Тендер на закупівлю чаю, кави та води

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
KVPCRMS

тендер
Тендер на закупівлю чаю, кави та води

Кіровоградський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», оголошує тендер на закупівлю чаю, кави та води бутильованої для потреб офісу 2018 році.

 Пропозиції  повинні бути подані особисто або поштою не пізніше 0900 23.01.2018 року до Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 15/7, поштовий індекс 25006 із темою листа, зазначеною на конверті, «Відкритий конкурс на закупівлю чаю, кави та води бутильованої».

 Пропозиція, яка подається учасником на конкурс, повинна складатися з:

 • Повністю заповненої, підписаної уповноваженою особою, завіреною печаткою Форми комерційної пропозиції (додаток 1)
 • Копій документів, що надаються учасником:
 • свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ), свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого не раніше 01.01.2013 р.

 Всі копії мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи її підписувати (наказ про призначення керівника або довіреність).

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Строк дії пропозиції повинен становити не менше 10 місяців з дати підписання договору. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 10  місяців.

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі критерію «ціна». До уваги також братиметься досвід роботи на ринку.

У випадку надходженням менше трьох пропозицій, здійснюватися розгляд та проводитися оцінка пропозицій не буде, а конкурс буде скасованим та оголошеним повторно.

Відкриття пропозицій об 1000 23.01.2018 року.

Про результати конкурсу буде повідомлено після 1100 23.01.2018 року.

 Детальну інформацію можна отримати за електронною адресою [email protected], контактні особи: Олег Яременко (тел. 067-984-68-00,

(0522)-32-02-86), Василь Слонєвський (тел. 050-974-42-72, (0522)-32-02-86), Олександр Коротченко (тел. 066-555-45-08, (0522)-32-02-86).

 Додаток 1 до

Умов конкурсу

на закупівлю чаю, кави та води бутильованої

 Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

     ФОРМА “КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ”

    (форма подається Учасником на фірмовому бланку)

          Ми,

1

Повне найменування Учасника

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Форма власності та юридичний статус

 

4

Платник ПДВ

Так___ Ні____

5

Дата створення

 

6

КВЕД (має відповідати виду закупівлі)

 

7

Адреса

 
 
 • юридична
 
 
 • фактична
 

8

Телефон

 

9

Факс

 

10

ел. пошта

 

11

Веб-сайт

 

12

ПІБ та посада керівника організації

 

13

ПІБ уповноваженого представника Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

 

14

ПІБ та посада контактної особи

 

15

Телефон контактної особи

 

16

Ел. пошта контактної особи

 

17

Перелік Замовників, яким надавались подібні послуги

 

18

Досвід роботи на ринку

____ років

 

Надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері  на закупівлю чаю, кави та води бутильованої для потреб Кіровоградського  ВП ЦРМС у 2018 році.

Вивчивши Умови тендеру, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступною специфікацією та цінами :

Назва

Кількість

Ціна, грн.

 

Чай, кава, вода бутильована

   
 

Вода слабогазована 0,5 л*

1 пл

 
 

Вода негазована 0,5 л*

1 пл

 
 

Вода бутильована  19 л.

1 пл.

 
 

Чай чорний в пакетиках 25 п.*

1 пачка

 
 

Чай зелений в пакетиках 25 п.*

1 пачка

 
 

Чай чорний (заварний) в асортименті*

1000 гр.

 
 

Чай зелений (заварний) в асортименті*

1000 гр.

 
 

Кава в зернах в асортименті*

1000 гр.

 

* обов’язково вказується торгівельна марка товару та його вартість.

Бажано надати ще й прайс-лист товарів

Також підтверджуємо наступні умови  постачання товарів:

1

Безкоштовна доставка

При купівлі товарів на

_____ грн.

2

Виконання замовлення

______ робочих днів

 

 

 1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.
 3. Умови розрахунків: по факту доставки.

 

Дата:

 

________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою)

підпис

 Додаток 2 до

Умов конкурсу

на закупівлю (постачання) товарів у 2018 році

Проект Договору

постачання товарів

м. Кропивницький

«___» ___________  2018 р.

_______________________________________________________(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА чи ФОП), код в ЄДР _____________– надалі за текстом «Постачальник», в особі _____________, який діє на підставі ______________,  з однієї сторони, та

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС), неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039956) Яременко Олега Петровича, який діє на підставі довіреності від 20.12.2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3210, з другої сторони,

далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується передати чай, каву та воду у власність Замовника, а Замовник, зобов’язується прийняти товар і оплатити його на умовах передбачених даним Договором.

1.2. Кількість та асортимент  на товар узгоджується Сторонами при купівлі кожної партії товару окремо і формуються відповідно до замовлень  та зазначаються в накладних і рахунках на товар, представлених Замовнику до оплати замовленого товару. Замовлення є невід’ємними частинами даного Договору.

№ з/п

Найменування товару

(із вказівкою виготовлювача)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю,

грн. без ПДВ

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

1.2. Строки поставки: поставка товару та виставлення рахунку здійснюється  протягом 2 (двох) днів з дня замовлення.

 1. Ціна Договору, порядок оплати та приймання

2.1. Загальна сума договору визначається як сума вартості усіх партій поставленого товару, прийнятих Замовником.

2.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника   протягом 5 (п`яти) днів з дня поставки кожної партії товару.

2.3. Виконання зобов’язань за цим Договором підтверджується належним чином оформленими документами первинного бухгалтерського обліку.

 1. Гарантії виконання зобов’язань і відповідальність сторін

3.1. При відмові Замовника (повністю або частково) від прийняття й оплати передбачених Договором товарів (продукції) він відшкодовує Постачальнику виниклі у зв’язку із цим витрати/збитки.

 Це правило не поширюється на випадки, коли відмова Замовника обумовлена постачанням товару неналежної якості та/або затримкою у простроченні Товару 

 1. Інші умови

4.1. Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в розділі 3 цього Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин, у т.ч.  (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза межами впливу сторін), що виникли після укладення Договору. При цьому, строк виконання зобов’язань змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків через форс-мажорні обставини, повинна сповістити іншу сторону про виникнення та припинення дії цих обставин.

4.2. У всьому, що не передбачено Договором, сторони керуються діючим законодавством.

4.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються в суд за місцем знаходження Замовника.

4.4. Сторони передають одна одній право на включення персональних даних, які будуть використовуватися в процесі виконання цього Договору, до бази персональних даних кожної Сторони, на обробку таких персональних даних кожною Стороною (уповноваженою особою Сторони) та передачу таких персональних даних третім особам виключно з метою реалізації предмету та цілей цього Договору.

4.5. Усі умови цього договору є конфіденційними та не можуть бути розголошені третім особам без письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

4.6. Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства. Визнання окремої частини чи положення цього Договору недійсною (нечинною) не тягне втрати чинності усього Договору у цілому.

4.7. Всі зміни, доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома Сторонами.

4.8. Даний Договір встановлює і відображає всі договірні умови й порозуміння між   сторонами, що беруть участь у даному Договорі, у відношенні всіх згаданих тут питань, при цьому всі попередні переговори між сторонами, якщо такі були, втрачають силу.

4.9. Виконавець повідомлений про умови політики щодо обігу інформації, захисту дітей, протидії фінансування тероризму, запобігання корупції та доброчесної поведінки, що встановлені у Замовника, Виконавець підтверджує, що він не має жодного відношення до торгівлі дітьми, неналежного поводження з ними, до фінансування чи сприяння тероризму та/або не належить, не допомагає та не сприяє у діяльності терористичних організацій, дотримується політики протидії хабарництву та не має жодного відношення до виготовлення/поширення/торгівлі мінами.

4.10. Виконавець ознайомлений з Правилами доброчесної поведінки та інформаційною пам’яткою затвердженими Установою «Центр розвитку місцевого самоврядування» та зобов’язується їх дотримуватись з моменту підписання Договору.

4.11. Питання, які не врегульовані цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.12. Послуга надається для задоволення потреб Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Замовника оплата послуг може здійснюватися з поточного банківського рахунку Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: ЄДРПОУ – 41039956, п/р 26005210391610 в АТ ПРОКРЕДИТБАНК МФО – 320984.

4.13. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін, та має однакову юридичну силу. Всі додатки до Договору вважаються його невід’ємними частинами.

 1. СТРОК ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір діє з  ____________  2018 р. до 31 грудня 2018 р., а в частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії цього Договору – до повного їх виконання.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

ЗАМОВНИК 

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

п/р 26000000004199

в АТ «Укрексімбанк» м. Києва,

МФО 322313

Е-mail: [email protected]

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Директор

Кіровоградського  ВП ЦРМС

 

 

                                     

 

 

                                     О.П. Яременко

     /підпис, печатка/       

 


Останні публікації цього розділу:

Тендер щодо надання послуг з організації проведення заходу (міжнародної конференції)

IFES запрошує готелі взяти участь у тендері

Медіа-марафон – 48 годин на Подолі

Запрошуємо ветеранок АТО, дружин ветеранів, переселенок, жінок з Києва та Київської області взяти участь в проекті RIZNA

Конкурс на закупівлю IT обладнання

ГО "ДЕСПРО" оголошує конкурс про проведення процедури закупівлі послуг із логістичного супроводу заходів