Тендер на визначення виконавця для будівництва складської будівлі для зберігання пожежно-рятувального обладнання

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
SwissEmba

grant_tender_29.03_3
Тендер на визначення виконавця для будівництва складської будівлі для зберігання пожежно-рятувального обладнання

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення тендеру

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА

Посольство Швейцарії в Україні оголошує тендер на визначення виконавця наступного виду робіт: «Нове будівництво складської будівлі для зберігання пожежно-рятувального обладнання частини технічної служби Головного управління ДСНС України у Київській області за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе.»

Будь ласка, ознайомтесь з тендерною документацією, що складається з:

а) Цього оголошення

б) Технічного завдання (Додаток №1)

в) Проєктної документації (за посиланням нижче) 

Мета тендеру:

Метою тендеру є вибір виконавця наступного виду робіт: «Нове будівництво складської будівлі для зберігання пожежно-рятувального обладнання частини технічної служби Головного управління ДСНС України у Київській області згідно з технічним завданням (Додаток №1) та проєктною документацією на будівництво.

Предмет тендеру:

Предметом тендеру є цінова пропозиція та інші документи, форма та зміст яких мають відповідати умовам, викладеним у Вимогах.

Умови проведення тендеру:

 1. В тендері розглядаються пропозиції на виконання робіт, виключно згідно з технічним завданням.
 2. Для учасника може бути організовано виїзд на об’єкт для попереднього ознайомлення із місцевістю, перед тим, як взяти участь у закупівлі (для організації звертайтеся за поштою – [email protected]).
 3. Учасник включає в ціну Послуг усі витрати, податки й збори, що сплачуються або мають бути сплачені для якісного та вчасного надання Послуг.
 4. Учасник включає в ціну послуг (робіт, які передбачені Технічним завданням) усі необхідні матеріали, в тому числі витратні, якщо дані матеріали не було вказано окремими пунктами в Технічному завданні.
 5. Учасник в ціні послуг включає всі витрати на роботу механізмів та технічних засобів (в тому числі будівельної та транспортної техніки), необхідних для виконання робіт.
 6. У вартість входять всі витрати на виконання робіт та придбання матеріалів з їх доставкою до локації.
 7. Надані учасниками тендеру комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 30 (тридцять) календарних днів з дня їх подачі та у разі підписання контракту – до кінця будівництва.
 8. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни та прейскурант повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню.
 9. Ціни зазначаються у гривнях (з ПДВ)
 10. Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам здійснюється на підставі документів, наданих учасниками. Пропозиція, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, є такою, що не відповідає вимогам щодо закупівлі.

У разі, якщо учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам або не відповідає кваліфікаційним вимогам, його пропозиція відхиляється.

 1. Інформація про розгляд, оцінку та порівняння пропозицій не надається учасникам.

Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до попередження. У разі подовження учасником зазначених дій, замовник може дискваліфікувати учасника, а його пропозиція буде відхилена.

Якісні та технічні вимоги до Послуг та матеріалів:

 1. Якість Послуг повинна відповідати вимогам чинних в Україні Державних Будівельних Норм, Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI, та інших нормативно-правових актів, які регулюють якісні та технічні вимоги щодо надання послуг з будівництва СС1, у тому числі ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; ЗУ «Про охорону праці», ДБН В.2.2-43:2021 «Будівлі та споруди. Складські будівлі. Основні положення», ДБН А.2.2-3:2014  «Склад та зміст проєктної документації на будівництво» тощо.
 2. Гарантійний строк експлуатації Обʼєкта встановлюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом).
 3. Матеріали повинні відповідати вимогам екологічної, пожежної безпеки, вимогам чинного законодавства України щодо техніки безпеки виконання робіт.
 4. Всі матеріали виконавця та обладнання повинні мати Сертифікати якості та відповідності. (будуть надані замовнику та платнику).
 5. Всі роботи повинні виконуватись з 8:00 до 18:00.

Перелік документів та кваліфікаційні вимоги до учасників:

 1. Загальна частина
 • Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які визначені у цьому запрошенні.
 • Умовою цієї закупівлі є те, що кожен учасник подає свою пропозицію у належно оформленому вигляді, згідно зі вказаними нижче вимогами.
 • Учасник несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозицій, а замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведення закупівлі.
 1. Надання роз’яснень щодо закупівлі

Учасник має право не пізніше ніж за три календарних дні до закінчення строку подання пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо закупівлі надіславши запитання на наступну електронну адресу: [email protected]

Відповідальний за проведення закупівлі представник замовника: Євгенія Кобилянська.

 1. Мова пропозиції

Усі документи, що мають відношення до пропозиції повинні бути складені українською мовою.

 1. Склад пропозиції

Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:

Учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати перелік документів, які підтвердять наступні кваліфікаційні критерії та інші вимоги Замовника, а саме:

 • Цінова пропозиція із зазначенням вартості матеріалів та робіт, завірена підписом уповноваженої особи та закріплена мокрою печаткою.
 • Кошторис, заповнений згідно з Додатком 1, завірений підписом уповноваженої особи та закріплена мокрою печаткою.
 • Календарний графік виконання робіт
 • Опис кількості наявного штату працівників
 • Копія Свідоцтва про державну реєстрацію субʼєкта підприємницької діяльності та Виписка з державного реєстру.
 • Копія Свідоцтва платника ПДВ / Свідоцтво платника податків, якщо передбачено.
 • Підтвердження виду діяльності (Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
 • Відсутність збитків та наявність прибутку за останні три роки (копії фінансових звітів: баланс та фінансовий результат за 3 роки, з відміткою про прийняття звіту податкового органу або квитанція No2).
 • Документи, які підтверджують повноваження щодо підпису документів (наказ, рішення засновника).
 • Опис попереднього досвіду виконання аналогічних будівельно-монтажних робіт на обʼєктах складського та промислового призначення, з наведенням повної назви юридичної особи замовника за 2020-2023 роки.
 • Документальне підтвердження (в довільній формі) наявності фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт.
 • Гарантійний лист на можливість використання власного/орендованого генератора.
 • Гарантійний лист на вивезення будівельного сміття.
 • Чинні дозвільні документи на здійснення компанією будівельної діяльності (ліцензії на виконання будівельно-монтажних та будівельно-ремонтних робіт, дозволи, декларації тощо), термін дії (чинність) яких не повинен бути меншим, ніж дата закінчення всіх робіт по тендерній пропозиції, згідно з поданим графіком виконання робіт.
 • Довідка в довільній формі з реквізитами підприємства.

Порядок оформлення та подання тендерної пропозиції:

 1. Всі документи, що мають відношення до цього тендеру, повинні буди складені українською мовою на фірмових бланках компанії учасника.
 2. Всі документи Учасника у складі тендерної пропозиції, повинні бути підписані та завірені печаткою (за наявністю).
 3. Кінцевий термін подання тендерної пропозиції – не пізніше 28 червня 2024 року до 18:00. Всі пропозиції отримані після кінцевого терміну розгляду не підлягають.
 4. Пропозиції направляються на електронну пошту [email protected] та у копії [email protected] Просимо надсилати пропозиції, не перевищуючи 25 Мб у листі (використовуйте зжаті версії документів, архівовані документи, або надсилайте документи декількома листами).

Критерії відбору переможця:

Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені і визначені такими, що відповідають мінімальним кваліфікаційним вимогам. Замовник визначає найкращу пропозицію за наступними критеріями:

Назва критерію

Бал

1

Надано тендерну пропозицію в повному обсязі згідно з вимогами

5

2

Технічна спроможність учасника

20

3

Графік виконання

15

4

Цінова пропозиція

20

5

Економічна та фінансова спроможність кандидата – середній річний дохід за останні три роки (2021-2023)

10

6

Загальна гарантія на надання послуг – не менше 10 років.

10

7

Обсяг виконаних за попередній рік будівельно-монтажних (ремонтних) робіт, не менше, ніж у два рази перевищує обсяг пропонованих до виконання робіт.

10

8

Досвід виконання робіт не менше 3 років

10

Умови оплати : 30% по факту підписання контракту, 50 % після виконання 80 % робіт згідно з затвердженими та проведеними АВР, та 20% після завершення всіх робіт згідно з договором, підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт за формою No КБ-2 і довідок за формою КБ-3.

Всі тендерні пропозиції розглядаються на предмет їх відповідності заявленим вимогам. До участі у розгляді цінових пропозицій допускаються пропозиції, які повністю відповідають умовам тендеру.

Додаток 1

Форма надається у форматі Excel файлу та у форматі PDF за підписом відповідальної особи та печаткою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Останні публікації цього розділу:

Конкурсні торги на закупівлю ліків

Тендер: послуги з розробки веб-порталу для БО ММСП

Відбір на тренінгову програму для фасилітаторів/ок груп психологічного ресурсування

Тендер на закупівлю обладнання для харчоблоків навчальних закладів Хмельницької області

Тендерна пропозиція щодо постачання нестандартних непродовольчих товарів

Тендер на проведення семінарів із працевлаштування та кар’єрних консультацій