Тендер на закупівлю послуг Mercy Corps: Фінансовий аудит програми «Ukraine Economic Resilience Program» (ERP) /Financial audit of the “Ukraine Economic Resilience Program” (ERP) program

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

tender
Тендер на закупівлю послуг Mercy Corps: Фінансовий аудит програми «Ukraine Economic Resilience Program» (ERP) /Financial audit of the “Ukraine Economic Resilience Program” (ERP) program

Tender Name: Financial audit of the “Ukraine Economic Resilience Program” (ERP) program

Назва тендеру: Фінансовий аудит програми «Ukraine Economic Resilience Program» (ERP)

Tender No: PR-UA24-071

Номер тендеру: PR-UA24-071

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

Mercy Corps is seeking the services of a qualified and experienced external consultant or consultancy firm to conduct a financial audit of the Ukraine Economic Resilience Program (ERP)

 

Короткий опис проекту: 

Mercy Corps шукає кваліфікованого та досвідченого зовнішнього консультанта або консалтингову фірму для проведення фінансового аудиту програми «Ukraine Economic Resilience Program» (ERP)

Please submit a proposal for the provision of consulting services for conducting a financial audit of the “Ukraine Economic Resilience Program” (ERP) program in accordance with the attached TERMS OF REFERENCE and Project background information:

 1. the deadline for providing report of audit – June 15, 2024
 2. the necessary experience and requirements for the candidate/company are:
 1. mandatory Certification by National Audit Oversight Authority;

 2. the consultant/company must conduct an audit in accordance with international auditing standards;

 3. the audit must be provided in English.

3. the offer can be submitted in English or Ukrainian.

Прохання надати пропозицію на надання консультаційних послуг з проведення фінансового аудиту програми «Ukraine Economic Resilience Program» (ERP) згідно з вкладеним TERMS OF REFERENCE та Project background information: 

 1. орієнтовний термін роботи(кінцева дата надання звіту по аудиту) – до 15 червня 2024.
 2. необхідний досвід та вимоги до кандидату/компанії:
  1. обов’язкова Сертифікація Національного органу з нагляду за аудитом;
  2. консультант/компанія повинна проводити аудит відповідно до міжнародних стандартів аудити;
  3. аудит повинен бути наданий англійською мовою.
 3. пропозиція може бути надана англійською або українською мовами.

When submitting a proposal, please include the following information

 1. Sender’s contact information (name, position, email address, phone).
 2. Extract/statement from EDRPOU and the tax service.
 3. Completed Proposal template with included information:
  1. Audit methodology.
  2. Description of the command.
  3. Indicative action plan/schedule for audit completion.
  4. A price offer for the provision of the specified services with clarification of the terms of payment.
 4. A general portfolio of the consultant/company with supporting documents such as a CV or team description and/or motivation letter.
 5. Recommendations from at least 2 previous work projects (including contact information).
 6. Validity period of the price offer.
 7. Possible initial date of provision of services.

При наданні пропозиції прохання включити наступну інформацію:

 1. Контактна інформація відправника(ПІБ, посада, електрона адреса, телефон).
 2. Витяг/виписка з ЄДРПОУ та податкової служби.
 3. Заповнений шаблон Пропозиції з включеною інформацією:
  1. Методологія проведення аудиту.
  2. Опис команди.
  3. Орієнтовний план дій/графік для проведення аудиту.
  4. Цінову пропозицію на надання вказаних послуг з уточненням умов оплати.
 4. Загальне портфоліо консультанта/компанії з підтверджуючими документами, такими як резюме або опис команди та/або мотиваційний лист.
 5. Рекомендації з попередніх по меншій мірі 2 робочих проектів (включаючи контактну інформацію).
 6. Період дії цінової пропозиції.
 7. Можливу початкову дату надання послуг.
Deadline for Intent to Bid Form Submission:

May 06, 2024 23:59 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

06 травня 2024 23:59 GMT +3

 

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

Project Background information

AUP-00_TERMS OF REFERENCE AUDIT

Proposal Template


Останні публікації цього розділу:

Конкурс пропозицій на постачання бронежилетів, шоломів та індивідуальних аптечок

Збір комерційних пропозицій на закупівлю броньованих автомобілів для Danish Refugee Council (ITB-UKR-003711)

Тендер на закупівлю послуг юриста/-ки гуманітарного реагування у Миколаївській та Херсонській областях

ГО «Антикорупційний штаб» оголошує тендер на послуги з організації заходу

Пакт оголошує тендер на надання послуг логістичної підтримки проведення дводенної навчальної сесії зі зміцнення системи громадського здоров’я

Тендерна пропозиція про надання послуг організації заходу у м. Тернопіль