«Програма «КEУ» оголошує тендер на надання транспортних послуг CEP-RFQ-2019-01

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CEPProcurement

тендер
«Програма «КEУ» оголошує тендер на надання транспортних послуг CEP-RFQ-2019-01

«Програма «Конкурентоспроможна економіка України»,

що виконується компанією Кімонікс Інтернешнл Інк.,

оголошує тендер на надання транспортних послуг.

 

Детальний Запит про надання пропозицій додається CEP-RFQ-2019-01.

 

 

Будь ласка, зверніть увагу на наступні важливі положення тендеру:

 

- кінцевою датою подачі пропозицій є 29 січня 2019 року, 23:00 за київським часом;

 

- всі запитання щодо умов тендеру мають бути надіслати не пізніше ніж 23:00 за київським часом, 24 січня 2019 року;

 

- вся комунікація щодо тендеру відбувається виключно в письмовій формі.

 

 

 

З повагою,

«Програма «Конкурентоспроможна економіка України»

 

 

 

 

REQUEST FOR QUOTATIONS (RFQ)

 

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗНП)

RFQ Number:                      CEP-RFQ-2019-01

Issuance Date:                     January 15, 2019

Deadline for Offers:           January 29, 2019

Description:   Supply of Transportation services

Номер ЗНП:                        CEP-RFQ-2019-01

Дата видання:                    15 січня 2019 року

Кінцевий термін подання заявок: 29 січня 2019 року

Опис:  Надання транспортних послуг

For:        Competitive Economy Program (CEP) in Ukraine

 

Funded By:                          United States Agency for International Development (USAID)

Contract No. 72012118C00002

Implemented By: Chemonics International Inc.

Point of Contact: Tetyana Pavlenko, Grants Manager

Для:       «Програма «Конкурентоспроможна економіка України» («КЕУ»)

За фінансування:               Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID)

Номер контракту № 72012118C00002

Впроваджується: Кімонікс Інтернешнл Інк.

Контактна особа: Тетяна Павленко, Менеджер з грантів

   

***** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS *****

Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects suppliers to comply with our Standards of Business Conduct, available at http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx

 

Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General.

Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any supplier offers of money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain business.

 

 

 

Offerors responding to this RFQ must include the following as part of the proposal submission:

 • Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror’s cousin is employed by the project, the offeror must state this.

 

 • Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror’s father owns a company that is submitting another proposal, the offeror must state this.
 • Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
 • Certify that all information in the proposal and all supporting documentation are authentic and accurate.
 • Certify understanding and agreement to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery and kickbacks.

 

Please contact William Seas III ([email protected]) with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics’ Washington office through the contact information listed on the website found at the hyperlink above.

***** ЕТИЧНІ ВИМОГИ ТА ВИМОГИ ДО ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ **

Кімонікс дотримується принципів професійної етики при здійсненні закупівель, і обирає постачальників виключно на підставі ділових критеріїв, як то ціна та технічна пропозиція.  Кімонікс очікує дотримання постачальниками Стандартів ділової поведінки, які містяться на http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx.  

Кімонікс не допускає шахрайства, змови заявників, фальсифікованих пропозицій/ заявок, хабарництва, чи відкатів.  Будь-яка фірма чи фізична особа, які порушують ці стандарти, будуть відсторонені від закупівель, їм будуть заблоковані можливості участі в подальших закупівлях, і про них може бути повідомлено USAID та Офіс Генерального інспектора.

Працівникам та представникам Кімонікс жорстко заборонено вимагати чи приймати будь-які гроші, виплати, комісію, кредит, подарунок, вдячність, вартісні предмети чи компенсацію від поточних чи потенційних продавців чи постачальників в обмін, чи як винагороду за надання бізнесу.  Працівники та представники, що практикують таку поведінку, підлягають припиненню, про них буде повідомлено USAID та офіс Генерального інспектора. Окрім того, Кімонікс поінформує USAID та офіс Генерального інспектора про будь-яких постачальників, що пропонують будь-які гроші, виплати, комісію, кредит, подарунок, вдячність, вартісні предмети чи компенсацію за отримання бізнесу.

Заявники, що відповідають на цей ЗНП, повинні включити як частину подання пропозиції таке:

 • Розкрити інформацію про будь-які близькі, родинні чи фінансові стосунки з Кімонікс чи персоналом проекту. Наприклад, якщо двоюрідна сестра працює в проекті, заявник повинен це вказати.
 • Розкрити інформацію про будь-які близькі, родинні чи фінансові стосунки з іншими заявниками, що подають пропозиції. Наприклад, якщо батько заявника є власником компанії, що подає іншу пропозицію, заявник повинен це вказати.
 • Засвідчити, що ціни в пропозиції встановлено незалежно, без жодних консультацій, комунікацій чи домовленостей з будь-яким іншим заявником чи конкурентом для цілей обмеження конкуренції.
 • Засвідчити, що вся інформація в пропозиції та вся супровідна документація є достовірною та точною.
 • Засвідчити розуміння та згоду із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та відкатів.

В разі виникнення будь-яких питань чи коментарів щодо інформації, що зазначена вище, чи для інформування про потенційні порушення звертайтеся, будь ласка, до Вільяма Елсворта Сіза III ([email protected]). Про потенційні порушення можна безпосередньо повідомляти офіс Кімонікс у Вашингтоні за контактною інформацією, що зазначена на веб-сторінці за посиланням, що вказане вище.

   

Section 1: Instructions to Offerors

Розділ 1: Інструкції для Заявників

 1. Introduction:
 1. Вступ:

The Competitive Economy Program in Ukraine (hereinafter, CEP) is an international technical assistance project financed by USAID and implemented by Chemonics International in Ukraine.

 

The purpose of CEP is to encourage the growth of startup businesses and small and medium-sized enterprises in Ukraine, increase domestic market competition, and support the competitiveness of Ukrainian firms in international markets. CEP’s ultimate aim is to stimulate increases in SME sales, job creation, and increased investment in Ukraine.

 

 

As part of project activities, CEP requires the transportation services to facilitate in-person meetings and travel to/from events in and around Kyiv. The purpose of this RFQ is to solicit quotations for transportation services for CEP. 

 

Offerors are responsible for ensuring that their offers are received by Chemonics in accordance with the instructions, terms, and conditions described in this RFQ. Failure to adhere with instructions described in this RFQ may lead to disqualification of an offer from consideration.

Offeror should submit proposal in response to this RFQ using the company that, if considered a winner, will sign a Purchase Order.

«Програма «Конкурентоспроможна економіка України» (далі – «КЕУ») – це проект міжнародної технічної допомоги, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. в Україні.

Метою КЕУ є заохочення створення бізнес-стартапів і діяльності малих та середніх підприємств в Україні, підвищення конкуренції на внутрішньому ринку України та підтримка конкурентоспроможності українських фірм на міжнародних ринках. Кінцева мета КЕУ передбачає стимулювання збільшення обсягів продажів, створення робочих місць та збільшення надходження інвестицій в Україну.

У рамках проектної діяльності КЕУ потребує транспортних послуг для забезпечення проведення особистих зустрічей та доїзду до/із заходів у межах та навколо м. Київ. Метою даного ЗНП є отримання цінових пропозицій на транспортні послуги для КЕУ.

Заявники несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до Кімонікс, відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому ЗНП. Недотримання інструкцій, викладених у цьому ЗНП може призвести до дискваліфікації заявника.

Заявник повинен подати свою пропозицію у відповідь на це ЗНП від компанії, з якою в разі перемоги буде підписано Договір про закупівлю.

   
 1. Offer Deadline and Protocol:
 2. Термін та Порядок Подання Пропозицій:

Offers must be received no later than 11:00 PM local Kyiv time on January 29, 2019. Offers must be e-mailed to the Competitive Economy Program in Ukraine to [email protected]

 

Please reference the RFQ number in any response to this RFQ. Offers received after the specified time and date will be considered late and will be considered only at the discretion of Chemonics.

Пропозиції повинні бути отримані не пізніше ніж o 23:00 годині за місцевим київським часом 29 січня 2019 року електронною поштою на електронну адресу «Програми «Конкурентоспроможна економіка України»  [email protected]

Будь ласка, вказуйте номер ЗНП в наданій пропозиції. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно, та будуть розглянуті Кімонікс на власний розсуд.

 

 

 1. Questions:
 3. Запитання:

Questions regarding the technical or administrative requirements of this RFQ may be submitted no later than 11:00 PM local Kyiv time on January 24, 2019 by email to [email protected] Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other Offerors will be circulated to all RFQ recipients who have indicated an interest in bidding.

 

Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Chemonics or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ.

Запитання стосовно технічних або адміністративних вимог цього ЗНП можна надсилати до 23:00 за місцевим київським часом 24 січня 2019 року електронною поштою на адресу [email protected] Запитання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Запитання та запити про надання роз’яснень, а також відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть становити інтерес для інших Заявників, можуть бути надіслані усім потенційним заявникам, які виявили зацікавленість у цьому тендері.

Лише письмові відповіді від Кімонікс вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Кімонікс або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на запитання, що стосуються цього ЗНП.

 

 
 1. Specifications:
 4. Технічні Характеристики:

Section 3 contains the technical specifications of the required services (commodities). All services (commodities) offered in response to this RFQ must correspond with requirements of Chemonics. In addition, all electrical commodities must operate on 230V, 50Hz.

У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних послуг (товарів). Усі послуги (товари), які пропонуватимуться у відповідь на цей ЗНП, повинні відповідати вимогам Кімонікс. Також усі електротовари повинні працювати за напругою 230 В та частотою 50 Гц.

 

 

 1. Quotations:
 5. Пропозиції:

Quotations in response to this RFQ must be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, including delivery and all other costs. Pricing must be presented in UAH. Offers must remain valid for not less than forty-five (45) calendar days after the offer deadline. Offerors are requested to provide quotations on their official quotation format or letterhead; in the event, this is not possible, offerors may complete the table in Section 3.

 

Quoted prices must be inclusive of all costs envisioned under this transportation services agreement –excluding per diem (lodging, meals, and fuel, tolls, and parking-related costs. 

 

 

In addition, offerors responding to this RFQ are requested to submit the following:

 • Organizations responding to this RFQ are requested to submit a copy of their official registration or business license, copy of company tax registration.
 • Individuals registered as entrepreneurs – responding to this RFQ are requested to submit a copy of the Extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individuals-Entrepreneurs, a copy of the extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individuals-Entrepreneurs with indication of the codes from the Classifier of types of economic activity, a copy of the Certificate of the single taxpayer.

Пропозиції у відповідь на цей ЗНП повинні містити фіксовану ціну на базі «все включено», з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 45 (сорок п’ять) календарних днів після граничного строку пропозиції. Заявники повинні надавати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, заявники можуть заповнити таблицю в Розділі 3.

Цінові котирування повинні включати всі витрати, передбачені цією угодою про надання транспортних послуг, за винятком добових витрат (витрат, що пов’язані з проживанням, харчуванням, а також пальним, дорожніми зборами та паркуванням).

 

Крім того, заявникам, які відповідають на цей ЗНП, пропонується подати:

 • Організаціям, які відповідають на цей ЗНП – копію реєстраційних документів або бізнес-ліцензію, копію документа, що підтверджує реєстрацію платника податку на додану вартість.
 • Фізичним особам суб’єктам підприємницької діяльності, які відповідають на цей ЗНП – копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), копію витягу з ЄДР із зазначенням КВЕД, копію свідоцтва платника єдиного податку.

 

 

 1. Delivery:
 6. Надання:

Performance of services envisioned under this RFQ will be in and around the city of Kyiv, Ukraine, with occasional long-distance trips. Fuel, tolls, and parking-related costs incurred in the direct performance of services shall be reimbursed directly by Chemonics upon presentation of acceptable receipts. 

Надання послуг, передбачених цим ЗНП, буде здійснюватися в межах м. Київ, Україна, з нерегулярними поїздками на далекі відстані. Витрати на паливо, дорожні витрати та паркування, прямо пов’язані з виконанням послуг, безпосередньо відшкодовуються компанією Кімонікс після подання прийнятних чеків.

 

 

 1. Source/Nationality/Manufacture:
 7. Джерело надходження / Національність / Виробництво:

All services (goods) offered in response to this RFQ or supplied under any resulting award must meet USAID Geographic Codes 937 and 110 in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228. The cooperating country for this RFQ is Ukraine.

Offerors may not offer or supply any services (commodities) that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, Sudan, Burma and North Korea.

Усі послуги (товари) у рамках цього тендеру повинні мати походження з країн, які мають геограіфічні коди USAID 937 та 110 відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations – CFR) 22 CFR §228. Країна-партнер для цього ЗНП – Україна.

Заявники не можуть пропонувати або постачати послуги (товари), які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до таких країн: Куба, Іран, Судан, Бірма та Північна Корея.

 

 

 1. Warranty:
 8. Гарантійний Термін:

n/a 

Не застосовується

 

 

 1. Taxes and VAT
 9. Податки та ПДВ

The agreement under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country.  No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Offerors should not include VAT in their offers. 

Угода, за якою фінансується ця закупівля, не передбачає сплати будь-яких податки, ПДВ, тарифів, мит або інших зборів, що накладаються за законодавством чинним у Країні-партнері. Жодні податки, ПДВ, сплати, тарифи, мита та збори Країни-партнера не сплачуватимуться в рамках угоди, що буде укладена в результаті цього ЗНП. Заявники не повинні включати ПДВ у свої пропозиції.

 

 

 1. Eligibility:
 10. Право Брати Участь в Тендері:

By submitting an offer in response to this RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. Government. Chemonics International Inc. will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the U.S. Government.

Подаючи ЗНП Заявник підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. Компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.» не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США.

11. DUNS Number:

11.  Номер DUNS.

Companies or organizations, whether for-profit or non-profit, shall be requested to provide a Data Universal Numbering System (DUNS) number if selected to receive an award in response to this RFQ valued greater than or equal to USD$30,000 (or equivalent in other currency). If the Offeror does not have a DUNS number and is unable to obtain one before proposal submission deadline, Offeror shall include a statement noting their intention to register for a DUNS number should it be selected as the successful offeror or explaining why registration for a DUNS number is not possible. Contact Dun & Bradstreet through this webform to obtain a number: https://fedgov.dnb.com/webform.  Further guidance on obtaining a DUNS number is available from Chemonics upon request.

 

Компанії або організації, як прибуткові, так і неприбуткові, зобов’язані повідомити свій номер в Універсальній системі нумерації даних (DUNS), якщо їх відібрано для отримання підряду в рамках цього ЗНП, вартість якого дорівнює чи перевищує 30 000 дол. США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті). Якщо Заявник не має номеру DUNS і не може одержати його до завершення встановленого строку подання пропозицій, Заявник додає заяву про свій намір зареєструватися для отримання номеру DUNS у разі, якщо він буде відібраний як переможець або пояснює, чому він не може одержати номер DUNS. Для одержання номеру DUNS звертайтеся до компанії “Dun & Bradstreet” через веб-сторінку https://fedgov.dnb.com/webform.  Подальші інструкції щодо отримання номеру DUNS можна отримати у Кімонікс на запит.

12. Evaluation and Award:

12. Оцінка Пропозицій та Визначення Переможця:

The award will be made to a responsible offeror/offerors whose offer(s) follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and is determined via a trade-off analysis to be the best value based on application of the following evaluation criteria. 

 

 

Proposed Evaluation Criteria

Evaluation Criteria (See also Section 3)

Maximum Scores

Technical Approach

 

 1. Work experience
 2. Availability of vehicles, licenses, insurance certificates and other conditions
 3. Schedule of service delivery, flexibility

 

10

30

 

 20

 

Value

 

 1. Price of the services is sound and justifies the costs

40

Total

100

 

Please note that if there are significant deficiencies regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and thereby disqualified from consideration. Chemonics reserves the right to waive immaterial deficiencies at its discretion.

 

Best-offer quotations are requested. It is anticipated that award will be made solely on the basis of these original quotations. However, Chemonics reserves the right to conduct any of the following:

 • Chemonics may conduct negotiations with and/or request clarifications from any offeror prior to award.
 • While preference will be given to offerors who can address the full technical requirements of this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the Program.

 

 • Chemonics may cancel this RFQ at any time.

Контракт буде присуджений відповідальному заявнику/ заявникам, чия пропозиція (-ії) зроблена згідно з інструкціями цього ЗНП, відповідає вимогам відповідності, а також буде визначена як найкраща за вартістю за допомогою аналізу компромісного рішення на основі застосування наступних критеріїв оцінювання.

 

Пропоновані критерії оцінювання

Критерії оцінки (див. також Розділ 3)

Максимальна кількість балів

Технічний підхід

 

 1. Досвід роботи
 2. Наявність транспортних засобів, ліцензії, страхового поліса та інші умови
 3. Графік надання послуг, гнучкість

 

10

30

 

 20

 

Вартість

 

 1. Ціна на послуги є раціональною та виправдовує затрати

40

Всього

100

 

Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам ЗНП, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. Кімонікс залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на власний розсуд.

Просимо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Передбачається, що рішення про нагороду буде прийматися виключно на основі цих вихідних пропозицій. Проте, Кімонікс залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій:

 • Кімонікс може вести переговори та/або ставити уточнювальні запитання будь-якому заявнику;
 • перевага надаватиметься заявникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з ЗНП. Проте, Кімонікс може перевагу віддати нагороду заявнику лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам Програми;
 • у будь-який момент Кімонікс може скасувати цей ЗНП.

Please note that in submitting a response to this RFQ, the offeror understands that USAID is not a party to this solicitation and the offeror agrees that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to the Program for consideration, as USAID will not consider protests regarding procurements carried out by implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement.

Зверніть увагу, що подаючи пропозицію у відповідь на цей ЗНП, заявник розуміє, що USAID не є замовником цього тендеру, і погоджується, що будь-які пов’язані з ним претензії повинні надсилатися – в письмовій формі та з повними поясненнями – на розгляд Програми, оскільки USAID не розглядатиме претензії щодо закупівель, що здійснюються підрядниками. Компанія на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов’язаних із цим тендером.

 

 
 1. Terms and Conditions:
13.  Терміни та Умови:

This is a Request for Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate Chemonics, the Competitive Economy Program in Ukraine, or USAID to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer.

 

This solicitation is subject to Chemonics’ standard terms and conditions. Any resultant award will be governed by these terms and conditions; a copy of the full terms and conditions is available upon request. Please note the following terms and conditions will apply:

 • Chemonics’ standard payment terms are net 30 days after receipt and acceptance of any commodities or deliverables. Payment will only be issued to the entity submitting the offer in response to this RFQ and identified in the resulting award; payment will not be issued to a third party.
 • Any award resulting from this RFQ will be firm fixed price, in the form of a Purchase Order or Contract.

 

 • No commodities or services may be supplied that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, Sudan, Burma and North Korea.
 • Any international air or ocean transportation or shipping carried out under any award resulting from this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels.
 • United States law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. The supplier under any award resulting from this RFQ must ensure compliance with these laws.
 • The title to any goods/services/technical developments supplied under any award resulting from this RFQ shall pass to Chemonics following delivery and acceptance of the goods by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the goods shall be borne by the offeror until title passes to Chemonics.

Це лише запит на подання пропозицій. Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов’язує компанію Кімонікс, «Програму «Конкурентоспроможна економіка України» або USAID укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними заявниками при підготовці та поданні пропозицій.

На цей запит поширюються стандартні правила та умови Кімоніксу. Будь-яке рішення щодо нагороди буде прийнято з урахуванням цих правил та умов; копія повного переліку цих правил та умов надається за запитом. Зверніть увагу на такі правила та умови:

 • Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру; оплата не здійснюється третій стороні.
 • Будь-який контракт, присуджений за результатами цього ЗНП, базується на фіксованій ціні. Контракт буде укладатися у формі Договору про закупівлю товарів або Контракту.
 • Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до таких країн: Куба, Іран, Судан, Бірма та Північна Корея.
 • Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього договору, повинні бути здійснені американськими перевізниками.
 • Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов’язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким контрактом, присудженим за результатами цього ЗНП, повинен забезпечити дотримання цього законодавства
 • Право власності на товари/послуги/технічні рішення, що постачаються за будь-яким контрактом, присудженим за результатами цього ЗНП, переходить до Кімонікс після доставки товарів та їх приймання Кімонікс. Заявник несе усі ризики та втрати, пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до Кімонікс.
   

Section 2: Offer Checklist

Розділ 2: Необхідні Документи

To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

 1. Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template);
 2. Official quotation, including specifications of offered services (see Section 3 for model form);

 

 1. Copies of the registration documents of a service provider;
 2. Copy of the economic activity license of a service provider (if the relevant activity is subject to licensing) – for this RFQ – a copy of the license for passenger transportation by road issued by the State Service of Ukraine for Transport Safety (Ukrtransbezpeka);

 

 1. Copy of the taxpayer identification number/ VAT payer registration certificate (single tax/VAT);
 2. Resume of the driver / drivers (preferably in Ukrainian and English);
 3. Copy of diplomas of education;
 4. Copy of driver’s/drivers’ license;
 5. Copy of the technical passport of vehicle / vehicles will be offered to provide transportation services;
 6. Photo of vehicle/vehicles will be offered to provide transportation services (interior, exterior);

 

 1. Specifications of vehicle/vehicles will be offered to provide transportation services;

 

 

 1. Copy of the certificate of mandatory insurance of civil liability of owners of land vehicles;
 2. Copy of the certificate of voluntary insurance of civil liability of owners of land vehicles (CASCO insurance), if any;
 3. Brief description of past performance to be used in evaluation of No fewer than three (3) client references for recently-supplied transportation services within Ukraine);
 4. Other documents which an offeror considers relevant to be submitted.

 

Для надання допомоги заявникам у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію:

 1. супровідний лист, підписаний уповноваженим представником заявника (див. шаблон у Розділі 4)
 2. офіційну пропозицію, яка включає специфікації запропонованих послуг (див. типовий формат у Розділі 3);
 3. копії реєстраційних документів надавача послуг;
 4. копію ліцензії на здійснення господарської діяльності надавача послуг (якщо відповідний вид діяльності підлягає ліцензуванню) – у випадку цього ЗНП – копію ліцензії Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
 5. копію індивідуального податкового номеру/свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (єдиний податок/ПДВ);
 6. резюме водія/водіїв (бажано українською й англійською мовами);
 7. копію дипломів про освіту;
 8. копію водійських прав водія / водіїв;
 9. копію техпаспорту автомобіля / автомобілів, на якому / на яких пропонуватимуться транспортні послуги;
 10. фото автомобіля / автомобілів, на якому / на яких пропонуватимуться транспортні послуги (інтер’єр, екстер’єр);
 11. технічні характеристики автомобіля / автомобілів, на якому / на яких пропонуватимуться транспортні послуги;
 12. копію полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 13. копію полісу добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («каско») – якщо є;
 14. короткий опис попередньої діяльності для використання при оцінюванні пропозиції. Не менше ніж три (3) рекомендації від клієнтів, яким нещодавно були надані транспортні послуги в України);
 15. інші документи, які заявник вважає за релевантними для надання.
   
   

Section 2: Offer Checklist

Розділ 2: Необхідні Документи

To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

 1. Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template);
 2. Official quotation, including specifications of offered services (see Section 3 for model form);

 

 1. Copies of the registration documents of a service provider;
 2. Copy of the economic activity license of a service provider (if the relevant activity is subject to licensing) – for this RFQ – a copy of the license for passenger transportation by road issued by the State Service of Ukraine for Transport Safety (Ukrtransbezpeka);

 

 1. Copy of the taxpayer identification number/ VAT payer registration certificate (single tax/VAT);
 2. Resume of the driver / drivers (preferably in Ukrainian and English);
 3. Copy of diplomas of education;
 4. Copy of driver’s/drivers’ license;
 5. Copy of the technical passport of vehicle / vehicles will be offered to provide transportation services;
 6. Photo of vehicle/vehicles will be offered to provide transportation services (interior, exterior);

 

 1. Specifications of vehicle/vehicles will be offered to provide transportation services;

 

 

 1. Copy of the certificate of mandatory insurance of civil liability of owners of land vehicles;
 2. Copy of the certificate of voluntary insurance of civil liability of owners of land vehicles (CASCO insurance), if any;
 3. Brief description of past performance to be used in evaluation of No fewer than three (3) client references for recently-supplied transportation services within Ukraine);
 4. Other documents which an offeror considers relevant to be submitted.

 

Для надання допомоги заявникам у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію:

 1. супровідний лист, підписаний уповноваженим представником заявника (див. шаблон у Розділі 4)
 2. офіційну пропозицію, яка включає специфікації запропонованих послуг (див. типовий формат у Розділі 3);
 3. копії реєстраційних документів надавача послуг;
 4. копію ліцензії на здійснення господарської діяльності надавача послуг (якщо відповідний вид діяльності підлягає ліцензуванню) – у випадку цього ЗНП – копію ліцензії Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
 5. копію індивідуального податкового номеру/свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (єдиний податок/ПДВ);
 6. резюме водія/водіїв (бажано українською й англійською мовами);
 7. копію дипломів про освіту;
 8. копію водійських прав водія / водіїв;
 9. копію техпаспорту автомобіля / автомобілів, на якому / на яких пропонуватимуться транспортні послуги;
 10. фото автомобіля / автомобілів, на якому / на яких пропонуватимуться транспортні послуги (інтер’єр, екстер’єр);
 11. технічні характеристики автомобіля / автомобілів, на якому / на яких пропонуватимуться транспортні послуги;
 12. копію полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 13. копію полісу добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («каско») – якщо є;
 14. короткий опис попередньої діяльності для використання при оцінюванні пропозиції. Не менше ніж три (3) рекомендації від клієнтів, яким нещодавно були надані транспортні послуги в України);
 15. інші документи, які заявник вважає за релевантними для надання.

Section 3: Specifications and Technical Requirements

Розділ 3: Технічні Характеристики та Технічні Вимоги

The table below contains specifications of the goods/services. Offerors should submit their offers with the information specified below on a letterhead or in an officially approved format for offers certified with a signature/stamp

3.1 Work Description

Driver’s/drivers’ services for up to 2 vehicles to support the Project office operations for up to 6 months with the possibility of extension to 12 months.  

 

3.2 Qualification (Mandatory) Requirements:

 • Availability of a vehicle, a passenger car of the representative (luxury) class (in a good condition, without a traffic accident, with an engine cylinder capacity of at least 1,800 cubic centimeters);
 • Availability of the state registration of a business entity;
 • Single taxpayer or willingness and readiness to go through the VAT exempton procedure;
 • Availability of the certificate of mandatory insurance of civil liability of owners of land vehicles;
 • At least 10 years of experience in transport services providing.

 

3.3 Technical requirements (see also para 1, Section 3, Evaluation Criteria)

А. Work Experience

 • At least 10 years of experience in transport services providing;

 

 • Work experience in international technical assistance projects and other international organizations will be a significant advantage.

 

В. Availability of Vehicles, Licenses, Insurance Certificates and Other Conditions

 

 • Availability of a vehicle, a passenger car of the representative (luxury) class (in a good condition, without a traffic accident, with an engine cylinder capacity of at least 1,800 cubic centimeters and a useful life of no more than 10 years);
 • Copy of the certificate of voluntary insurance of civil liability of owners of land vehicles (CASCO insurance);

 

 • License for passenger transportation by road or readiness to obtain it;

 

 

 • Ability to replace a vehicle during its repair/maintenance;
 • Bank account of a business entity or readiness to open it;
 • Basic level of English and fluent Ukrainian and Russian.

 

 

С. Schedule of Service Delivery, Flexibility

 

 • Possibility to travel on business trips within Ukraine
 • Readiness to work full-time
 • Readiness to work overtime (before 9:00 and after 18:00)
 • Readiness to work part-time, “on demand,” both on working days and on weekends;
 • Readiness to provide administrative assistance to the office (assisting the administrative team in everyday office tasks, particularly, receiving calls, copying documents, brochure bundling, delivering printed materials and documents, maintaining the office infrastructure, procuring and delivering of goods, etc.).

3.4 Price Quote (Criterion D)

 

Description

Cost, UAH

3.4.1. Fuel consumption calculated as XX liters per 100 kilometers of mileage within cities on residential settlements *

 

3.4.2. Fuel consumption calculated as XX liters per 100 kilometers of mileage beyond cities on residential settlements **

 

3.4.3. Cost of driver services per hour ***

 

3.4.4. Other conditions (please specify)

 

 

*      Please indicate the cost of 1 km based on the fuel consumption of the proposed vehicle for the urban driving cycle according to the vehicle manufacturer specifications. Based on the Chemonics standards, kilometers (mileage) traveled shall be reimbursed in the amount of actual costs incurred by a service provider for fuel purchasing. Please include all other expenses in the cost of transportation services.

**   Please indicate the cost of 1 km based on the fuel consumption of the proposed vehicle for the combined driving cycle according to the vehicle manufacturer specifications. Based on the Chemonics standards, kilometers (mileage) traveled shall be reimbursed in the amount of actual costs incurred by a service provider for fuel purchasing. Please include all other expenses in the cost of transportation services.

*** Pursuant to the terms of the Contract/Purchase Order, no overtime hourly rate will be paid; the hourly rate during working day will be equivalent to the hourly rate.

 

У наведеній нижче таблиці містяться технічні характеристики товарів/послуг. Заявники повинні надсилати свої пропозиції, що містять наведену нижче інформацію, на фірмовому бланку або в офіційно затвердженому форматі для пропозицій з підписом/печаткою.

 

3.1 Опис робіт

Послуги водія / водіїв до 2 автомобілів для забезпечення роботи офісу Проекту на період до 6 місяців з можливістю продовження до 12 місяців.

3.2 Кваліфікаційні (обов’язкові) вимоги:

 • наявність транспортного засобу – легковий автомобіль представницького класу (в гарному стані, без ДТП, з об’ємом циліндрів двигуна не менше 1800 сантиметрів кубічних);
 • наявність державної реєстрації СПД;
 • платник єдиного податку, або бажання та готовність пройти процедуру звільнення від ПДВ;
 • наявність полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 • досвід роботи у сфері надання транспортних послуг не менше 10 років.

3.3 Технічні вимоги (див. також п. 1 Розділу 3, Критерії оцінки)

А. Досвід роботи

 • Досвід роботи у сфері надання транспортних послуг не менше 10 років;
 • Досвід роботи в проектах міжнародної технічної допомоги та інших міжнародних організаціях буде суттєвою перевагою.

 

В. Наявність транспортних засобів, ліцензії, страхового поліса та інші умови

 

 • легковий автомобіль представницького класу (в гарному стані, без ДТП, з об’ємом циліндрів двигуна від 1800 сантиметрів кубічних, терміном експлуатації не більше 10-ти років);
 • копію полісу добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («КАСКО»);
 • ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, або готовність її отримати;
 • спроможність забезпечити заміну транспортного засобу під час ремонту/технічного обслуговування;
 • банківський рахунок СПД, або готовність його відкрити;
 • базовий рівень володіння англійською мовою, вільне володіння українською та російською мовами.

 

С. Графік надання послуг, гнучкість

 

 • можливість їздити у відрядження по Україні;
 • готовність працювати повний робочий день;
 • готовність працювати понаднормово (до 9:00 та після 18:00);
 • готовність працювати неповний робочий день, в режимі «на вимогу», як у робочі дні, так і у вихідні;
 • готовність надавати адміністративні послуги в офісі (допомога адміністративному відділу у виконанні щоденних офісних задач – приймання дзвінків, копіювання документів, брошурування, доставка друкованих матеріалів та документів, господарське обслуговування роботи інфраструктури офісу, закупівля і доставка товарів, тощо).

 

 

3.4 Пропозиція ціни (критерій D)

Найменування

Вартість, грн.

3.4.1. Витрати пального з розрахунку ХХ л на 100 кілометрів пробігу в межах міст на населених пунктів *

 

3.4.2. Витрати пального з розрахунку ХХ л на 100 кілометрів пробігу за межами міст на населених пунктів **

 

3.4.3. Вартість послуг водія, погодинно – за годину ***

 

3.4.4. Інші умови (просимо деталізувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

*      Просимо зазначити собівартість 1 км, виходячи з норми споживання пального пропонованого автомобіля у міському циклі відповідно до технічних характеристик виробника автомобілю. Відповідно до стандартів «Кімонікс», кілометраж (пробіг) під час поїздки відшкодовується в розмірі фактичних витрат надавача послуг на придбання пального. Всі інші витрати просимо закладати у вартість послуги перевезення.

 

**   Просимо зазначити собівартість 1 км, виходячи з норми споживання пального пропонованого автомобіля у змішаному циклі відповідно до технічних характеристик виробника. Відповідно до стандартів «Кімонікс», кілометраж (пробіг) під час поїздки відшкодовується в розмірі фактичних витрат надавача послуг на придбання пального. Всі інші витрати просимо закладати у вартість послуги перевезення.

*** Відповідно до умов контракту не буде сплачуватись жодна погодинна ставка за понаднормові послуги; погодинна ставка за надання послуг протягом робочого дня буде еквівалентна ставці за годину.

 

Section 4: Offer Cover Letter

Розділ 4: Супровідний Лист

The following cover letter must be placed on letterhead and completed/signed/stamped by a representative authorized to sign on behalf of the Offeror:

Супровідний лист повинен бути надрукований на фірмовому бланку та оформлений/підписаний/завірений печаткою уповноваженим представником Заявника:

To:         The Competitive Economy Program in Ukraine

Reference:            СEP-RFQ-2019-01

To Whom It May Concern:

Кому: Програма «Конкурентоспроможна економіка України» 

Тема: СEP-RFQ-2019-01

Кого це стосується:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to supply all equipment in accordance with the requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm – as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ – are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.

 

Ми, що нижче підписалися, подаємо пропозицію на постачання усього обладнання, відповідно до умов зазначеного вище ЗНП. Пропозиція долучається.

Цим ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, визначеними в зазначеному вище ЗНП. Ми також підтверджуємо, що згадана нижче фірма – а також основні працівники фірми та всі товари та послуги, запропоновані у відповідь на цей ЗНП – дотримуються всіх правил щодо права на участь у цих закупівлях відповідно до умов цього тендеру та положень USAID.

Furthermore, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief:

 • We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or USAID Competitive Economy Program in Ukraine staff members;
 • We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and

 

 • The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
 • All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.
 • We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.

We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.

Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією:

 • Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або Програми «Конкурентоспроможна економіка України»;
 • Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими заявниками, що представили свої пропозиції у відповідь на вищезгаданий ЗНП; та
 • Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим заявником або конкурентом з метою обмеження конкуренції.
 • Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними.
 • Ми розуміємо та погоджуємося із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).

Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними.

 

Authorized Signature:                                                    

 

Name and Title of Signatory:                                       

 

Date:                                                                  

 

Company Name:                                                             

 

Company Address:                                                                       

 

Company Telephone and Website:                                            

 

Company Registration or Taxpayer ID Number:                                    

 

Company DUNS Number (if applicable):                                

 

Does the company have an active bank account (Yes/No)?

 

Official name associated with bank account (for payment):                           

 

Підпис уповноваженої особи:                                                 

 

Ім’я та посада уповноваженої особи:                     

 

Дата:                                                                 

 

Назва компанії:                                                              

 

Адреса компанії:                                                                         

 

Телефон і веб-сайт компанії:                                     

 

Реєстраційний номер або номер свідоцтва платника податків:           

 

DUNS-номер компанії (якщо є):                                               

 

Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)?                            

 

Офіційна назва, пов’язана з банківським рахунком (для оплати):     

 

 

 


Останні публікації цього розділу:

Тендер на закупівлю комп'ютерного обладнання та техніки для Великогаївської та Зборівської ОТГ (Тернопільська область)

Просування міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми у виправних та виховних установах України

Тендер на відбір постачальника послуг з організації заходів (Одеса)

Тендер на пошук аудиторської компанії

Міжнародна школа прав людини для політиків

Закупівля планшетних комп’ютерів в рамках Програми USAID DOBRE