Державний експерт експертної групи з розвитку підприємництва на селі (посада 1)

Зафіксувати у Google календарі!


Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Директорат сільського розвитку 
Експертна група з розвитку підприємництва на селі

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
досвід роботи – не потребує;
вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

здійснення постійного аналізу стану справ у сфері розвитку підприємництва на селі, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналіз існуючих та виявлення нових проблем у межах компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, звернень громадян, інших джерел інформації;
формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків у межах компетенції експертної групи, враховуючи сучасні європейські підходи та міжнародний досвід;
забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів влади, громадських об’єднань щодо формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
участь у розробці міжнародних договорів у сфері розвитку підприємництва на селі, забезпечення в межах компетенції експертної групи виконання взятих зобов’язань України за такими договорами;
розробка пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері розвитку підприємництва на селі, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовка відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд Генеральному директору Директорату сільського розвитку;
розвиток спільних міжсекторальних ініціатив у рамках Міністерства з іншими центральними органами виконавчої влади у межах компетенції експертної групи; 
здійснення аналізу нормативно-правових актів у межах компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів державної політики у сфері розвитку підприємництва на селі за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, підготовка пропозицій щодо продовження або коригування державної політики;
здійснення заходів у межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду у сфері компетенції експертної групи;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва на селі, визначення джерел можливих витрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
участь у межах компетенції у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції експертної групи; 
участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції експертної групи;
здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової та технічної допомоги у межах компетенції експертної групи;
виконання інших функцій відповідно до покладених на експертну групу завдань


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

10 06 2019 9 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 9 732 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 30 500 грн (на період випробування надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється в розмірі 50 відсотків);
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

40432 грн.


Категорія посади

В


Статус вакансії

Опублікована


01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 24 

 
Руденко Наталія Іванівна 
+38-(044)-278-3522 
[email protected] 

05.07.2019 09:45 
 м. Київ, вул. Прорізна, 15
 27.06.2019 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Проект USAID Економічна підтримка східної України шукає Перекладача

Проектний Менеджер для Школи Інженерів Порозуміння

Потрібні волонтери для роботи з класними підлітками у Запоріжжі

Асистент Проекту

Вакансія фахівця з планування, моніторингу та оцінювання (Одеса)

Вакансія: Alternative Dispute Resolution Specialist, UNDP (re-advertisemеnt)