Організація та проведення тренінгів з підприємницьких ініціатив, професійної орієнтації і працевлаштування (стм. Нова Водолага, Харківська обл.)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
vorotyuk

tender тендер
Організація та проведення тренінгів з підприємницьких ініціатив, професійної орієнтації і працевлаштування (стм. Нова Водолага, Харківська обл.)

Україна

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Проект подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей

Грант № TF0A3307

Назва завдання: „Консультаційні послуги та тренінги. Фаза 1.”

№ завдання (за Планом закупівель): NV-CS-1-001-CQS
Україна отримала від Світового Банку фінансову допомогу (далі – Грант) на реалізацію Проекту подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей (далі -Проект). Проект впроваджується під загальним наглядом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ). Для здійснення діяльності за Проектом, МТОТ має намір витратити частину коштів Гранту для платежів за консультаційні послуги.

Консультаційні послуги (надалі – Послуги) сприяння самозайнятості та розвитку малого бізнесу внутрішньо переміщених осіб (далі –ВПО), комбатантів та членів їх сімей; створення позитивних прикладів успішного започаткування бізнесу категорій населення, що постраждали внаслідок конфлікту, як моделі для створення робочих місць державою та іншими зацікавленими сторонами; підвищення життєвого рівня та допомога населенню, адаптація на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні ВПО, комбатантів та членів їх сімей у смт. Нова Водолага, Харківської області.

Передбачається проведення серії наступних тренінгів та заходів:

 • «Тренінг з підприємницьких ініціатив» (загальна кількість груп – 2 по 20 осіб, загальна тривалість – 52 години для однієї групи тренінгів – 20). Передбачається надання теоретичних та практичних знань і навичок для ведення бізнесу, підвищення фінансової обізнаності учасників (ВПО, комбатанти, члени їх сімей та мешканці місцевої громади) та надання можливості отримання кваліфікованої допомоги з багатьох нагальних питань підприємницької діяльності.
 • «Пост-тренінгове консультування» (загальна кількість годин консультування – 1118, кількість отримувачів консультацій – 40 осіб ). Передбачається надання допомоги у написанні бізнес-плану, якісного доопрацювання ідеї та започаткування власного бізнесу для учасників з числа тих, що пройшли тренінг з підприємницьких ініціатив.
 • «Тренінг з професійної орієнтації» (загальна кількість груп – 2 по 20 осіб, загальна тривалість – 2 години для однієї групи). Передбачається надання теоретичних і практичних знань та навичок для здійснення професійного самовизначення з урахуванням психолого-індивідуальних особистісних властивостей та вимог сучасного ринку праці.
 • «Тренінг з комп’ютерної грамотності та IT-спеціальності» (кількість груп – 1, кількість учасників – 20 осіб, загальна тривалість – 48 годин). Передбачається надання теоретичних і практичних знань та навичок для використання сучасних IT технологій як для здійснення підприємницької діяльності, так і в повсякденному житті.
 • «Тренінг з основ менеджменту» (кількість груп – 1, кількість учасників – 20 осіб, загальна тривалість – 48 годин). Передбачається надання теоретичних та практичних знань та навичок з основ управління діяльністю з метою досягнення ефективності.
 • Ярмарок вакансій (кількість заходів – 3, загальна кількість учасників – 150 осіб у всіх заходах). Надання додаткових знань учасникам на тематичних семінарах та організація можливості для спілкування учасників з роботодавцями з питань працевлаштування та реалізація потенційної можливості працевлаштування.
 • Організація і проведення прес-конференцій (кількість заходів – 3 прес-конференції). Організація зборів представників друкованих засобів масової інформації, радіо та телебачення, а також Інтернет-видань, що проводяться з метою їх інформування по актуальним суспільно-політичним питанням стосовно виконання Субпроекту.
 • Послуги з рекрутингу (відбору) учасників тренінгів (загальна кількість годин консультування – 150, кількість учасників – 40 осіб).

Режим надання послуг – Консультант надаватиме свої послуги на основі підготовленого та затвердженого графіку проведення тренінгів.

Місце проведення семінарів-тренінгів – Україна, смт Нова Водолага, Харківська область.

Виконання завдання орієнтовно триватиме впродовж 5 календарних місяців, але не пізніше 31 травня 2020 року.

Консультант працюватиме в межах затвердженого Технічного завдання, з текстом якого можна ознайомитись за наступним посиланням – Технічне завдання NV-CS-1-001-CQS.

МТОТ запрошує правомочні консультаційні компанії (юридичні особи) (далі – „Консультанти”) висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг.

Вимоги до кваліфікації зацікавлених Консультантів наступні.

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультанта:

 • досвід роботи на ринку професійних послуг, включаючи організацію та проведення семінарів та тренінгів у сфері бізнесу, та професійного навчання чи подібне (не менше 3 виконаних договорів/проектів/тренінгів щорічно впродовж останніх 3 років);
 • досвід розробки навчальних програм з питань розбудови спроможності інституцій, менеджменту (не менше 3 розроблених програм в рамках виконаних договорів/проектів/тренінгів щорічно впродовж останніх 3 років);
 • досвід організації та проведення заходів з масово-роз’яснювальної роботи (організація та проведення не менше 3 заходів щорічно впродовж останніх 3 років).

Кваліфікаційні вимоги, які відповідають специфіці завдання та будуть прийматись як перевага:

 • досвід роботи (кількість проведених навчальних заходів, які є як мінімум аналогічними за обсягами завданню за цим ТЗ) на ринку професійних послуг, включаючи організацію та проведення семінарів та тренінгів у сфері надання послуг з навчання в сфері бізнесу, та професійного навчання чи подібне впродовж останніх 5 років, зокрема досвід, що найбільш пов’язаний з специфікою даного завдання щодо рівня складності, тематики та цільової аудиторії;
 • досвід розробки навчальних програм (кількість підготовлених навчальних програм) з питань підприємницьких ініціатив, менеджменту, інформаційних технологій впродовж останніх 5 років, зокрема досвід, що найбільш пов’язаний з специфікою даного завдання щодо рівня складності, тематики та цільової аудиторії;
 • досвід з організації та проведення заходів (кількість організованих та проведених заходів) направлених на висвітлення проблематики на ринку праці (публічні презентації, круглі столи, ярмарки праці, та інші подібні заходи) та надання консультаційних послуг учасникам ринку праці впродовж останніх 5 років;
 • досвід співпраці (кількість виконаних проектів/договорів) з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади з питань підвищення інституціональної спроможності та/чи з питань зайнятості населення впродовж останніх 5 років;
 • досвід роботи в рамках або впровадження проектів міжнародних фінансових організацій або міжнародних донорів впродовж останніх 5 років.

Додатково увага зацікавлених Консультантів звертається на наступні аспекти підготовки інформації:

 • період за який подається інформація: інформацію, що подається, бажано сфокусувати впродовж періоду останніх 5 років, але не обмежуючись ним;
 • структурованість інформації: інформацію бажано подавати достатньо детальною і структурованою в розрізі кожного із років. Інформацію про досвід бажано розкривати з урахуванням характеру виконуваного завдання стосовно його складності та комплексності;
 • релевантність інформації: бажано подавати інформацію про досвід найбільш пов’язаний з даним завданням;
 • достовірність інформації: бажано подавати додаткову інформацію що підтверджує заявлений досвід, зокрема відгуки третіх осіб (учасники та замовники), копії договорів, посилання на відкриті джерела інформації і т.д.;
 • щодо інформації, яка описує відповідність вимогам щодо досвіду роботи на ринку професійних послуг, бажано розкривати дані про проведені семінари та тренінги, з деталізацію їх тематики, аудиторії, термінів, замовників та досягнутих результатів;
 • щодо інформації, яка описує відповідність вимогам щодо досвіду Консультанта з розробки навчальних програм, бажано включити опис методології, яка використовувалась та надати приклади таких програм;
 • щодо інформації, яка описує відповідність вимогам про досвід висвітлення проблематики на ринку праці, бажано включити опис тематики проведених заходів та їх результати, залучення представників засобів масової інформації, використанні канали поширення відповідної інформації, надати, за можливості посилання на джерела інформації, де можливо ознайомитись з результатами та іншу релевантну інформацію;
 • щодо інформації, яка описує досвід співпраці з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади, бажано в розрізі виконаних проектів/договорів відобразити проблемні питання у взаємовідносинах з відповідними органами влади при реалізації поставлених завдань та досягнуті результати;
 • щодо інформації, яка описує досвід впровадження проектів міжнародних фінансових організацій або міжнародних донорів бажано розкривати таким чином, щоб продемонструвати розуміння Консультантом специфіки реалізації відповідних проектів.

З метою полегшення підготовки свого висловлення зацікавленості Консультанти можуть звернутись до контактної особи, зазначено нижче, за отриманням стандартних форм.

Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 „Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку”, опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня 2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.

Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі кваліфікації консультантів (CQS).

Зацікавлені Консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною нижче контактною інформацією з 10:00 до 18:00 окрім вихідних днів:

Контактна особа: Володимир Воротюк

Телефон:   + 38 (044) 536-92-55

Ел.пошта: [email protected]

Висловлення зацікавленості слід направляти електронною поштою за наведеною нижче адресою до 17:00 (за місцевим часом) 11 грудня 2019 року.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Секретарю Тендерного Комітету – Бригінець Я.М.

Тема листа – “Виявлення зацікавленості – NV-CS-1-001-CQS, Консультаційні послуги та тренінги. Фаза 1.”

Ел.пошта: [email protected], обов’язкова копія на [email protected], [email protected] та [email protected].


Останні публікації цього розділу:

Запит про надання пропозицій на придбання та встановлення охоронного обладнання в офісі Корпусу миру США в Україні

Тендер з пошуку тренерів/ок для проведення тренінгу на платформі zoom для представників громадського сектору у Дніпропетровській області

Тендер з відбору логістичної компанії

Тендер із закупівлі установки для ремонту доріг для Маловисківської ОТГ

Конкурс на закупiвлю театральних крiсел для Нікольського районного будинку культури, смт. Нікольське, Донецька область

Завершується набір на Тренінгову програму "Бізнес у турбулентні часи"