Асистент/ка відділу психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (Assistant, MHPSS)

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Oksana

Vacancy_dfrfycsz(6)
Асистент/ка відділу психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (Assistant, MHPSS)

Міжнародний Медичний Корпус ніколи не вимагає від кандитатів внесків, платежів або інших грошових операцій. Якщо у зв’язку з працевлаштуванням на роботу у вас вимагають гроші, будь ласка, повідомте про це Міжнародному Медичному Корпусу на сайті для повідомлень про неправомірну поведінку:  www.InternationalMedicalCorps.ethicspoint.com. Будь ласка, не надсилайте своє резюме або заявку на цей сайт, вони не будуть розглянуті.

Опис вакансії 

Асистент відділу психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) тісно співпрацюватиме з командою ПЗПСП, включаючи керівника, спеціалістів та менеджерів, надаючи всю необхідну підтримку команді. Він/вона має переконатися, що інструменти та інформація, якими ділиться команда, зрозумілі, і сприяти комунікації з неангломовними членами команди та партнерами.

Основні завдання і обов’язки

Переклад

 • Усний переклад з української/російської на англійську та навпаки для всіх заходів у сфері психічного здоров’я та психосоціальної допомоги, документації та зустрічей.
 • Письмовий переклад неофіційних документів, пов’язаних з проєктами та заходами (наприклад, оціночних форм, неконфіденційних документів, флаєрів тощо) з української/російської на англійську мову. 
 • Допомагає експатам/консультантам ПЗПСП з перекладом під час проведення заходів з українськими працівниками та бенефіціарами. 
 • Збір інформації, наприклад, технічних термінів, що використовуються в ПЗПСП, у глосарії та термінологічні бази даних для використання в перекладах. 
 • Конвертувати поняття англійською мовою в еквівалентні поняття українською/російською і навпаки. Передавати стиль і тон мови оригіналу. 
 • Точно, швидко та зрозуміло передавати усні повідомлення. Виконувати інші обов’язки за призначенням. Кандидат повинен проявляти гнучкість щодо додаткових обов’язків, працювати в строго встановлені терміни, в неробочий час і на вихідних, коли це необхідно, а також гарантувати конфіденційність.

Офісна робота

 • Допомагати у виконанні адміністративних завдань, пов’язаних з реалізацією програми, таких як контроль за виконанням планів відпусток, заповнення форм запитів, службових записок тощо.
 • Підтримувати фахівців у введенні та консолідації даних, коли це необхідно.
 • Відповідає за планування зустрічей та тренінгів за погодженням з керівником з питань ПЗПСП; та фахівцем/менеджером, включаючи підготовку місця проведення, канцелярського приладдя та навчальних матеріалів.
 • Підготовка, організація та передача форм і документації, необхідних команді на місцях для щоденної роботи (файли клієнтів, інструменти для збору даних тощо), а також для проведення тренінгів.
 •  Підготувати сертифікати про проходження тренінгу та отримайте необхідні копії, підписи та печатки.

Мінімальні вимоги: 

 • Ступінь бакалавра в галузі адміністрування, англійської мови або в інших суміжних галузях.
 • Принаймні 1 рік роботи в соціальному секторі буде перевагою.
 • Сильні навички письмової та усної комунікації українською/російською та англійською мовами.
 • Бути готовим виїжджати на проєктні об’єкти та в інші області у разі потреби.
 •  Відмінні навички міжособистісної, письмової та усної комунікації.
 • Сильні організаторські навички.
 • Уміння працювати в команді, в мультикультурному середовищі, розставляти пріоритети в роботі,дотримуватися дедлайнів та забезпечувати якісне виконання роботи.
 • Комп’ютерна грамотність, знання пакету Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint.

Надсилайте своє резюме англійською мовою за посиланням 

Норми поведінки 

Відповідно до даної посади, людина повинна сприяти та заохочувати культуру дотримання та етики в усій організації та підтримувати чітке розуміння стандартів відповідності Міжнародного Медичного Корпусу та етичних стандартів донорства. Співробітники також несуть відповідальність за запобігання порушення нашого кодексу поведінки та етичних норм, які можуть включати конфлікти інтересів чи етичних норм чи політики безпеки. Якщо ви бачите, чуєте або дізнаєтеся про порушення кодексу поведінки та етичних норм чи політики безпеки , ви зобов’язані про це повідомити. 

Якщо це наглядова позиція, слід подавати приклад етичної поведінки через власну поведінку та нагляд за роботою інших; забезпечити, щоб ті, хто звітує перед вами, мали достатні знання та ресурси для дотримання стандартів, викладених у кодексі поведінки та етичних норм; контролювати відповідність підлеглих працівників; забезпечити дотримання кодексу поведінки та етичних норм та політики Міжнародного Медичного Корпусу, включаючи політику безпеки та захисту від приниження, знущання та сексуальних домагань на робочому місці, постійно та справедливо; підтримувати працівників, які сумлінно піднімають такі питання або виражають занепокоєння. 

Безпека 

Всі співробітники поділяють відповідальність та зобов’язання щодо безпеки та захисту населення, з яким ми працюємо, включаючи особливо вразливі категорії дорослих та дітей. Це включає захист від наступної поведінки наших співробітників або партнерів: сексуальна експлуатація та насилля; експлуатація праці, нехтування або насилля над дітьми, дорослими, що відносяться до групи ризику або ЛГБТ-представниками; будь яка форма торгівлі людьми. 

Рівні можливості 

Міжнародний Медичний Корпус з гордістю надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам без урахування раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, інвалідності або статусу ветерана. 

International Medical Corps пишається тим, що надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного чи етнічного походження, віку, інвалідності чи статусу ветерана


Останні публікації цього розділу:

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування

Вакансія - Cybersecurity Technical Consultant for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity