Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді»

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
idskt.institute

konkurs
Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді»

Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань в рамках реалізації міжнародного освітньо-наукового проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level» проводить Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді».

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів та аспірантів (не більше двох авторів), присвячені інноваційним ідеям відбудови країни у соціальній, економічній або екологічній сфері. Наукові дослідження мають змістовно доповнювати Проект Плану відновлення України (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf, https://recovery.gov.ua).

Кінцевий термін подання робіт на Конкурс на електронну адресу [email protected] з поміткою в темі листа «Конкурс» – 30 вересня 2022 р.

Оцінювання поданих наукових робіт здійснює журі Конкурсу шляхом подвійного «сліпого» рецензування. Критерії оцінювання якості робіт: (1) логічність, послідовність та обґрунтованість викладених думок і (2) оригінальність та реалістичність ідей відбудови країни.

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал 1.15; аркуш формату А4 з полями 20 мм; абзацний відступ – 10 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 15 сторінок.

Наукові роботи повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту):

– постановка проблеми;

– аналіз останніх досліджень і публікацій з обраної проблематики з виділенням невирішених питань, яким присвячується дослідження;

– формулювання мети дослідження;

– викладення основного матеріалу дослідження;

– висновки з даного дослідження;

– cписок літератури;

– references (список літератури у форматі APA).

Вгорі на сторінці справа вказується П.І.Б. автора повністю. Наступний рядок – студент/аспірант, місце навчання. Через рядок по центру – назва статті (верхній регістр, напівжирний). Через рядок – анотація, обсягом 700-800 знаків без пробілів (шрифт Times New Roman, кегль – 12, курсив). На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень (шрифт Times New Roman, кегль – 12). Вказана інформація дублюється англійською мовою.

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви, формули повинні бути пронумеровані. Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком.

Оформлення списку літератури – ДСТУ 8302:2015. В основному матеріалі мають бути розміщенні посилання на праці всіх авторів, які згадуються у статті.

Усі роботи проходять перевірку на наявність плагіату. При використанні запозичених джерел обов’язково наводити посилання на них у квадратних дужках, в яких вказується номер джерела зі списку літератури. До участі у конкурсі допускаються самостійні роботи, унікальність тексту яких складає не менше ніж 75% за умови належного цитування та наявності посилань.

Переможців Конкурсу відзначають дипломами І-ІІІ ступенів та подарунками від партнерів та спонсорів, інших учасників – сертифікатом.

Роботи, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам та отримають високі оцінки журі, будуть безкоштовно опубліковані у International e-journal of knowledge transfer management studies.

Результати Конкурсу розміщуються на сайті Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань.


Останні публікації цього розділу:

«Думати, як інноватор» – реєстрація на експрес-курс з дизайн-мислення

Тендер на закупівлю зарядних станцій та портативної сонячної панелі

Працівників культури та мистецтва запрошують на безоплатні онлайн-консультації

Тендер на закупівлю послуг з висвітлення діяльності Служби з пошуку та визволення полонених

Тендер на закупівлю IT-обладнання/ IT-equipment

Тендер на закупівлю швейного обладнання/ sewing equipment