Відображення зусиль із локалізації та ініціатив із зміцнення потенціалу для ОГС, які беруть участь у гуманітарному реагуванні в Україні

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

тендер-tender-ntylth1
Відображення зусиль із локалізації та ініціатив із зміцнення потенціалу для ОГС, які беруть участь у гуманітарному реагуванні в Україні

Tender Name: Mapping Localization Efforts and Capacity-Strengthening Initiatives for CSOs Engaged in the Humanitarian Response in Ukraine

Назва тендеру: Відображення зусиль із локалізації та ініціатив із зміцнення потенціалу для ОГС, які беруть участь у гуманітарному реагуванні в Україні

Tender No:  UA23-153

Номер тендеру: UA23-153

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

The purpose of this tender is to secure competitive proposals to select a bidder(s) for the provision of Consultancy on Localization Initiatives and Improve the Policy and Operational Environments for Local Actors.

Короткий опис проекту: 

Метою цього тендеру є отримання конкурентних пропозицій для вибору учасника (ів) для надання послуг Консультування щодо ініціатив з локалізації та покращення політики та операційного середовища для місцевих учасників.

Tender Package will be Available only for vendors who complete and send Intent to Bid Form

Тендерний пакет буде доступний лише постачальникам, які заповнять та надішлють форму Наміру участу у тендері

Intent to Bid Form Pickup Location:

Intent to Bid Form can be directly downloaded from www.prostir.ua

 OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps Office in: Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor

Місце отримання форми Наміру участі у тендері:

Можна завантажити безпосередньо з www.prostir.ua

 АБО, забравши форму у друкованому вигляді в офісі Мерсі Корпс за адресою: Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов

Deadline for Intent to Bid Form Submission:

July 16, 2023 00:00 GMT +2

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

16 липня 2023 00:00 GMT +2

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

2. Return completed Intent to Bid Form in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor. The Tender Reference number should be written in the envelop.

 

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

2. Повернути заповнену форму про Намір участі у торгах особисто та помістити в тендерну скриньку, розміщену в офісі Мерсі Корпс за адресою м. Дніпро, вул. Єфремова, 21г, 3 пов. Реєстраційний номер тендерної пропозиції має бути написано на конверті.

After the closing date of this Tender Notice, the Request for Proposal will be sent to the suppliers who submitted Intent to Bid Forms. The Request for Proposal will be sent according to the preference you have mentioned in the Intent to Bid Form.

Після дати закриття цього Повідомлення про тендер Запит пропозицій буде надіслано постачальникам, які подали форми Наміру участі у торгах. Запит пропозиції буде надіслано відповідно до переваг, які ви зазначили у формі Намірів участі у торгах

UA23-153 TenderNotice

UA23-153 IntentToBidForm


Останні публікації цього розділу:

Тендер на закупівлю послуг з оренди легкових автомобілів з водіями

Продовження конкурсу грантів для громадських організацій Закарпатської та Івано–Франківської області

Тендер: постачання супутникових телефонів для забезпечення телекомунікаційного зв’язку в зоні бойових дій та умовах блекауту

Програма USAID АГРО підтримає розвиток центрів агроскаутингу

Конкурс на надання ілюстраційних\дизайнериських послуг. Call for illustration\design services

Tендер на залучення експерта/експертки для проведення фасилітації та експертного супроводу в процесі розробки комунікаційної стратегії ГО «Молодіжна Платформа»