«Українські студії в європейському контексті» набір статей для публікації

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
1234aacc

Анонс_конфа
«Українські студії в європейському контексті» набір статей для публікації

Напрями роботи конференції:

  1. Поетика літературного твору.
  2. Мовні особливості художніх текстів.
  3. Актуальні проблеми методики навчання дисциплін гуманітарного спрямування.
  4. Теорія та практика підготовки фахівців агротехнологічних спеціальностей.
  5. Напрямки формування академічної культури в закладах вищої освіти.
  6. Проблеми та перспективи реформування системи освіти України.
  7. Використання інформаційних технологій в освітній, науковій та професійній діяльності.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 19 жовтня 2023 року надіслати на електронну адресу [email protected] такі матеріали:

1) заявку на участь у конференції за поданою нижче формою;
2) публікацію.

Документи надсилати двома файлами (стаття та заявка), напр.: Іванов МІ_стаття.docx, Іванов МІ_заявка.docx.

Підтвердженням реєстрації поданих матеріалів є електронне повідомлення про їх отримання впродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення просимо продублювати інформацію. Оргкомітет здійснює внутрішнє рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати організаційного внеску.

Організаційний внесок становить 120 грн. і передбачає підготовку електронних версій збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті» (№7, 2023), програми конференції та сертифіката учасника.

Для докторів наук участь у конференції безкоштовна.

Для членів ГО «Інноваційні обрії України» участь у конференції безкоштовна.

Матеріали конференції будуть надіслані на e-mail автора упродовж трьох тижнів після завершення конференції. Збірник наукових праць додатково буде розміщений на сайті http://obrii.org.ua/usec/.

Для довідок:

  • Голова організаційного комітету – Шарова Тетяна Михайлівна, д.філол.н., професор, тел.: 097 73 88 355.
  • Секретар організаційного комітету – Землянська Аліна Вікторівна, к.філол.н., доцент, тел.: 097 533 89 75.

Інформаційний лист конференції можна переглянути за посиланням konf_20_10_2023_4

Вимоги до оформлення статті:

Електронний варіант статті (від 5 сторінок) повинен бути підготовлений у форматі MS Word; розмір сторінки А4; параметри сторінки – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25 см; шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині. 

Структура статті:

–  прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, курсивом, кегль 14; вгорі праворуч;
– науковий ступінь (повністю), вчене звання, посада автора (авторів) – курсивом, справа, кегль 14;
– місце роботи / навчання (офіційна назва установи в називному відмінку) – курсивом, справа, кегль 14;
– назва статті – через рядок, великими літерами, жирним шрифтом, по центру, кегль 14;
– анотація (3­-5 рядків, курсивом) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
– ПІБ автора, назва статті, анотація (3­-5 рядків, курсивом) та ключові слова (5-7 слів) англійською мовою;
– основний текст статті повинен мати такі структурі елементи, як актуальність, мету дослідження, виклад основного матеріалу дослідження, висновки;
– література – курсивом, з вирівнюванням по центру. З нового рядка подається список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту України (ДСТУ 8302:2015).
– якщо стаття написана англійською мовою, то додається блок References, який містить список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до APA style.

Посилання на джерела у тексті подавати за зразком [2, с. 45].

У статті бажано здійснювати покликання на публікації попередніх випусків збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті». Архів випусків можна переглянути за посиланням: http://obrii.org.ua/usec/archive.

Відповідальність за зміст публікації несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці конференції, оформлені з істотними технічними помилками.


Останні публікації цього розділу:

Ремонт приміщень громадської будівлі в м. Полтава

Закупівля крісел колісних

Тендер на закупівлю меблів

Укладання рамкової угоди на закупівлю продовольчих та не продовольчих товарів

Тендер на надання послуг з охорони території та офісу

Триває відбір учасників форуму «Трансформація громадського сектору: якими ми будемо завтра?»