Тендер на закупівлю послуг: Розробка вихідних та кінцевого звітів для програми UASP / Baseline and Endline Analysis for UASP program

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

480х320-websitetender-2
Тендер на закупівлю послуг: Розробка вихідних та кінцевого звітів для програми UASP / Baseline and Endline Analysis for UASP program

Tender Name: Baseline and Endline Analysis for UASP program (Ukrainian Agricultural Support Program)

Назва тендеру: Розробка вихідних та кінцевого звітів для програми UASP (Програми підтримки сільського господарства України)

Tender No: PR-UA24-006

Номер тендеру: PR-UA24-006

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

Mercy Corps is seeking the services of a qualified and experienced external consultant or consultancy firm to conduct a rolling baseline (x2) and one endline analysis for UASP.

 

Короткий опис проекту: 

Mercy Corps шукає кваліфікованого та досвідченого зовнішнього консультанта або консалтингову фірму для проведення двох вихідних (baseline) та одного кінцевого (endline) аналізу для UASP.

Please provide a proposal for the provision of consulting services in the field of agriculture of Ukraine in accordance with the attached Scope of Work:

 1. the estimated period of work is up to and including October 2024.
 2. the necessary experience and requirements for the candidate/company are specified in the Scope of Work.
 3. the offer can be submitted in English or Ukrainian.

Прохання надати пропозицію на надання консультаційних послуг в сфері сільського господарства України згідно з вкладеним Обсягом Робіт: 

 1. орієнтовний термін роботи – включно до жовтня 2024.
 2. необхідний досвід та вимоги до кандидату/компанії вказані у Обсязі Робіт.
 3. пропозиція може бути надана англійською або українською мовами.

When submitting a proposal, please include the following information

  1. Sender’s contact information (name, position, email address, phone).
  2. Extract/statement from EDRPOU and the tax service.
  3. Completed Proposal template with included information:
    1. Analysis methodology.
    2. Team description
    3. Indicative action plan/schedule for consultation
    4. A price offer for the provision of the specified services with clarification of the terms of payment.
 1. A general portfolio of the consultant/company with supporting documents such as a CV or team description and/or motivation letter.
 2. Recommendations from at least 2 previous work projects (including contact information).
 3. Period of validity of the price offer.
 4. Possible initial date of provision of services.

При наданні пропозиції прохання включити наступну інформацію:

 1. Контактна інформація відправника(ПІБ, посада, електрона адреса, телефон).
 2. Витяг/виписка з ЄДРПОУ та податкової служби.
 3. Заповнений шаблон Пропозиції з включеною інформацією:
    1. Методологія проведення аналізу.
    2. Опис команди.
    3. Орієнтовний план дій/графік для консультації.
    4. Цінову пропозицію на надання вказаних послуг з уточненням умов оплати.
 4. Загальне портфоліо консультанта/компанії з підтверджуючими документами, такими як резюме або опис команди та/або мотиваційний лист.
 5. Рекомендації з попередніх по меншій мірі 2 робочих проектів (включаючи контактну інформацію).
 6. Період дії цінової пропозиції.
 7. Можливу початкову дату надання послуг.
Deadline for Intent to Bid Form Submission:

January 28, 2024 00:00 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

28 січня 2024 00:00 GMT +3

 

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

 

UASP_ Baseline and Endline SoW V2

UASP_Baseline and Endline SoW V2_Ukr

Proposal Template


Останні публікації цього розділу:

Обрання постачальника послуг оренди складського приміщення БО «Світло надії»

Тендер на закупівлю інвентарю, сантехніки для облаштування спеціалізованих служб підтримки

Конкурс для організацій, які планують впровадження або розвиток контрактної та/або кооперативної моделі вирощування свиней

Тендер щодо проведення офлайн тренінгів на тему «Підвищення особистої ефективності та ефективності команди» та/ або «Ефективний тайм менеджмент та управління ресурсами»

FREE ZONE шукає постачальника продуктових наборів

FREE ZONE шукає постачальника гігієнічних наборів