ПРООН оголошує грант на підтримку впровадження ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
katerynaa.tarasiuk

Конкурс грант
ПРООН оголошує грант на підтримку впровадження ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію неурядовим організаціям про конкурс грантів щодо надання підтримки громадам, вразливим групам населенням та особам, що потребують допомоги в Україні, який проводиться в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подання проєктних пропозицій. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за таким цільовим напрямом:

SGP_UN_RPP_2_2022_Ecology: «Конкурс грантів для надання підтримки з впровадження ініціатив, спрямованих на захист довкілля»

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України. Внаслідок ескалації військового конфлікту по всій території країни, Програма шукає партнерів для впровадження заходів швидкого реагування у відповідь на нагальні потреби постраждалих від війни мешканців як в місцях їхнього проживання, так і в приймаючих громадах.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами, які відображають пріоритетні потреби:

Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури;

Компонент II: Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Цей грантовий конкурс оголошено в межах діяльності компонента ІІ (Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади) у відповідь на раптову ескалацію військових дій та шкоду, що була через це спричинена навколишньому середовищу.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки уряду Швеції.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати таким вимогам:

 • офіційно зареєстровані зі статусом юридичної особи на території України;
 • мають статус неприбуткової або благодійної організації (мають коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0048);
 • не мають відкритих судових справ, як відповідачі, так само як і керівники організацій;
 • мають дійсний розрахунковий рахунок у банку України;
 • мають спроможність впроваджувати проєкт в визначених географічних районах в поточних умовах;
 • мати відповідні спеціальні знання та фахівців для реалізації проєкту (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту).
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Вимоги до персоналу, залученого до імплементації проєкту:

Проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;

 • Керівник проєкту повинен мати досвід роботи у громадському секторі не менше двох років;
 • Бухгалтер повинен мати досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

3.3. Території реалізації конкурсу:

Діяльність проєкту реалізовуватиметься в підконтрольних уряду громадах та там, де це дозволить безпекова ситуація, у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Чернігівська.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

За цим напрямом розглядатимуться проєкти із впровадження екологічних ініціатив, надання практичної підтримки, а також розширення та автоматизації систем екологічного моніторингу, контролю та екологічної звітності в цільових громадах.

Проєкти можуть спрямовуватись на:

а) відновлення та/або управління екосистемами з боку регіональних органів влади та територіальних громад (наприклад, деградованими землями та лісами; землями, що раніше були забруднені боєприпасами, що не розірвалися; ліквідація забруднення води та ґрунту, затоплення на шахтах тощо); дослідження стану та відновлення малих річок; покращення доступності та якості питної води; зелений туризм як основа розвитку та просування рекреаційних зон);

б) екологічний моніторинг (в тому числі автоматизований радіологічний моніторинг навколо атомних станцій, автоматизований моніторинг метеорологічних умов у природніх екосистемах (лісах та на узліссях), сучасний моніторинг ґрунтових вод; сучасний автоматизований моніторинг викидів в атмосферу, в тому числі від промислових підприємств; щодо ризиків виникнення пожеж та автоматизованої геолокації пожеж тощо);

в) розвиток відновлюваних джерел енергії; відновлення та розвиток територій на засадах впровадження положень декарбонізації;

г) комплексний контроль за утилізацією неорганічних та органічних відходів.

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не має перевищувати п’ять місяців.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Максимальний бюджет проєктної пропозиції не може перевищувати 25 000 дол. США.

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати; не може перевищувати 5% від загальної суми гранту;
 • витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту;
 • витрати на закупівлю обладнання та меблів; зазвичай, вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 3000 дол. США. В разі необхідності робити закупівлю одного лоту більше ніж за 3000 дол. США необхідно отримати додаткове погодження ПРООН);
 • витрати на канцтовари та витратні матеріали;
 • витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо;
 • витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, транспортне та логістичне обслуговування тощо);
 • інші витрати, пов’язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії).

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • відшкодування ПДВ та інших податків;
 • оплата оренди офісу ОГС та комунальних платежів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів;
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів;
 • виплата відсотків;
 • борги третіх сторін;
 • представницькі витрати.
 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • міжнародними відрядженнями.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких документів:

 1. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word, *.docx/*.doc);
 2. Бюджет проєкту (у форматі Excel, *.xlsx/*.xls);
 3. Додатки – відскановані копії таких документів (*.PDF):
 • Виписка з ЄДРПОУ
 • Довідка про неприбутковість
 • Довідка про наявність банківського рахунку
 • Копія статуту організації
 • Резюме менеджера проєкту (за шаблоном)
 • Резюме бухгалтера проєкту (за шаблоном)
 • Резюме іншого залученого персоналу (за необхідності)
 • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній рік для ОГС, створених до 2021 р.
 • Програми навчальних заходів, якщо передбачено проєктом
 • Бюджет проєкту
 1. Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього
 2. Лист підтримки від органу місцевого самоврядування або ВЦА про підтримку реалізації проєкту на території громади

Одна ОГС може подати більш ніж одну заявку, але фінансування може отримати виключно на реалізацію одного проєкту.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити та подати повний аплікаційний пакет (пункти 1-5), зазначений вище, за електронною адресою [email protected], вказавши тему повідомлення: SGP_UN_RPP_2_2022_Ecology_Назва організації.

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 23:59 02 жовтня 2022 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) надсилати одним листом у архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не має перевищувати 15Mb.

Якщо ОГС подає на конкурс кілька заявок, кожну заявку необхідно подавати окремим листом.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу та передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення SGP_UN_RPP_2_2022_Ecology: запит про інформацію. Відповіді на отримані запитання будуть надаватися у письмовому вигляді протягом 1-2 робочих днів.

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.
 • Заявки, подані пізніше встановленого терміну або не в повному обсязі (форма заявки, додатки, бюджет), розглядатися не будуть.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: ПРООН залишає за собою право провести захист грантових заявок командою ОГС перед тим як остаточно ухвалити переможні проєктні пропозиції, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки.

До складу Конкурсної комісії увійдуть представники Програми ООН із відновлення та розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та інші залучені експерти. Крім того, Конкурсна комісія матиме право запитувати незалежну експертну думку в процесі відбору, а також думку місцевих органів влади та самоврядування з територій, де буде здійснюватися проєктна діяльність.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 25 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 15 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

25

2.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 10 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

25

3.

Спроможність організації-заявника успішно реалізувати проєкт за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін (організація-заявник повністю має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 20 балів; організація-заявник частково має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 15 балів; організація-заявник не має необхідного досвіду та ресурсів для успішної реалізації проєкту – 0 балів)

20

4.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

5.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

10

 

Загальний бал

100

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, моніторингові візити, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

Джерело 


Останні публікації цього розділу:

Тендер із закупівлі послуги кейтерингу для проведення тренінгів

Запит пропозицій постачальників із закупівлі бронежилетів

Запит пропозицій постачальників із закупівлі тактичних балістичних шоломів

Конкурс: розробка рекомендацій з удосконалення бюджетування на місцевому рівні у сфері охорони здоров’я

Закупівля Тренінгових програм по Кібербезпеці для Програми підвищення кваліфікації для викладачів ЗВО

Конкурс пропозицій на придбання акаунтів онлайн-платформ для навчання