Запит на отримання заявок на грантову підтримку журналістської діяльності

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Vasyl Vintsiv

1
Запит на отримання заявок на грантову підтримку журналістської діяльності

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЗАЯВОК НА ГРАНТОВУ ПІДТРИМКУ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

IREX запрошує до співпраці  

у рамках програми “Єднання заради дії” 

Дата початку прийому заявок: 31 березня, 2022 

Дата завершення прийому заявок: 7 квітня, 2022 

 

РОЗДІЛ І: ОПИС МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ 

 1. ОПИС ПРОГРАМИ ЄДНАННЯ ЗАРАДИ ДІЇ 

Програма “Єднання заради дії” впроваджується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). IREX використовує 25-річний досвід впровадження проєктів в Україні, включаючи безпосередню роботу з молоддю та понад 1400 місцевими громадами у 24-х областях. Програма “Єднання заради дії” допомагає внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні набути цінних навичок вирішення конфліктів та адвокації, щоб зменшити їхню вразливість та підвищити згуртованість громади. Програма об’єднує ВПО, членів приймаючих громад, представників уряду та ЗМІ, а також надає їм ресурси для вирішення конфліктів на місцевому рівні, стабілізації та інтеграції. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ 

За результатами цього конкурсу грантоотримувачі, якщо будуть обрані, отримають грант у розмірі до 50,000 доларів США фінансування для реалізації своїх проєктів на період до 30 вересня 2022 року. Конкретний розмір гранту та терміни його реалізації буде визначено залежно від особливостей затвердженого проєкту. 

Запропоновані проєкти мають відповідати меті програми «Єднання заради дії» – стабілізувати ситуацію в Україні шляхом сприяння інтеграції ВПО, підвищення згуртованості громад, сприяння місцевим та національним планам інтеграції, зменшення вразливості ВПО до експлуатації та покращення ситуації ВПО після повторного вторгнення росії в Україну. Конкурсна комісія прийматиме лише ті проєкти, які будуть цілеспрямовано підтримувати журналістів в Україні. Активності, запропоновані у рамках вашого проєкту, мають бути змістовними та такими, ефективність яких можна виміряти. 

Одна організація або об’єднання організацій може подати на розгляд до двох заявок на цей конкурс. IREX буде залучена на кожній стадії впровадження грантового проєкту.

3. ЦІЛІ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Для досягнення цілей та завдань програми “Єднання заради дії”, цей конкурс має на меті: 

 • Ціль 1: Підтримка журналістів в Україні для забезпечення точного та інформативного висвітлення проблем, з якими стикаються ВПО в результаті повторного російського вторгнення.  
 • Ціль 2: Боротьба з дезінформацією, пропагандою та шкідливими наративами, особливо пов’язаними з ВПО. 
 • Ціль 3: Підтримка журналістики, яка висвітлює проблеми ВПО, інформує про успіхи ВПО та розповідає їхні історії. 
 • Ціль 4: Висвітлення історій успіху про спільну роботу ВПО та приймаючих громад. 
 • Ціль 5: Боротьба зі стереотипами щодо ВПО та інформування приймаючих громад про найкращі практики приймання ВПО. 
 • Ціль 6: Висвітлення воєнних злочинів, вчинених росією проти Українців, особливо проти ВПО. 

4. ІЛЮСТРАТИВНІ АКТИВНОСТІ (АКТИВНОСТІ, ЯКІ НЕ ВКАЗАНІ НИЖЧЕ, ТАКОЖ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ) 

 • Створення якісних та достовірних репортажів про повторне вторгнення росії в Україну. 
 • Створення журналістських матеріалів, які висвітлюють історії та проблеми ВПО. 
 • Створення матеріалів, які зміцнюють потенціал та спроможність ЗМІ, особливо регіональних ЗМІ, та надають рекомендації щодо того, як висвітлювати вторгнення росії в Україну. 
 • Розслідування дезінформації для виявлення, викриття та протидії пропаганді та шкідливим наративам. 
 • Створення журналістських матеріалів, які протидіють шкідливим стереотипам щодо ВПО. 
 • Висвітлення історій успіху спільної роботи ВПО та членів приймаючих громад. 
 • Надання засобів безпеки для журналістів, які працюють в Україні, таких як шоломи, жилети та інформаційні матеріали. 
 • Медіа (інформаційні) кампанії, спрямовані на підтримку інтересів ВПО, які постраждали після повторного вторгнення росії 24 лютого 2022 року (соціальні відео, постери, комікси, газети тощо) 
 1. ГРАФІК ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗМІР ГРАНТУ

Організації можуть подати заявку на отримання максимальної винагороди в розмірі 50, 000 доларів США для підтримки своїх проєктів. Очікувана тривалість фінансової підтримки IREX та період впровадження  проєкту – з травня 2022 року до 30 вересня 2022 року. Графік реалізації може змінюватися залежно від потреб програми та наявності фінансування. 

Візьміть до уваги, що цей Запит на отримання заявок на грантову підтримку не зобов’язує IREX приймати будь-яку грантову заявку чи укладати грантову угоду; IREX не несе відповідальності за будь-які витрати заявника, пов’язані з підготовкою та поданням грантової заявки, незалежно від результатів відбору заявок. IREX залишає за собою право профінансувати будь-який проєкт або не надавати грантової підтримки жодній заявці на отримання грантової підтримки. Крім того, IREX залишає за собою право взагалі не надавати грантову підтримку за результатами поданих заявок на цей конкурс. 

РОЗДІЛ ІІ: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГИ ДО ЗАЯВОК ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ 

1.КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВНИКА 

 • Громадська організація має здійснювати свою діяльність в Україні. 
 • Фінансування надаватиметься лише українським громадським організаціям, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України. 
 • Громадська організація повинна мати статус неприбутковості. 
 • Громадська організація та її члени не можуть представляти або бути пов’язаними з будь-якою політичною партією, або з призначеними чи обраними посадовими особами органів влади. 
 • Організації, зареєстровані у США або інших третіх країнах, не мають права подавати заявки. 
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні відповідати цілям та принципам програми «Єднання заради дії» 
 • Заявки на отримання грантової підтримки мають містити опис короткострокових та довгострокових результатів проєкту. 
 • Організація заявника не може бути забороненою організацією. 
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні бути подані українською мовою. 
 • Тривалість проєкту не може перевищувати строки, зазначені в цьому Запиті на отримання заявок на грантову підтримку. 
 • Витрати для реалізації проєкту не можуть перевищувати розмір коштів, зазначених в цьому Запиті на отримання заявок на грантову підтримку. 

  2. ВИМОГИ ДО ВЛАСНОГО ВНЕСКУ 

Власний внесок не передбачений. 

 3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

Заявник повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: 

 • Громадська організація має мати позитивний досвід роботи, в тому числі досвід співпраці з міжнародними донорськими організаціями; 
 • Мати успішний досвід впровадження соціальних проєктів, у тому числі спрямованих на посилення інтеграції ВПО; 
 • Мати чітке бачення реалізації проєкту та бути орієнтованими на стійкі та довгострокові результати проєкту;  
 • Мати сформовану команду, яка втілюватиме проєкт; 
 • Вміти працювати з дотриманням чітких часових рамок; 
 • На етапі укладання грантової угоди надати всі необхідні документи (перелік документів див. у Додатку 1

 4. БЮДЖЕТНІ ВИМОГИ 

 • Кошти, що надаються на умовах Заявки на грантову підтримку, не повинні використовуватися для закупівлі товарів або послуг у постачальників, які можуть бути ідентифіковані та включені до списку заборонених або будь-яким іншим способом обмежені/заборонені чи проголошені незаконними для ведення справ з державними агентствами США. Такий перелік можна знайти в розділі виключень SAM.gov. за посиланням: http://www.sam.gov/ або у інших “списках спостереження” (“watchlists”). 
 • Будь-які закупівлі або види діяльності, які не пов’язані безпосередньо з реалізацією запропонованого проєкту. 
 • Попередні зобов’язання та/або заборгованість. 
 • Штрафи та пеня. 
 • Шахрайство. 
 • Витрати на міжнародні подорожі. 
 • Інші витрати неприпустимі, відповідно до 2 CRF 200 Підрозділ Е Принципи витрат. 
 •  Зверніть увагу, що грантоотримувачі мають дотримуватися політик IREX щодо грантового менеджменту та звітування, а саме: документування та подання підтверджень проєктної діяльності, а також регулярне оцінювання та звітування про виконання проєкту та досягнення результатів. IREX рекомендує заявникам враховувати час та ресурси, необхідні на виконання цих вимог, під час розробки своєї проєктної діяльності та бюджету. 

У бюджет можна включати такі категорії витрат, але не обмежуватися ними: 

 • Поліграфія, включаючи плату за розробку дизайну: навчальні роздаткові матеріали (друкована або аудіо інформація, яку ви плануєте використовувати у межах реалізації проєкту), а також рекламні матеріали (листівки, банери тощо), які використовуватимуться для промоції заходів у межах вашого проєкту. 
 • Канцтовари. 
 • Товарно-матеріальні цінності: заявник може включити до бюджету витрати на товари, які не перевищують суму 500 доларів США у гривневому еквіваленті, та які будуть безпосередньо використані для проведення заходів у межах проєкту. 
 • Адміністративні витрати(не більше 10% бюджету). 
 • Гонорари консультантів, тренерів, тощо. 
 • Транспортні витрати (у межах України). 
 • Програми, призначені для зростання або інституційного розвитку організації. 
 • Інші витрати, пов’язані з проєктом (мають бути погоджені IREX) 
 •  Засоби індивідуального захисту від COVID-19, а саме: індивідуальні захисні маски (підлягають погодженню з IREX) 
 • Банківські збори (включаючи відкриття та закриття спеціального рахунку/субрахунку та всі банківські комісії, пов’язані з проєктом)(для НУО чи медіа-організацій)  

Витрати, які НЕ покриваються

 • Витрати на підключення до Інтернету. 
 • Витрати на технічне обслуговування та ремонт. 
 • Благодійність або підтримка політичних партій. 
 • Лобістська підтримка релігійної діяльності. 
 • Кредити. 
 • Медичне обладнання. 
 • Алкогольні напої. 
 • Меблі. 
 • Будь-які витрати заявників, здійснені до та після реалізації проєкту 
 • Обладнання довгострокового використання або будівельні програми. 
 • Організації, пов’язані з обраними чиновниками, політичними партіями чи релігійними групами. 
 • Політична чи партійна діяльність. 
 • Діяльність, яка відбуваються за межами України. 
 • Наукові дослідження. 
 • Купівля або оренда землі та/або будівель. 
 • Венчурний капітал, комерційні заходи або стягнення плати за участь у проєкті. 
 • Індивідуальні стипендії. 
 • Подарунки чи призи. 

*Усі товари, включені заявником до бюджету проєкту , повинні бути обґрунтовані запланованою діяльністю у межах вашого проєкту. Якщо запитуваний товар/послуга викликає сумніви, зв’яжіться з командою програми “Єднання заради дії”. Програма “Єднання заради дії” має право переглядати запитувані товари/послуги, перевіряти їхню якість та відхиляти чи схвалювати товари чи послуги. 

Усі товари та послуги повинні бути розраховані, закладені до бюджету та придбані з ПДВ 0%. Більш детальна інформація про це буде надана переможцям конкурсу – грантоотримувачам. 

РОЗДІЛ III: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Заявки на фінансування будуть розглядатися у два етапи. Задля розгляду Вашої заявки на фінансування, будь ласка, надайте інформацію про ідею Вашого проєкту у вигляді концептуальної записки, в обсязі не більше двох сторінок. Одна організація або група організацій може подати на розгляд максимум дві концептуальні записки. Якщо Ваша концептуальна записка буде обрана, Вам буде запропоновано подати на розгляд повну пропозицію

Заявка повинна бути надіслана до 23:59 7 квітня 2022 року (за Київським часом)  на електронну пошту [email protected] з темою «Заявка на грантову підтримку “Єднання заради дії”_Журналісти». До розгляду будуть прийматися тільки заявки з темою “Заявка на грантову підтримку “Єднання заради дії”_Журналісти”. Будь ласка, зверніть увагу, що IREX наполегливо рекомендує зацікавленим організаціям уважно ознайомитися з усіма інструкціями та рекомендаціями в цьому документі. 

Шаблон концептуальної записки: 

Назва Організації: 

Адреса Організації: 

Посилання на сайт чи будь-який інший онлайн-ресурс, що висвітлює діяльність організації: 

Назва проєкту:  

Контактна особа (ПІБ):  

Електронна адреса:   

Мобільний номер телефону:  

Конкретна локація реалізації проєкту (область): 

Період виконання проєкту: 

 

Будь ласка, надайте відповідь на такі запитання (по 2-3 речення): 

 1. Будь ласка, опишіть, як ваш проєкт планує створити системний підхід до висвітлення проблем ВПО за допомогою ефективного та неупередженого репортажу? Які конкретні проблеми ви вирішуєте в рамках свого проєкту? Що ви плануєте змінити? 
 1. На вашу думку, як ваш проєкт вплине на ВПО в Україні? 
 1. Будь ласка, надайте опис вашого попереднього плану дій та графік впровадження.  
 1. На вашу думку, як ваші плани впровадження проєкту вплинуть на громаду? Які ваші очікувані результати? 
 1. Хто є цільовою авдиторією для вашої підтримки? 
 1. Будь ласка, опишіть свій відповідний минулий досвід роботи. 
 1. Як ви забезпечуватимете безпеку своїх інтервенцій з огляду на поточну безпекову ситуацію в Україні? 
 1. Коротко опишіть свій план моніторингу та оцінки виконання проєкту. 
 1. Будь ласка, надайте орієнтовний бюджет проєкту з описом того, на що будуть витрачені грантові кошти. 
 1. Будь ласка, опишіть вашу стратегію, що зробить цей проєкт стійким, і розкажіть, як ваш проєкт забезпечить довгостроковий вплив, підтримуючи загальну мету програми “Єднання заради дії”, а також цілі цього грантового оголошення. 

Витрати на оформлення та подання заявки, здійснені до дня надання гранту, вважаються недопустимими і не відшкодовуються. 

2. ПИТАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

Будь-які питання, які стосуються технічних проблем, приймаються на електронну адресу: [email protected] не пізніше 1 дня до дати закриття прийому заявок на конкурс. Зверніть увагу, що IREX не приймає жодних питань, що стосуються цього Запиту на отримання грантової підтримки, окрім як щодо вирішення технічних проблем. 

3. ЗАЯВКИ, ОТРИМАНІ З ЗАПІЗНЕННЯМ ТА З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ 

Заявки, які подані із запізненням не підлягатимуть розгляду. Однак IREX залишає за собою право приймати заявки отримані на один тиждень пізніше після дати закриття грантового конкурсу та включати такі заявки в процес розгляду та присудження грантів, якщо це буде відповідати найкращим інтересам IREX і, якщо заявки подані вчасно ще не були розглянуті. Заявки, які є неповними, можуть бути залишені без розгляду. 

РОЗДІЛ IV: ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВОК 

 1. ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК 

Заявки будуть оцінюватися згідно з критеріями, зазначеними нижче. Оцінювання буде здійснюватися у два етапи. На першому етапі буде оцінюватися концептуальна записка запропонованого проєкту. На засіданні Конкурсної комісії буде обговорено кожну із поданих заявок. Кожен член комісії незалежно від інших членів обиратиме пропозиції, які найкраще відповідають визначеним критеріям оцінки: 

Технічний вимір та ефективність запропонованих витрат – 30 балів: 

 • Відповідність цілям програми 
 • Сталість результатів проєкту 
 • Очікуваний вплив на бенефіціарів 
 • Охоплення цільової аудиторії 
 • Застосування підходу, основаного на доказах 
 • Ефективність запропонованих витрат 

На другому етапі оцінюватимуться лише ті заявки, які були відібрані на першому етапі, за такими критеріями: 

Досвід діяльності організації – 30 балів: 

 • Досвід реалізації схожих проєктів 
 • Наявність у команди запропонованого проєкту навичок, необхідних для його впровадження 

Обґрунтованість бюджету – 30 балів 

 • Обґрунтованість, допустимість та розподіленість витрат, заявлених у бюджеті 

Організаційна спроможність – 10 балів 

 • Наявність затверджених політик процедур закупівель та обліку 
 • Спроможність дотримуватися фінансових вимог грантодавця 
 • Спроможність вчасно подавати необхідні звіти 
 • Спроможність найняти на повний робочий день хоча б 1 працівника, який/яка координуватиме реалізацію проєкту від імені громадської організації 

По мірі необхідності (якщо грант не надано на основі первинних заявок),  можуть проводитися консультації з тими заявниками, заявки яких мають достатні шанси бути відібраними для отримання гранту. 

РОЗДІЛ V: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ ТА ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 1. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ ЗАЯВОК 

Рекомендація або вибір проєктної заявки відповідно до встановлених процедур не гарантує надання гранту. Усі заявники повинні продемонструвати, що вони володіють або мають можливість отримати необхідну управлінську спроможність щодо застосування взаємно узгоджених методів звітування за надані кошти та інші активи. 

Заявник, проєктна заявка якого була відібрана конкурсною комісією, отримає листа електронною поштою з пропозицією фінансування проєкту. Лист про грант буде адресовано контактній особі організації, яку зазначено в проєктній заявці. 

IREX повідомлятиме про результати відбору заявок лише фіналістів цього конкурсу. Після надсилання листа з пропозицією фінансування проєкту, відбудуться остаточні консультації із фіналістом перед підписанням субгрантової угоди. 

2. ПРОЦЕДУРИ ЗВІТНОСТІ 

 • Опис вимог щодо звітності буде включено до Угоди про надання гранту. Типи необхідних звітів разом із графіком звітності залежатимуть від типу субгранту та тривалості проєкту. Форми для звітності будуть надані грантоотримувачу. 
 • Звітність включатиме: 
 • Програмні звіти, які мають надаватися IREX протягом строку реалізації проєкту згідно з робочим графіком, описаним в Угоді про надання гранту. Ці звіти мають включати опис втілених активностей та їх результатів за звітний період; виклики та заходи, вжиті для їх подолання; заходи, заплановані на наступний період. 
 • Підсумковий звіт, у якому має бути описано, як були досягнуті довгострокові та короткострокові цілі проєкту, результати проєкту, а також проблеми та їх вирішення під час впровадження проєкту. 
 • Фінансові звіти можуть подаватися на основі певного типу гранту, який надається. Графік звітності залежатиме від типу субгранту, тривалості проєкту та обсягу фінансування. 

РОЗДІЛ VI: ІНШЕ 

Опублікування цього Запиту на отримання заявок на грантову підтримку не є грантовим зобов’язанням з боку IREX, а також не зобов’язує програму “Єднання заради дії” / IREX, оплачувати витрати, понесені під час підготовки та подання грантових заявок. 

IREX залишає за собою право профінансувати будь-яку або жодну з поданих заявок. Крім того, IREX залишає за собою право не надавати гранти за результатами цього Запиту. 

Додаток 1 

СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ  

 • Для отримання гранту необхідно буде надати IREX пакет наступних документів: 
 • Грантова заявка у вигляді концептуальної записки. 
 • Бюджет запропонованого проєкту. 
 • Свідоцтво про державну реєстрацію ГО. 
 • Рішення про внесення ГО до Реєстру неприбуткових організацій та установ. 
 • Протокол ГО або Наказ про призначення директора або особи, яка уповноважена на підписання грантової угоди. 
 • Довідка про банківські реквізити ГО. 
 • Наказ або положення про облікову політику організації ГО (за наявності). 
 • Наказ або положення про здійснення закупівель товарів, робіт, послуг (за наявності). 
 • Статут ГО (Сканована версія). 


Останні публікації цього розділу:

Закупівля послуг будівництва та ремонту (продовження)

Запит на надання пропозиції REQ-KYV-22-0057 Закупівля послуг із проведення промоційної кампанії з метою підтримки бізнесу ветеранів України

Набір менті на Менторську програму 4.0

Тендер на закупівлю комп’ютерної, офісної та побутової техніки (RFQ# UCBI III-074-5-1)

Закупівля обладнання за грантом G-Kra-081 «Впровадження двовимірного маркування лікарських засобів»

Запит про надання цінових пропозицій на закупівлю морозильної камери для овочів та фруктів