Асистент(ка) з технічної підтримки ІТ/ IT Support Assistant – Ukraine

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy-вакансія2-300x225
Асистент(ка) з технічної підтримки ІТ/ IT Support Assistant – Ukraine

Компанія Tetra Tech надає послуги консалтингу в галузі енергетики для клієнтів по всьому світу. Наша робота сприяє розвитку чистої енергетики для досягнення кліматичних та декарбонізаційних цілей, створює стійкі комунальні служби та сучасні мережі і сприяє гендерній рівності та економічній інклюзивності на перехресті енергетики.

Проект з енергетичної безпеки (ESP) є семирічним проектом, фінансованим Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID), і є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується Tetra Tech, провідною консалтинговою фірмою зі штаб-квартирою в Сполучених Штатах.

Місія USAID ESP – зміцнити енергетичну безпеку України, покращити правове та регуляторне середовище в галузі енергетики у країні та збільшити стійкість енергопостачання України. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та зберегти її демократію. Tetra Tech тісно співпрацює з Урядом України для розвитку конкурентоспроможних енергетичних ринків. Таким чином, USAID ESP сприятиме приватним інвестиціям у сфері енергетики, що забезпечить доступну, надійну, стійку та безпечну енергію для всіх українців. Цей проект знаходиться в п’ятому році впровадження і буде тривати до червня 2025 року.

Опис посади та мета роботи:

Tetra Tech має можливість запропонувати посаду Асистента з технічної підтримки ІТ, який буде надавати щоденну користувальницьку технічну підтримку для проекту ESP. Асистент з технічної підтримки ІТ буде відповідальний за усунення та вирішення технічних проблем. Він також буде відповідальний за встановлення та налаштування програмного та апаратного забезпечення, а також для зберігання ІТ-інфраструктури, головним чином працюючи в офісі під керівництвом ІТ-спеціаліста. Це повна зайнятість на період 1 року з можливістю подальшого продовження. Ця посада базується в офісі у Києві, Україна.

Обов’язки посади:

 • Надавати технічну підтримку першого рівня користувачам в офісі або з використанням віддаленого доступу: за телефоном, електронною поштою або месенджером.
 • Підтримувати та адмініструвати онлайн-події.
 • Встановлювати, оновлювати та налаштовувати програмне та апаратне забезпечення, що належить проєкту.
 • Налаштовувати та підтримувати облікові записи користувачів, паролі та дозволи.
 • Моніторити та підтримувати мережу офісу ESP, принтери, сканери та інше ІТ-обладнання.
 • Підтримувати оновлену інвентаризацію всього ІТ-обладнання, брати участь в закупівлях ІТ та керувати ремонтом ІТ-обладнання за необхідності.
 • Документувати та звітувати про всі ІТ-події, інциденти та оголошення ESP. Діагностувати та розв’язувати проблеми з апаратним та програмним забезпеченням.
 • Ескалювати складні проблеми керівництву.
 • Дотримуватися та забезпечувати дотримання політик та процедур ІТ Tetra Tech. Брати участь в автоматизації процесів та діяльності ESP.
 • Інші обов’язки, які будуть надані керівництвом.

Мінімальні кваліфікації:

 • Бакалаврська освіта в галузі комп’ютерних наук, інформаційних технологій або суміжній технічній галузі.
 • Досвід роботи в технічній підтримці або службі підтримки користувачів. Доведені знання операційних систем Windows, Microsoft Office та інших поширених програмних застосунків.
 • Ознайомленість з мережевими протоколами, VPN та WIFI. Знання сценаріїв або розробки.
 • Можливість вирішувати та розв’язувати проблеми з програмним або технічним забезпеченням.

Переваги:

 • Досвід роботи з Power Automate, PowerShell.
 • Відмінні комунікаційні та обслуговувальні навички.
 • Англійська мова на рівні A2 або вище. Увага до деталей та точність.
 • Відповідальність та збалансованість. Бажання вчитися нових технологій та навичок.
 • Здатність працювати самостійно та в команді, гнучкий графік роботи.

Для подачі заявки: Будь ласка, перейдіть за посиланням IT Support Assistant – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com), натисніть “Подати заявку на посаду”, заповніть реєстраційну форму та заповніть заявку.

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus. 

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by Tetra Tech, a leading consulting firm based in the United States. 

USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. Tetra Tech is working closely with the Government of Ukraine to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. This project is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025. 

Position Summary & Job Purpose: 

Tetra Tech has an opportunity for an IT Support Assistant who will provide daily user IT support for the ESP project.  The IT Support Assistant will be responsible for troubleshooting and resolving technical issues. The IT Support Assistant will be also responsible for installing, and configuring software and hardware, and maintaining the IT infrastructure mostly working in the office under the IT Specialist coordination. This is a full-time position for the period of 1 year with the possibility of an extension for another term. This is a Kyiv Office based position based in the Ukraine.  Learn more about ESP here.

                                   *Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position.*

Position responsibilities: 

 • Provide first-level technical support to users in the office or using remote access: via phone, email, or messenger. Support and administer the online events.
 • Install, update, and configure project owned software and hardware.
 • Configure and maintain user accounts, passwords, and permissions.
 • Monitor and maintain the ESP office network, printers, scanners, and other IT equipment.
 • Keep updated inventory of all IT equipment, participate in IT procurements, and manage the repair of IT equipment when necessary.
 • Document and report all ESP IT activities, incidents and circulars.
 • Diagnose and resolve hardware and software problems.
 • Escalate complex issues to the supervisor.
 • Follow and ensure adherence to Tetra Tech’s IT policies and procedures.
 • Participate in the automatization of the ESP’s processes and activities.
 • Other duties as assigned by the supervisor.

Minimum Qualifications: 

 • Bachelor’s degree in computer science, information technology, or related technical field.
 • Experience in IT support or user helpdesk.
 • Proven knowledge of Windows operating systems, Microsoft Office, and other common software applications.
 • Familiarity with network protocols, VPN and WIFI.
 • Familiar with scripting or development.
 • Ability to troubleshoot and solve software or technical problems.

Preferred Qualifications: 

 • Experience with Power Automate, PowerShell
 • Excellent communication and customer service skills. English A2 or higher.
 • Attention to detail and accuracy. Responsibility and balance.
 • Willingness to learn new technologies and skills.
 • Ability to work independently and as part of a team, flexible working schedule. 

Physical demands & work environment:

 • Possible occasional business travels. 

To apply: Please follow the link IT Support Assistant – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, complete registration and fill in the application form.

 


Останні публікації цього розділу:

Послуги графічного/ї дизайнера/ки

Project Management Specialist до UN-Habitat

Вакансія: Associate Human Rights Officer, NOB, FTA, Dnipro, OHCHR

Вакансія: Environmental Compliance (EC) Specialist

Вакансія: Senior Grants Finance Specialist (SGFS)

Вакансія: Grants Officer