Тендерне оголошення про проведення відкритого тендеру із закупівлі робіт щодо ремонту приміщення для розміщення Закарпатського обласного центру психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


тендер-tender-1-10-300x225
Тендерне оголошення про проведення відкритого тендеру із закупівлі робіт щодо ремонту приміщення для розміщення Закарпатського обласного центру психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни

Тендерне оголошення про проведення відкритого тендеру із закупівлі робіт щодо ремонту приміщення для розміщення Закарпатського обласного центру психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни

            Закарпатський обласний благодійний фонд “Едельвейс” в межах грантового проєкту RPP/2023/11/060/CS «Створення першого Закарпатського обласного центру психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни», що реалізується за підтримки ПРООН, оголошує відкритий тендер на закупівлю робіт щодо ремонту приміщення за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Руслана Ференці (колишня Тургенєва), 8 для розміщення Закарпатського обласного центру психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни.

            Дата оголошення про тендер: 23.04.2024р.

            Термін подання тендерних пропозицій: (не менше 15 днів) — до 07.05.2024 року.

Предметом закупівлі є ремонт приміщення для розміщення Закарпатського обласного центру психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни.

            Строк виконання робіт: протягом 60 днів від дати підписання Договору.

            У вартість робіт повинна бути включена вартість всіх витрат, які повинен здійснити Переможець закупівлі під час виконання робіт за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Руслана Ференці, 8.

            Вимоги до виконавця робіт – учасника тендеру

            До участі у тендері запрошуються суб‘єкти підприємницької діяльності, належним чином зареєстровані за законодавством України, які мають досвід роботи у відповідній сфері, відповідні КВЕД для виконання робіт, можливість виконання робіт у вказаний строк за зазначеною адресою та можливість надати оригінали супроводжуючих документів з печаткою та підписом (договір поставки, рахунок-фактура, акт виконаних робіт).

            Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

 1. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію та право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам (копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності)
 2. Копія документу, що підтверджує податковий статус (копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування)
 3. Тендерна пропозиція, заповнена за зразком, поданим у Додатку 1
 4. Заповнена таблиця за формою, поданою у Додатку 2. Документ надається в двох форматах: ексель та скан копія з підписом та печаткою (за наявності);
 5. Довідка у довільній формі, про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази
 6. Довідка у довільній формі, про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, що будуть залучені для виконання робіт, в тому числі працівника, відповідального за охорону праці
 7. Копію посвідчення працівника, відповідального за охорону праці під час виконання робіт
 8. Документи, що підтверджують необхідний досвід виконання аналогічних робіт (учасник надає 2 аналогічні договори щодо здійснення ремонту приміщень, будівель, споруд тощо та позитивні листи-відгуки щодо даних договорів)
 9. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи Учасника щодо підпису документів (виписка з протоколу засновників або витяг зі Статуту, наказ про призначення, довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів та копії паспорту(ів) уповноваженої(их) осіб на право підпису документів пропозиції, договору підряду та актів виконаних робіт).
 10. Зразок договору виконання робіт
 11. Документи, що підтверджують фінансовий стан (довідка з банку про баланс рахунку та ін.)

Примітка: *Всі документи, що надаються Учасником у складі пропозиції, повинні бути актуальними на дату їх подачі, тобто містити всі зміни, які мали місце з моменту їх видачі чи реєстрації. Документи, які містять неактуальну інформацію або термін дії яких закінчився, не приймаються.

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

 1. Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення
 2. Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення
 3. Якість виконання робіт та відповідність очікуванням організатора
 4. Прийнятна ціна, умови оплати та умови виконання робіт

            Тендерні процедури

            Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді за електронною адресою [email protected] до 17.00 год. 06.05.2024 року.

            До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

            Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, до повного завершення виконання робіт.

            Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та у електронному вигляді (у форматі PDF) надіслані учасником на електронну адресу ПРООН [email protected] з темою листа «Вікритий тендер_RPP/2023/11/060/CS_назва учасника»  у строк до 17.00 год. 07.05.2024 року. Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 17.00 год. 07.05.2024 року, розгляду не підлягатимуть.

            Визначення переможця тендеру, відбудеться організатором тендеру після фінансової та технічної оцінки запропонованих тендерних пропозицій згідно істотних критеріїв (умов) відбору, які зазначені у даному тендерному оголошенні, але не пізніше 15.03.2024 року.

            Результати тендеру будуть повідомлені організатором учасникам тендеру шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців.

Тендер вважається таким, що відбувся за умови отримання щонайменше трьох релевантних пропозицій (таких, що відповідають вимогам тендеру). Якщо по закінченню строку тендерного оголошення не було отримано як мінімум трьох пакетів, організатор закупівлі продовжує тендерне оголошення або переоголошує з переглядом вимог до учасників.

За необхідності члени тендерного комітету можуть запитувати додаткові документи або роз’яснення в учасників тендеру. В такому випадку визначення переможця може буде перенесено до з’ясування необхідної інформації.

Комісія залишає за собою право не обирати жодного з учасників, якщо в тендерній процедурі мало місце порушення, виявлено конфлікт інтересів, умови здійснення закупівлі значно змінились, активності скасовано, пропозиції, надані учасниками тендеру, не містять достатньої інформації для прийняття рішення або внаслідок інших об’єктивних причин.

            Додаткові застереження

            Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

            Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Після відбору підрядника грантоотримувач залучає спеціаліста з технічного нагляду за виконанням робіт.

Якщо в процесі виконання робіт з’ясовується необхідність виконання додаткових робіт, не передбачених ПКД, та/або заміни матеріалів/робіт, складається протокол розбіжностей, який підписують грантоотримувач, підрядник, спеціаліст технічного нагляду, балансоутримувач. В залежності від типу змін з наступного переліку обирається відповідний алгоритм дій:  

 • Якщо відбувається заміна об’ємів робот та матеріалів по існуючим в кошторисі лініям (номенклатурі) – можливо виконувати коригування існуючого кошториса на підставі протоколу, без додаткової верифікації.
 • Якщо буде проводитися лише заміна матеріалів – достатньо буде верифікації цін на запропоновані матеріали в інтернеті (порівняльна таблиця).
 • Якщо будуть додані нові види робіт – вони мають бути відокремленні в додатковий кошторис (разом з новими видами матеріалів якщо є), який повинен бути верифікований експертною організацією.

Додаткова інформація:

 1. Ціна пропозиції Учасника повинна враховувати вартість виконання всього обсягу робіт згідно Додатку 2, витрати на завантажувальні та розвантажувальні роботи, доставку, підйомні механізми, встановлення риштувань, прибирання, відновлення благоустрою, порушеного в результаті виконання робіт та вивіз будівельного сміття з навантаженням, кошти на покриття проживання, відряджень та інше. Виконання всього комплексу робіт повинно здійснюватися силами організації – виконавця робіт або із залученням субпідрядника.
 2. Валютою пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок виконавця робіт.
 3. Учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Контактна особа:  Володимир Химинець, ел.пошта — [email protected], телефон: +380663329409.

 Тендерне оголошення

 Додаток 1. Тендерна пропозиція Додаток 2. Перелік обсягів ремонтно-будівельних робіт Тендерне оголошення

 

 


Останні публікації цього розділу:

Запит пропозиції на закупівлю послуг зовнішнього аудиту проєкту

Тендер # RFP-4-J4A-05-2024 на надання послуг з архітектурного планування та інженерно-конструкторських послуг

Тендер на послуги з організації та проведення комплексного аналізу та формування методології визначення розмірів зборів та внесків

Запит на отримання цінової пропозиції на оснащення та послуги встановлення охоронно-пожежної системи

Конкурс на відбір надавача послуг зі створення документального фільму з метою зменшення стигми по відношенню до отримання послуг з психічного здоров’я

Відкритий тендер на закупівлю послуг супервізора/-ки психологів/-инь