Тендер на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
KVPCRMS

тендер
Тендер на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів

Кіровоградський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує відкритий конкурс на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів у 2018 році.

Орієнтовна вартість послуг тиражування у місяць складає 7 000,00 грн.

Пропозиції  повинні бути подані особисто або поштою не пізніше 0900 05.02.2018 року до Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 15/7, поштовий індекс 25006 із темою листа, зазначеною на конверті, «Відкритий конкурс на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів».

 Оскільки послуги замовляються юридичною особою, пропозиції від ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї групи спрощеної системи оподаткування не приймаються.

Пропозиція, яка подається учасником на конкурс, повинна складатися з:

 • Повністю заповненої, підписаної уповноваженою особою, завіреною печаткою Форми комерційної пропозиції (додаток 1)
 • Копій документів, що надаються учасником:
 • свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ), свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого не раніше 01.01.2013 р.

 Всі копії мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи її підписувати (наказ про призначення керівника або довіреність).

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Строк дії пропозиції повинен становити не менше 10 місяців з дати підписання договору. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 10  місяців.

 Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі критеріїв «вартість послуг», «термін виконання замовлення» та «можливість доставки друкованої продукції». До уваги також братиметься досвід надання аналогічних послуг.

У випадку надходженням менше трьох пропозицій, здійснюватися розгляд та проводитися оцінка пропозицій не буде, а конкурс буде скасованим та оголошеним повторно.

 Відкриття пропозицій об 1000 05.02.2018 року.

Про результати конкурсу буде повідомлено після 1100 05.02.2018 року.

 Детальну інформацію можна отримати за електронною адресою [email protected], контактні особи: Олег Яременко (тел. +38-067-984-68-00, 

(0522)-32-02-86), Василь Слонєвський (тел.+38-050-974-42-72, (0522)-32-02-86), Олександр Коротченко (тел.+38-066-555-45-08, (0522)-32-02-86).

 Додаток 1 до

Оголошення конкурсу

на закупівлю послуг

тиражування (друку) матеріалів у 2018 році

 Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

      “КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ”

    (подається Учасником на фірмовому бланку)

          Ми,

1

Повне найменування Учасника

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Форма власності та юридичний статус

 

4

Платник ПДВ

Так___ Ні____

5

Дата створення

 

6

КВЕД (має відповідати виду закупівлі)

 

7

Адреса

 
 
 • юридична
 
 
 • фактична
 

8

Телефон

 

9

Факс

 

10

ел. пошта

 

11

Веб-сайт

 

12

ПІБ та посада керівника організації

 

13

ПІБ уповноваженого представника Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

 

14

ПІБ та посада контактної особи

 

15

Телефон контактної особи

 

16

Ел. пошта контактної особи

 

17

Перелік Замовників, яким надавались подібні послуги

 

18

Досвід роботи на ринку виготовлення друкованої продукції

_______ років

 Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів Маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору (зразок у Додатку 2) за наступною вартістю:

Назва та параметри матеріалу

 

Видання 1. Кількість сторінок 24, Формат А4, папір Magno Satin 150 гр/м², колір 5+5 (CMYK+Pantone), ламінація матова 1+0 (обкладинка), кріплення на дві скоби, наклад 200 екз.

 

__________ грн./екз.

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

Видання 2. Кількість сторінок 48, Формат А5, папір Magno Satin 150 гр/м², колір 5+5 (CMYK+Pantone), ламінація матова 1+0 (обкладинка), кріплення на дві скоби, наклад 200 екз.

 

__________ грн./екз.

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

Видання 3. Формат A4, Обкл. 4+0, папір крейдований (Magno Satin) 300 гр/м2, мат. припрес.(Soft touch).  Вн. Бл. 1+1, (Magno Satin) 100 гр/м2,  150 стор. Скріплення ПУР біндер, наклад 200 екз.

 

__________ грн./екз.

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

 1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.
 3. Умови розрахунків: раз на місяць по факту надання послуг.

Дата:

 

________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою)

підпис

 

Додаток 2 до

Умов конкурсу

на закупівлю послуг

тиражування (друку) матеріалів у 2018 році

 Проект Договору

на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів

 

м. Кропивницький

 

«___» ___________  2018 р.

 

______(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА), код в ЄДР _____________ надалі за текстом «Виконавець», в особі _____________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, та

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС), неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039956) Яременка Олега Петровича, який діє на підставі довіреності від 20.12.2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3210, з другої сторони, далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Цей Договір регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання послуг з тиражування (друку) матеріалів, укладеним з метою виконання Замовником своєї основної діяльності у межах статутних цілей та завдань, реалізації Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», номер у системі CRIS ENI/2015/038-739.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

- у відповідності з даним Договором надати Замовнику послуги з тиражування (друку) матеріалів, вказаним Замовником у Специфікаціях – додатках до цього Договору;

2.2. Замовник зобов’язаний:

- своєчасно приймати надані послуги,

- здійснювати оплату за надання послуг, передбачених цим Договором.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна послуги становить:

- Видання 1. Кількість сторінок 24, Формат А4, папір Magno Satin 150 гр/м², колір 5+5 (CMYK+Pantone), ламінація матова 1+0 (обкладинка), кріплення на дві скоби, наклад 200 екз., вартістю _______ грн.;

-  Видання 2. Кількість сторінок 48, Формат А5, папір Magno Satin 150 гр/м², колір 5+5 (CMYK+Pantone), ламінація матова 1+0 (обкладинка), кріплення на дві скоби, наклад 200 екз. вартістю _______ грн.;

-  Видання 3. Формат A4, Обкл. 4+0, папір крейдований (Magno Satin) 300 гр/м2, мат. припрес.(Soft touch).  Вн. Бл. 1+1, (Magno Satin) 100 гр/м2,  150 стор. Скріплення ПУР біндер, вартістю _______ грн.

3.2. Оплата послуг з тиражування (друку) матеріалів здійснюється у строки, погоджені сторонами, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту наданих послуг.

3.3. Загальна сума договору складається з суми вартості усіх послуг, наданих Виконавцем та прийнятих Замовником згідно з актами наданих послуг.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець зобов’язаний виконати послуги з тиражування (друку) матеріалів протягом строку, що встановлений сторонами в специфікації, але не пізніше _ робочого дня від моменту укладання специфікації щодо Видання 1, не пізніше _ робочих днів з моменту укладання сторонами специфікації щодо Видання 2, не пізніше _ робочих днів з моменту укладання сторонами  специфікації щодо Видання 3.

 1. ІНШІ УМОВИ

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, у тому числі сплачують пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості зобов’язання за кожний день прострочення такого зобов’язання.

4.2. Спори, що виникають із зобов’язань цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.

4.3. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін. Одностороння відмова від виконання зобов’язання та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

4.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або при невиконанні однією зі Сторін умов цього Договору (у тому числі грубого (суттєвого) порушення політик та процедур, встановлених у Замовника) за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня розірвання (а у випадках, передбачених політиками  Замовника – без дотримання цього терміну).

4.5. Замовник є неприбутковою організацією, код ознаки неприбутковості 0048.

4.6. Умови цього Договору і додаткових угод до нього є конфіденційними та не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Сторони гарантують одна одній збереження конфіденційності документації, інформації, знань і досвіду, отриманих за цим Договором.

4.7. Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають згоду на обробку та використання їхніх персональних даних (персональних даних уповноважених осіб кожної зі Сторін) з метою виконання цього Договору, цивільного (господарського) та податкового законодавства.

4.8. Виконавець повідомлений про умови політики щодо обігу інформації, захисту дітей, протидії фінансування тероризму, запобігання корупції та доброчесної поведінки, що встановлені у Замовника, Виконавець підтверджує, що він не має жодного відношення до торгівлі дітьми, неналежного поводження з ними, до фінансування чи сприяння тероризму та/або не належить, не допомагає та не сприяє у діяльності терористичних організацій, дотримується політики протидії хабарництву та не має жодного відношення до виготовлення/поширення/торгівлі мінами.

4.9. Виконавець ознайомлений з Правилами доброчесної поведінки та інформаційною пам’яткою затвердженими Установою «Центр розвитку місцевого самоврядування» та зобов’язується їх дотримуватись з моменту підписання Договору.

4.10. Питання, які не врегульовані цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.11. Послуга надається для задоволення потреб Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Замовника оплата послуг може здійснюватися з поточного банківського рахунку Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: ЄДРПОУ – 41039956, п/р 26005210391610 в АТ ПРОКРЕДИТБАНК МФО – 320984.

4.12. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін, та має однакову юридичну силу. Всі додатки до Договору вважаються його невід’ємними частинами.

 1. СТРОК ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір діє з  ____________  2018 р. до 31 грудня 2018 р., а в частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії цього Договору – до повного їх виконання.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

ЗАМОВНИК 

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

п/р 26000000004199

в АТ «Укрексімбанк» м. Києва,

МФО 322313

Е-mail: [email protected]

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Директор

Кіровоградського  ВП ЦРМС

 

 

                                     

 

 

                                     О.П. Яременко

     /підпис, печатка/       


Останні публікації цього розділу:

Тендер щодо надання послуг з організації проведення заходу (міжнародної конференції)

IFES запрошує готелі взяти участь у тендері

Медіа-марафон – 48 годин на Подолі

Запрошуємо ветеранок АТО, дружин ветеранів, переселенок, жінок з Києва та Київської області взяти участь в проекті RIZNA

Конкурс на закупівлю IT обладнання

ГО "ДЕСПРО" оголошує конкурс про проведення процедури закупівлі послуг із логістичного супроводу заходів