Асистент/ка проєкту “Відродження” / Project Assistant Revitalise

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, що реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл» під керівництвом Міністерства закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК) у співпраці з Урядом України. 

Метою ФПСУ є забезпечення українській державі кращих умов для керування інклюзивним відновленням і відродженням України в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором в умовах російської агресії. Це має сприяти відбудові більш соціально згуртованої, інклюзивної, демократичної та процвітаючої України через посилення стійкості. Фонд надає фінансування українським і міжнародним партнерам-виконавцям і реалізує проєкти на основі результатів досліджень і доказової бази. 

Опис посади 

Асистент проєкту «Відродження» допомагатиме фахівцям та керівникам проєкту реалізовувати заходи в рамках проєкту «Відродження», основним пріоритетом буде розробка та впровадження різних субпроєктів. 

Асистент проєкту «Відродження» виконуватиме адміністративні та програмні завдання, пов’язані з реалізацією та закриттям субпроєктів відповідно до загального робочого плану проєкту «Відродження». Асистент також тісно співпрацюватиме з зацікавленими сторонами проєкту в Києві та інших містах з метою координації проєктних заходів. 

Обов’язки:  

 • Допомога в реалізації проєктів шляхом виконання адміністративних і програмних завдань відповідно до встановлених очікувань і термінів. 
 • Координація із зацікавленими сторонами для забезпечення проактивної поінформованості та участі у всіх проєктних заходах. 
 • Надання необхідної підтримки в реалізації грантів, моніторингу та оцінці проєктних заходів.  
 • Допомога проєктним командам і грантоотримувачам на щоденній основі у разі потреби.  
 • Допомога в плануванні та адміністративній координації офлайн- і онлайн- заходів, пов’язаних із проєктом.  
 • Участь у перевірці звітів грантоотримувачів на відповідність встановленим вимогам. 
 • Допомога в підготовці проєктних матеріалів відповідно до потреб проєкту. 

Необхідні навички та кваліфікація: 

 • Ступінь бакалавра або магістра в галузі політології, міжнародних відносин, соціології, державного управління чи суміжних галузях.  
 • Мінімум 1 рік досвіду роботи у сфері гуманітарної допомоги, роботи з конфліктами, надзвичайними ситуаціями чи стабілізації, в тому числі досвід роботи в постраждалих від конфлікту регіонах України. Замість вищезазначеного може бути розглянутий підтверджений досвід роботи в інших суміжних галузях.  
 • Дуже бажано мати досвід роботи в проєкті технічної допомоги. 
 • Відмінні та продемонстровані навички координації та вирішення проблем.  
 • Продемонстрована здатність працювати під тиском, іноді в умовах високого стресу, наполегливість у вирішенні складних проблем або завдань, спокій у стресових ситуаціях. 
 • Відмінні комунікативні навички, в тому числі вміння чітко та ефективно розмовляти та писати українською та англійською мовами. 

Підпорядкування. Проєктний асистент підпорядковується безпосередньо одному або декільком керівникам проєкту «Відродження». 

Місце роботи

Ця посада в Києві на повний робочий день

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 19 березня 2024 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові.Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями.  Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

 

Summary:   

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.    

The PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead inclusive national recovery and revitalisation in the context of Russia’s aggression. This outcome is designed to facilitate rebuilding a more resilient, socially cohesive, inclusive, independent, democratic, sovereign, and prosperous Ukraine.  The PFRU provides funds to Ukrainian and international delivery partners and implements projects based on research and evidence.

Position Description 

The Revitalise Project Assistant will support the Revitalise Project Officers and Project Leads in delivering work under Revitalise, focusing on developing and implementing our different sub-projects. 

The Revitalise Assistant will provide administrative and programmatic support to the team to support sub-projects in delivery and closeout, in line with the overall Revitalise workplan. The Revitalise Assistant will also work closely with project stakeholders in Kyiv and elsewhere to coordinate the delivery of our work.

Responsibilities: 

 • Assist with the execution of projects by performing administrative and programmatic assignments under established expectations and timelines.
 • Coordinate with stakeholders to ensure proactive awareness and engagement in all project activities.
 • Provide essential support in grant implementation, monitoring, and evaluation of project activities.
 • Offer day-to-day assistance to project teams and grant recipients as needed.
 • Contribute to the planning and administrative coordination of offline and online project-related activities and events.
 • Participate in the review of the grantee’s reports to ensure compliance with established guidelines.
 • Assist in the preparation of project materials, responding to project needs.

Required Skills and Qualifications: 

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Political Science, International Relations, Sociology, Public Administration or related field.
 • At least 1 year of work experience in conflicts, humanitarian activities, emergency situations or stabilisation, including work experience in conflict-affected regions of Ukraine. Demonstrated work experience in other related fields may be considered in lieu of the above.
 • Experience working on a technical assistance project is highly desirable.
 • Excellent and demonstrated coordination and problem-solving skills.
 • Demonstrated ability to work under pressure, sometimes under high stress, to persevere through complex problems or challenges, and to remain calm in stressful situations.
 • Excellent communication skills, including speaking and writing clearly and effectively in Ukrainian and English.

Reports to: The Project Assistant will report directly to one or more Project Leads on Revitalise

Location

 This position will be based in Kyiv, Ukraine, full time.

Application Details 

Please send an email with your CV and cover letter (optional) attached and “Recovery Assistant” in the subject line by March 19th, 2024.We encourage to apply people with disabilities. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca


Останні публікації цього розділу:

Асистент/ка проєктів

Фахівець/чиня з мінної небезпеки

Провідний/на фахівець/чиня з підготовки та ведення звітності за проєктами

Менеджер/ка з комунікацій та роботі з лідерами думок

Координатор/ка проєкту по F2F фандрейзингу

Фахівець/чиня з фінансів