Тендер на закупівлю робіт з розробки програмного забезпечення – Порталу великого відновлення

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Zabrodskyy

тендер tender 1 (9)
Тендер на закупівлю робіт з розробки програмного забезпечення – Порталу великого відновлення

ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ

З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 Портал великого відновлення.

Громадська організація “Технології прогресу” (далі – “TП”) оголошує тендер на закупівлю робіт з розробки Порталу великого відновлення, який реалізується в рамках проєкту «Контроль витрат на відновлення» та фінансується Європейським Союзом.

 1. Предмет закупівлі та його ключові технічні та якісні характеристики:

Роботи з розробки Порталу великого відновлення (далі – ПВВ).

 1. Очікувані результати виконання робіт:
 • У співпраці з проектною командою доопрацювання бізнес-процесів для ПВВ, створення візуалізації (мокапів, розробки UI/UX) та функціональних і технічних деталізованих специфікацій;
 • Програмне забезпечення: Портал великого відновлення;
 • Технічна документація з описом ПВВ. Технічна документація має включати:
  • Загальна інструкція по встановленню, налаштуванню, резервному копіюванню даних та відновленню інформації;
  • Інструкція адміністратора програмного забезпечення;
  • Опис Програмного забезпечення;
  • Програма та методика попередніх випробувань Програмного забезпечення (тест-кейси);

* важливим є притримання будь якого з поточних стандартів ІТ (наприклад, набір user stories + tasks, RUP, інші; для нотації опису бізнес процесів можуть бути виконані BPMN, IDEF0-3, або інші нотації);

 1. Вимоги щодо об’єму робіт: подано у Додатку 2.
 1. Строки надання робіт: з дня підписання договору протягом 6 – 10 місяців.
 1. Місце виконання робіт: м. Київ, Україна.
 1. Кінцевий термін подання комерційних пропозицій: 23.08.2023 р.
 1. Вимоги щодо компетенцій та досвіду майбутнього постачальника та спосіб їх підтвердження: подано у Додатку 1.
 1. Вимоги до учасників та форми для заповнення:
 • Комерційна пропозиція подається українською та/ або англійською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] з темою листа “Розробка Порталу великого відновлення”.
 • Надані скан копії документів мають бути розбірливими та якісними.
 • Документи пропозиції учасника повинні бути завірені підписом уповноваженої особи учасника, яка має права на підпис такої пропозиції. У разі підписання документів уповноваженою особою у складі пропозиції учасник подає документ, що підтверджує повноваження підписання пропозиції. Документи пропозиції можуть подаватися у вигляді завірених відсканованих копій або з електроним підписом/КЕПом на весь пакет документів.
 • Відповідальність за достовірність наданої інформації своєї пропозиції несе учасник.
 • Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 50 днів з дати кінцевого строку подання комерційних пропозицій.
 • У разі, якщо пропозиція учасника надійшла після спливу кінцевого строку подання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до розгляду та оцінки.
 1. Перелік документів від учасників, що вимагаються:
 • підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з Додатком 1;
 • Рекомендаційні листи від замовників або скан копії аналогічних договорів та документів, що підтверджують виконання цих договорів, які зазначені в Додатку 1.1;
 • підтвердження залучення працівників та інших фахівців для виконання робіт з розробки Порталу великого відновлення згідно з Додатком 1.2;
 • підтвердження про наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази згідно з Додатком 1.3;
 • заповнена довідка про відсутність підстав відхилення пропозиції Учасника згідно з Додатком 3;
 • заповнену форму комерційної пропозиції із зазначенням цінової пропозиції згідно з формою, наведеною у Додатку 4.
 • учасник може подати інші документи, які вважає за потрібне для підтвердження своєї кваліфікації, досвіду тощо.
 • декомпозиція та індикативний роадмеп продукту;
 • запропоновані рішення щодо архітектури системи, у вигляді діаграм та опису;
 • айдентика та базова дизайн система;
 • мокапи головної сторінки, сторінки профілю об’єкта та сторінки з новинами.

10. Строк визначення переможця: до 10 (десяти) робочих днів з дати завершення подання пропозицій. У разі відсутності мінімум 2 (двох) комерційних пропозицій на момент кінцевого строку подання комерційних пропозицій, тендер буде продовжено на 7 днів з відповідним оголошенням на тих само ресурсах. ТП може надсилати додаткові запити потенційним учасникам. Запити повинні містити ідентичну інформацію з оголошенням. Строк для подання додаткових пропозицій не повинен виходити за межі оголошеного продовженого тендеру.

11. Результати тендеру буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою, з якої було отримано комерційну пропозицію. Переможцю тендеру упродовж 3 (трьох) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою.

Договір про закупівлю не може бути укладено з учасниками, які під час процедури закупівлі:

 • мають конфлікт інтересів;
 • ТП стало відомо, що учасник подає неправдиву інформацію при подачі тендерної пропозиції, або учасник не надав необхідну інформацію;
 • якщо ТП визначає, що учасник подав неправдиву інформацію у листі згідно з Додатком 3. 

ТП залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що ТП не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру. 

Додаткову інформацію можна отримати надіславши запит на е-mail: [email protected].

* До оцінювання згідно з критеріями оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних та технічних вимог оголошення призводить до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.

12. Перелік критеріїв оцінки пропозицій та їхня вага:

Критерій оцінки

Ваговий коефіцієнт

Документи, які підтверджують відповідність критерію

1.

Ціна

40

Комерційна пропозиція

2.

Перелік додаткових послуг, які можуть бути включені до процесу розробки та підтримки але не є обов’язковими:

 • дизайн сесії,
 • кастомер девелопмент;
 • обсяг подальшої підтримки:
 • доопрацювання онлайн модуля згідно отриманих даних /зворотнього зв’язку від користувачів протягом не менш як 3 місяців,
 • скоупінг сесії,
 • умови фіксації команди,
 • терміни заміни членів команди на інших тощо

20

Перелік додаткових послуг, їх опис та тривалість має бути поданий у складі комерційної пропозиції

3.

Терміни реалізації

 

10

Має бути чітко вказано в комерційній пропозиції

4.

Наявність досвіду розробки програмного забезпечення протягом останніх 5 років.

30

Документи подані у складі комерційної пропозиції

 

40 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм “Ціна”. До розрахунку балів Оцінка буде відбуватись на підставі порівняння запропонованих цін, поданих учасниками. Максимально високий бал за даним критерієм буде виставлено учаснику з найбільш економічно вигідною ціновою пропозицією.

20 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм “Перелік додаткових послуги”. До розрахунку балів Оцінка буде відбуватись на підстави порівняння запропонованих додаткових послуг та їх тривалості, поданих учасниками. Максимально високий бал за даним критерієм буде виставлено учаснику з пропозицією найбільшого переліку додаткових послуг та їх тривалістю.

10 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм “Терміни реалізації”. До розрахунку балів Оцінка буде відбуватись на підстави порівняння запропонованих учасниками термінів реалізації. Максимально високий бал за даним критерієм буде виставлено учаснику з пропозицією найменшого терміну.

30 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм “Наявність досвіду розробки програмного забезпечення протягом останніх 5 років.”

Рівень підтвердження досвіду розробки програмного забезпечення

Максимально можлива кількість балів

1.

Наявність до 3 реалізованих* проєктів

10

2

Наявність 4-5 реалізованих проєктів

20

3.

Наявність 6 і більше реалізованих проєктів

30

 

*Для цілей оцінки під реалізованим проектом мається на увазі розробка системи що відповідає наступним критеріям:

 • онлайн веб платформа з наявністю реєстрації користувачів та відображенням інформації (бажано на сервісі геолокації),
 • наявність дешбордів та статистичних інструментів не менш за 5 шт.,
 • кількість запитів щоденно не менш за 20 тис., щогодинно піково не менше за 3 тис.

____________________________________________________________________________________________________

Повний текст оголошення з додатками: BRP_tender announcement

Додаток 2. Технічні вимоги до ТЗ щодо виконання робіт з розробки Порталу великого відновлення:  BRP_procurement tech spec


Останні публікації цього розділу:

Тендер на придбання обладнання, предмети та матеріали для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади)

Тендер на закупівлю транспортних послуг в Сумській області

Надання послуг консультанта по розробці навчального курсу

Продовженно: конкурс на закупівлю комплектів бронезахисту

Закупівля дитячого харчування та дитячих підгузків для Донецької ОДА

Тендер на Проведення робіт по здійсненню поточного ремонту санвузлів в Львівській області