Тендер на закупівлю офісних меблів м. Львів PR-UA23-065

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

тендер tender ntylth(1)
Тендер на закупівлю офісних меблів м. Львів PR-UA23-065

1.Invitation to Tender

  1. Запрошення до участі у Тендері

 

Tender Name: Office furniture purchase

Назва тендеру: Закупівля меблів для офісу

Tender No:  # PR-UA23-065

Номер тендеру: # PR-UA23-065

Location (City, Country): Lviv, Ukraine

Розташування (місто, країна): Львів, Україна

Correspondence Language(s): UKR/ENG

Мова(и) листування: укр/англ

Brief Summary Description of Project: Office furniture, desks, chairs, drawers

Короткий опис проекту: Офісні меблі, столи, стільці, тумби

Mercy Corps reserves the right to accept or reject any late offers

Мерсі Корпс залишає за собою право прийняти або відхилити будь-які пропозиції, що надійшли із запізненням

Tender Package Available from:

(Day / month in letter / year)

17 March 2023

Тендерний пакет доступний з:

(День / місяць літерою / рік)

17 березня 2023

Tender Package Pickup Location:

(Physical location, website and/or email if applicable)­

  1. ­­­22, Rybalska St., Kyiv
  2. 21 Zh, Serhiy Efremov St., Dnipro
  3. 8 Stepanivny St., Lviv
  4. 16 Kamanina St., Odesa

OR request the tender documents through email: [email protected]

Місце отримання тендерного пакета:

(Фізична адреса, веб-сайт та/або електронна адреса, якщо є)

  1. вул.Рибальська, 22, Київ
  2. вул. С.Ефремова 21Ж, Дніпро
  3. вул. Степанівни 8, Львів
  4. вул. Каманіна 16, Одеса

АБО запросити тендерну документацію електронною поштою: aalisa@mercycorps.org

Deadline for Offer Submission:

(Day / month in letter / year; Time)

23 March 2023 no later than 6:00 pm Ukraine time

Кінцевий термін подання пропозиції:

(День / місяць літерою / рік; час)

23 березня 2023 не пізніше 18:00 за українським часом

Submit Offers to:

(Physical location, website and/or email if applicable)

 email:[email protected]

Подавати пропозиції за адресою:

(Фізична адреса, веб-сайт та/або електронна адреса, якщо є)

email: [email protected]

Questions and Answers (Q&A)

Питання-Відповідь

If any, Submit Questions in writing to:

(Physical location, website and/or email if applicable)

[email protected] with information PR-UA23-065

Якщо такі є, надішліть питання в письмовій формі: (Фізична адреса, веб-сайт та/або електронна адреса, якщо є)

[email protected] з вказанням PR-UA23-065

Last Day for Questions: (Day / month in letter / year; Time)

21 March 2023

Останній день для питань:(день / місяць літерою / рік; час)

21 березня 2023

Questions will be answered by: (Day / month in letter / year; Time)

22 March 2023

Відповіді на питання надаватимуться до:(день / місяць літерою / рік; час)

 22 березня 2023

Questions will be answered through:

(Physical location, website and/or email if applicable)

Email:

[email protected]

Відповіді на питання надаватимуться за допомогою:

(Фізичне місцезнаходження, веб-сайт та/або електронна пошта, якщо є)

Електронна пошта:

[email protected]

PR-UA23-065_Tender Package Request for Bid

Attachment 1_Furniture Details Додаток 1

Attachment 2_Price Offer Sheet

Attachment 3_Tender Package Supplier Information Form

Attachment 4 – Purchase Order Sample


Останні публікації цього розділу:

Закупівля Тренінгових програм по Кібербезпеці для Програми підвищення кваліфікації для викладачів ЗВО

Конкурс пропозицій на придбання акаунтів онлайн-платформ для навчання

Тендер на закупівлю обладнання

Запит на отримання проектної пропозиції на послуги проведення дослідження, інтерв’ю та підготовки звітів

УНЦПД оголошує конкурс на обрання постачальника послуги редагування текстів

Відкритий тендер із закупівлі Обладнання для облаштування класів безпеки