Тендер на закупівлю послуг: консультант(-ка) з сільськогосподарських досліджень/ Consultant for agriculture research

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

тендер tender ntylth(2)
Тендер на закупівлю послуг: консультант(-ка) з сільськогосподарських досліджень/ Consultant for agriculture research

Tender Name: Consultant for agriculture research

Назва тендеру: Консультант з сільськогосподарських досліджень

Tender No: PR-UA23-196

Номер тендеру: PR-UA23-196

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

The purpose of this tender is to receive competitive offers for the selection of the participant(s) who could provide consulting services in the field of agriculture of Ukraine according to the request.

 

Короткий опис проекту: 

Метою даного тендеру є отримання конкурентних пропозицій для відбору учасника(ів), який міг би забезпечити надання консультанційних послуг у сфері сільского господарства України згідно запиту. 

Please provide a proposal for the provision of consulting services in the field of agriculture of Ukraine in accordance with the attached Scope of Work:

 1. estimated term of work – 8 weeks.
 2. the study area – Chernihiv, Sumy, Poltava, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson and Zaporizhia regions.
 3. required experience and requirements for the candidate/company are specified in the Scope of Work.

Прохання надати пропозицію на надання консультаційних послуг в сфері сільського господарства України згідно з вкладеним Обсягом Робіт: 

 1. орієнтовний термін роботи – 8 тижнів.
 2. територія дослідження – Чернігівська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська та Запорізька області.
 3. необхідний досвід та вимоги до кандидату/компанії вказані у Обсязі Робіт.

When submitting a proposal, please include the following information:

 1. Sender’s contact information (name, position, email address, phone).
 2. Extract/statement from EDRPOU and the tax service.
 3. A general portfolio of the consultant with supporting documents such as a CV or team description and/or motivation letter.
 4. Indicative action plan/schedule for consultation.
 5. References from at least 2 previous work projects (including contact information).
 6. A price offer for the provision of the specified services with clarification of the terms of payment.
 7. Validity period of the price offer.
 8. Possible initial date of provision of services.

При наданні пропозиції прохання включити наступну інформацію:

 1. Контактна інформація відправника(ПІБ, посада, електрона адреса, телефон).
 2. Витяг/виписка з ЄДРПОУ та податкової служби.
 3. Загальне портфоліо консультанта з підтверджуючими документами, такими як резюме або опис команди та/або мотиваційний лист.
 4. Орієнтовний план дій/графік для консультації.
 5. Рекомендації з попередніх по меншій мірі 2 робочих проектів (включаючи контактну інформацію).
 6. Цінову пропозицію на надання вказаних послуг з уточненням умов оплати.
 7. Період дії цінової пропозиції.
 8. Можливу початкову дату надання послуг.
Deadline for Intent to Bid Form Submission:

September 05, 2023 18:00 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

05 вересня 2023 18:00 GMT +3

 

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

Translated_UACAT-ERP AgricultureSoW

UACAT-ERP AgricultureSoW


Останні публікації цього розділу:

Ремонт приміщень громадської будівлі в м. Полтава

Закупівля крісел колісних

Тендер на закупівлю меблів

Укладання рамкової угоди на закупівлю продовольчих та не продовольчих товарів

Тендер на надання послуг з охорони території та офісу

Триває відбір учасників форуму «Трансформація громадського сектору: якими ми будемо завтра?»