Тендер на проведення тренінгу щодо залучення та утримання ЦА

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
veseledivcha

тендер tender
Тендер на проведення тренінгу щодо залучення та утримання ЦА

Обґрунтування

Представництво DVV International в Україні за сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголошує тендер з пошуку тренерів/ок для проведення тренінгу «Ефективне залучення та утримання цільової аудиторії центрів навчання і освіти дорослих».

Мета діяльності Представництва DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Один з головних напрямів роботи DVV International в 2019-2021 роках є підтримка створення та розвитку центрів навчання і освіти дорослих (ЦНОД) –  як провайдерів різноманітних, інноваційних та економічно доступних освітніх послуг для різних цільових груп задля  підвищення рівня особистісного, професійного розвитку громадян та стратегічного розвитку громади загалом.

Мета та місія ЦНОД – допомога у скороченні бідності, посилення соціальної інтеграції, підвищення громадянської участі і сприяння місцевому розвитку.

ЦНОД, що зараз почали виникати в Україні, створюються на базі громадських організацій, комунальних закладів культури і освіти (бібліотек, народних домів, тощо), можуть бути структурними підрозділами навчальних закладів.  Вони часто представляють собою модель німецьких народних університетів, яка забезпечує можливості навчання протягом усього життя для всіх, незалежно від соціального статусу, статі, освіти, віку, релігії, ідеології чи національності.

Пакет навчання дорослих та молоді в ЦНОД зазвичай включає:

 • програми розвитку особистості (навички та компетентності, які можуть бути використані в різних життєвих обставинах або сферах діяльності: іноземні мови, курси ІТ, фінансова грамотність, підприємництво, бухгалтерський облік, навички пошуку роботи, успішне спілкування та презентації, співробітництво та навички керування конфліктами тощо);
 • професійну освіту (короткострокові курси з опанування різних професій або підвищення кваліфікації);
 • громадянську освіту (публічні лекції, дискусії та дебати, ґендерна та громадська активність, розвиток культури волонтерства тощо);
 • культурну освіту (курси та майстер-класи з традиційного мистецтва і сучасного хенд-мейду, лекції з мистецтва та кінематографії, виставки, зустрічі з письменниками і режисерами тощо);
 • програми з питань здоров’я (подолання стресу, здорове харчування, заняття з різних видів спорту тощо).

ЦНОД також функціонують як майданчики для зустрічі ініціативних груп і обговорення проблем громади, а також самі виступають з ініціативами з розвитку громад.

Ще однією послугою ЦНОД є орієнтація з питань кар’єрного зростання. Завдяки орієнтаційним сесіям учасники/ці можуть отримати реалістичну оцінку своїх компетентностей, освітніх потреб, варіантів подальшого професійного чи особистісного розвитку, інформацію про освітні можливості в регіоні. 

Функціонування ЦНОД забезпечується за рахунок місцевих бюджетів, коштів малого та середнього бізнесу, з прибутку соціальних підприємств, що відкриваються при ЦНОД, ґрантових коштів та внесків тих, хто навчається.

Вразливі групи населення, як правило, отримують навчальні послуги ЦНОД безкоштовно або за невелику оплату.

Цільова аудиторія тренінгу

Керівники, менеджери ЦНОД та організацій-провайдерів неформальної освіти з різних регіонів України (18 осіб).

Мета тренінгу

Підвищити спроможність керівників, менеджерів ЦНОД та організацій-провайдерів неформальної освіти (партнерів DVV International) залучати та будувати лояльність цільової аудиторії ЦНОД.

Очікувані результати

 • Учасники/ці володіють необхідними знаннями, навичками залучення, утримання ЦА та побудови комунікацій з нею.
 • Учасники/ці можуть зробити чіткий деталізований опис своїх цільових аудиторій (ЦА).
 • Учасники/ці розробили драфт Стратегії залучення та утримання ЦА ЦНОД.
 • Учасники/ці володіють сучасними інструментами інформаційно-комунікаційних технологій для залучення та утримання ЦА та можуть їх використовувати на практиці.

Ключові теми тренінгу (перелік може бути розширено):

 • Сучасні тренди в Україні та світі щодо залучення дорослої ЦА освітніх заходів (хто є слухачами/чками, які тенденції, виклики).
 • Аналіз наявної системи роботи з ЦА, що використовується в ЦНОД (встановлення контакту, залучення, відбір, утримання), та обмін досвідом між учасниками/цями.
 • Основи формування і посилення лояльності слухачів/ок освітніх заходів.
 • Програми утримання (лояльності), що можуть використовуватися в освітній сфері.
 • Інноваційні методи та інструменти залучення/утримання потенційних слухачів/слухачок для ЦНОД.
 • Особливості залучення/утримання вразливих цільових груп ЦНОД:
  • Особливості налагодження контакту з ЦА в природньому для неї середовищі;
  • Розуміння та подолання бар’єрів на шляху до отримання освітніх послуг вразливими цільовими групами.
 • Чіткі критерії прийому і відбору ЦА як ефективний механізм формування лояльності до ЦНОД у майбутньому:
  • Актуальність критеріїв та регулярність їх оновлення;
  • Моніторинг їх використання.
 • Сучасні інструменти/канали інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного залучення та утримання ЦА ЦНОД.
 • Труднощі, які виникають на шляху залучення та утримання дорослої ЦА освітніх послуг: з чим пов’язані та як їх подолати.
 • Кращі практики залучення та утримання ЦА провайдерами освітніх послуг в Україні, включаючи провайдерів платних освітніх послуг.

Завдання для тренерів/ок:

 • Розробити детальну програму для трьохденного практично-орієнтованого тренінгу по залученню та утриманню ЦА центрів навчання та освіти дорослих, погодивщи її з командою DVV International.
 • Підготувати супровідні навчальні матеріали для учасників/ць тренінгу (включаючи шаблон Стратегії залучення та утримання ЦА ЦНОД, презентації, практичні вправи, завдання, схеми/графіки, інші роздаткові матеріали тощо).
 • Провести трьохденний тренінг.
 • Надати супровід учасникам/цям під час розробки драфту Стратегії залучення та утримання ЦА ЦНОД як практична частина під час тренінгу.
 • Розробити інструменти для вхідного та підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць із заданої теми.
 • Підготувати підсумковий звіт тренера/ки.

Вимоги до тренерів/ок:

 • Досвід проведення тренінгів із заявленої теми;
 • Глибоке розуміння всього процесу залучення та утримання ЦА освітніх послуг та сучасних трендів в цій сфері;
 • Наявність успішного практичного досвіду із залучення та утримання ЦА освітніх або дотичних послуг;
 • Знання та практичні навички сучасних методів, форматів, успішних та невдалих практик залучення та утримання ЦА в освітній сфері;
 • Володіння практиками залучення та утримання ЦА, що використовуються провайдерами платних освітніх послуг;
 • Розуміння специфіки освіти дорослих, інноваційних та сучасних підходів в цій сфері;
 • Говорити доступною для цільової аудиторії мовою;
 • Розуміння специфіки діяльності неприбуткових організацій.

Організаційні аспекти

Дати проведення: жовтень 2020 (уточнюються).

Тривалість: 3 дні.

Місце проведення: Київ.

Мова проведення: українська.

Документи для участі в тендері

 • Резюме, що включає підтвердження тренерського та практичного досвіду із заявленої теми.
 • План проведення тренінгу, що включає:
  1. Тематичні блоки тренінгу та інтерактивні методи навчання, які будуть використовуватися по кожному тематичному блоку;
  2. Перелік та короткий опис супровідних навчальних матеріалів для учасників/ць;
  3. Методи та інструменти для вхідного та підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць;
  4. Розмір гонорару для виконання робіт.

Контактна інформація

Зазначені вище документи необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected] до 20 серпня 2020 року включно. Контактна особа: Яна Драговенко, 096-913-78-93.


Останні публікації цього розділу:

Гранти на переклад від House of Europe

Гранти міжнародної співпраці від House of Europe

Відкритий прийом заявок для місцевих ОГС для отримання експертної підтримки з роботи та застосування стандартів належного врядування

Набір на тренінг для жінок-активісток «Бюджетна адвокація»

Конкурс на закупівлю та встановлення кондиціонерів

Конкурс “Я люблю своє місто”