Тендер на придбання обладнання, предмети та матеріали для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


ГО ВО КЛАС ЛОГО
Тендер на придбання обладнання, предмети та матеріали для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади)

Громадська організація «Всеукраїнська організація «КЛАС» (далі — ГО «ВО «КЛАС», Замовник), код ЄДРПОУ 25365553, оголошує тендер на придбання товарів для реалізації проєкту СПІЛЬНО «Інтегровані соціальні послуги та реагування на COVID-19 на сході України»

Оголошення про проведення Тендеру № 01/03/2024

01.03.2024

Громадська організація «Всеукраїнська організація «КЛАС» (далі — ГО «ВО «КЛАС», Замовник), код ЄДРПОУ 25365553, оголошує тендер на придбання товарів для реалізації проєкту СПІЛЬНО «Інтегровані соціальні послуги та реагування на COVID-19 на сході України», який впроваджується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Консорціумом партнерських організацій за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку через Німецький банк розвитку (KfW). В Консорціум входять: Українська мережа за права дитини, Partnership for Every Child / Кожній дитині, СОС Дитячі Містечка Україна, ГО “Соціальна Синергія”, Громадська організація “Дніпровська ліга соціальних працівників”, Громадська організація «Всеукраїнська організація «Клас».

Перелік товарів:

ЛОТ 1: Обладнання, предмети та матеріали для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади) за адресою: 37000, Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 77.

 1. Перелік товарів для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади):

1.1.      Мобільний планетарій

Умови оплати:

Перші 50% від суми Специфікації сплачуються Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рахунку Постачальника, другі 50% сплачуються Замовником після поставки Товару в повному обсязі протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку Постачальника та підписання відповідних накладних.

Вимоги до постачання товарів:

 • товари, що постачатимуться, повинні відповідати обов’язковим вимогам якості та безпеки, передбаченим для товарів даного роду чинним законодавством України;
 • товари, що постачатимуться, повинні відповідати мінімальнм технічним характеристикам, вказаним у частині «Специфікація» Додатку 1.

До участі в тендері запрошуються:

 • фізичні особи-підприємці;
 • юридичні особи, організації.

Умови доставки:

 1. Товар повинен бути новим, без видимих недоліків, а саме: пошкоджень, потертостей, тріщин, подряпин, плям або розводів.
 2. Доставка, розвантаження товару, монтаж, підключення та налагоджування обладнання та програмного забезпечення здійснюються за рахунок Постачальника. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються учасником тендеру до загальної вартості товару.
 3. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його під час транспортування.
 4. Відповідальність за якість товару, його зовнішній вигляд та неушкодженість при транспортуванні до Замовника покладаються на Постачальника.
 5. Учасник тендеру гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором про закупівлю протягом встановленого терміну експлуатації товару, але не менше, ніж 12 місяців, при умові дотримання Замовником умов зберігання.
 6. Кожна партія товару повинна мати відповідні супровідні документи: рахунок, акт-приймання-передачі, товарно-транспортна накладна, сертифікат якості, або декларацію відповідності (у разі, якщо товар даного виду підлягає обов’язковій сертифікації, відповідно до норм чинного законодавства України).

Кінцевий строк поставки: протягом 15 календарних днів з моменту укладання відповідного договору до 27 березня 2024 року.  

Місце доставки: 37000, Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 77.

Склад тендерної пропозиції:

 • Тендерна пропозиція має надаватись у формі цінової пропозиції. Учасники тендеру повинні вказати запропоновані ціни у відповідних таблицях (частина «Специфікація» за відповідним лотом або лотами) та подати свої цінові пропозиції за підписом та печаткою (у разі використання) у складі тендерних пропозицій.
 • До складу своєї тендерної пропозиції Учасники повинні також надати реєстраційні, установчі, організаційно-розпорядчі та інші документи, згідно з наступним переліком:
 • належним чином підписана Тендерна форма у формі таблиці (дата, ПІБ та посада, назва компанії, адреса, телефон, e-mail, чинність заявки (мінімум 30 днів), підпис та печатка, у разі використання) (додаток №1);
 • копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи ФОП або Виписки/Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копія документу, який посвідчує статус платника податків учасника (Свідоцтва платника податку, Витягу з реєстру платників ПДВ чи Витягу з реєстру платників єдиного податку (із зазначенням групи платника єдиного податку); 
 • копія документу (документів), які посвідчують право особи підписувати тендерну пропозицію (наказ/протокол про призначення керівника або довіреність, крім ФОП).
 • копія платіжного доручення про сплату єдиного податку; 
 • будь-які інші документи, що можуть бути корисними для оцінки пропозиції (рекомендаційні листи тощо);
 • фінансова звітність за 2022 або 2023 роки діяльності компанії або декларацію для ФОП.
 • документи, що посвідчують належну якість товару (сертифікати якості, декларації відповідності тощо). У випадку, якщо Учасник тендеру не має можливості подати вищевказані документи у складі своєї тендерної пропозиції, він повинен надати гарантійний лист довільної форми, у складі своєї тендерної пропозиції, наступного змісту: «Учасник гарантує, що при передачі товару, надасть наступні документи:
 • копії декларації/й відповідності або сертифікату/ів чи паспорті/ів якості на запропонований товар, або копію (-ї) будь-якого іншого документу, що підтверджує якість та безпечність запропонованого товару, згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством щодо якості товарів даного виду».
 • у разі якщо запропонований Учасником тендеру товар не підлягає обов’язковій сертифікації, відповідно до норм чинного законодавства України, Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції повинен подати лист-пояснення довільної форми наступного змісту: “Не підлягає обов’язковій сертифікації, згідно з нормами чинного законодавства України, наступний товар, що пропонується Учасником тендеру «Вказати найменування Учасника»: *надати перелік відповідних товарів. Учасник «Вказати найменування Учасника» гарантує належну якість товарів, що постачатимуться, протягом усього гарантійного терміну експлуатації товарів, за умови дотримання Замовником вимог щодо належного використання таких товарів.»

Правила оформлення тендерної пропозиції учасниками:

 • Учасники мають подавати пропозиції українською мовою у вигляді сканованих копій документів, а також в електронному форматі на електронну адресу [email protected].

Будь-які запити про надання додаткової інформації щодо цього Тендеру повинні надсилатися на електронну адресу [email protected], ставлячи в копію [email protected].

 • До тендерної форми (додаток №1) повинні додаватись документи (скановані копії), які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ/протокол про призначення керівника або довіреність, крім ФОП).
 • Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Звертаємо вашу увагу: документи, що подаються учасником закупівлі, повинні бути належного рівня зображення та доступними до перегляду. Вважаються не наданими та під час розгляду пропозицій до уваги не прийматимуться такі документи, які не відкриваються або текст яких неможливо ідентифікувати.
 • Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 • До участі у оцінці тендерних пропозицій тендерною комісією допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам Оголошення. Заявки, надіслані на іншу адресу або в іншій формі, ніж це передбачено цим Оголошенням до участі у тендері, або у випадку, яких не дотримано належного рівня конфіденційності, або отримані після вказаної дати та часу, буде відхиллено.
 • Усі ціни вказуються в гривнях з урахуванням всіх податків, зборів та обов’язкових платежів, що сплачуються або повинні бути сплачені.

Тендерні пропозиції просимо надати:

— до 18.00 год. 12 березня 2024 року.

Методика обрання переможця тендеру.

Реалізацію Договору буде доручено Постачальнику, який подав технічно прийнятну пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані документи, що повинні супроводжувати тендерну форму було надано, запропоновані товари відповідають необхідним специфікаціям.

Як взяти участь у тендері:

Для того, щоб взяти участь у тендері необхідно надати свої пропозиції на електронну адресу: [email protected].

Додаток №1

Тендерна форма

Особа, що підписалася нижче, ознайомившись з умовами та положеннями цього Тендеру, в рамках цього документу пропонує товари, вказані в умовах та положеннях, що містяться в цьому документі.

Дата:

 

ПІБ та посада:

 

 

Назва компанії:

 

 

Адреса:

 

 

Телефон:

 

 

E-mail:

 

 

Чинність заявки:

(мінімум 30 днів)

 

 

Підпис та печать:

 

 

                                                         

УМОВИ та ПОЛОЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ Лот 1. Обладнання, предмети та матеріали для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади) за адресою: 37000, Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 77


Лот 1. Обладнання, предмети та матеріали для облаштування ігрової кімнати (оптичні прилади) за адресою: 37000, Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 77

Назва товару

Опис мінімальних технічних характеристик товару

Од. виміру

Кількість

Відповідність запропонованого товару мінімальним технічним вимогам

(вказати найменування та характеристики товару)

Ціна за одиницю з ПДВ, грн

Сума з ПДВ, грн

1.

Мобільний планетарій

 

Комплектація:

- надувний купол 5 м з рукавом (або  купол-трансформер з висотою, що регулюється);

 – сумка для транспортування;

 – підстилка;

- нагнітач повітря з регулятором;

- проекційна система сферичного дзеркала;

-дзеркало з напиленням;

- проектор за параметрами не гірше, ніж: дисплей 3LCD, якість зображення Full HD, яскравість ANSI lm 3000, максимальна роздільна здатність 3840х2160, довгофокусний, проекційне відношення 1,32-2,15:1

співвідношення сторін 16:10, 16:9 (широкоформатний), 4:3 (відео)

додаткові функції: підтримка 3D,

ресурс лампи 5000 годин.

- акустична система, сумісна з ноутбуками та ПК, за параметрами не гірше, ніж:

кількість акустичних каналів: 2.0, тип підключення: бездротове, дротове,

Bluetooth, дальність приймання: 15 м, інтерфейси: S/PDIF; USB

Частотний діапазон 40 – 20 000 Гц

- медіаплеєр з підтримкою Wi-Fi та характеристиками не гіршими, ніж: порти: HDMI, USB, A/V, якість відео 4К, відтворення відео закодованого H.265, формати відео, що підтримуються: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BD ISO, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS;

- столик та стільчик для оператора;

- комутація;

- електронний носій з відеоматеріалами для перегляду

Шт.

1

     

ВСЬОГО з ПДВ, грн

 

 

* Ваша цінова пропозиція повинна бути подана за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі використання).

**Вартість вашої цінової пропозиції повинна включати усі супутні витрати, зокрема доставку, розвантаження товару, монтаж, підключення та налагоджування обладнання за адресою: 37000, Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 77

*** Ви повинні подати свою пропозицію за всіма позиціями товарів, що вказані  у лоті. Зверніть увагу: часткові пропозиції не будуть прийняті.


Останні публікації цього розділу:

Послуги експерта/ки для надання консультаційних послуг в межах програми “Гендер у моїй громаді”

Конкурсні торги на закупівлю послуг з придбання, доставки та встановлення спортмайданчика на території КНП КМКНЛ «Соціотерапія»

Пакт шукає консультанта/ку з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (MHPSS)

Запит на надання цінових пропозицій на постачання оптичної сортувальної машини

Розробка та реалізація загальнонаціональної кампанії з питань ментального здоров’я.

Тендер з проведення сесії стратегічного планування діяльності