel approaches and solutions 
 • Committed to ENGin’s mission to help rebuild Ukraine through the power of English and 1-on-1 connections.
 • Interest and experience in product management a plus 

Responsibilities

 • Lead our development team, which consists of 1-2 full-time developers and 2-8 part-time, temporary volunteers. 
 • Assist team with complex problems, including performing meaningful code review and, if necessary, direct coding
 • Set up sustainable best practices (for code quality, infrastructure, collaboration, deployment, testing, documentation, measurement, design principles, etc.) 
 • Help each engineer do their best work and build a culture of high performance, effective collaboration, and care about quality.
 • Work with senior leadership to set product vision and transform business strategy into product roadmap
 • Ensure that software development process moves smoothly, meets agreed deadlines, and produces high-quality work

Salary depends on experience, approximate range $3,000-$4,000/month. Please email your resume and cover letter to [email protected] to apply.


Останні публікації цього розділу:

Громадська рада доброчесності шукає керівника/цю секретаріату

Водій/ка (з власним автомобілем)

Асистент/ка рекрутера у проєктний відділ рекрутингу ЮНІСЕФ в Україні

Керівник/ця команди польового офісу / Field Office Team Leader - Ukraine Shostka

Protocol Assistant / Асистент/ка Протокольного Відділу

Фахівець/чиня з організації майнової та особистої безпеки / Health, Safety and Security Officer - Ukraine Shostka