Конкурс грантів для розробників і постачальників бізнес-продуктів та послуг в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській області

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
katerynaa.tarasiuk

cq5dam.web.1280.1280 (5)
Конкурс грантів для розробників і постачальників бізнес-продуктів та послуг в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській області

Цим оголошенням Програма ООН із відновлення та розбудови миру повідомляє про Конкурс проєктних пропозицій для отримання грантів для неурядових організацій, асоціацій та громадських спілок постачальників та розробників бізнес-продуктів та послуг, орієнтованих на розвиток та підтримку мікро, малого та середнього бізнесу (тут і надалі – ММСП), об’єднань та асоціацій ММСП в пріоритизованих секторах економіки, та реалізації цих проєктів на територіях, Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду України, та в Запорізькій і Херсонській  області.

Це оголошення інформує про процедуру подачі проєктних пропозицій, критерії відповідності вимогам конкурсу, базові засади та критерії відбору проєктних пропозицій в межах цього конкурсу, строки, звітування та іншу інформацію щодо Конкурсу.

Конкурс проводиться за наступними тематичними напрямами:

-          Програми та проєкти локальних бізнес сервіс-провайдерів для підвищення їх спроможності щодо розвитку та підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській області;

-          Програми та проєкти розвитку об’єднань мікро, малих та середніх підприємців, що зареєстровані та ведуть свою діяльність у вказаних областях в межах пріоритетних секторів економіки.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Як територіальна програма, розроблена спеціально для південних регіонів України та районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на півдні та сході України після початку конфлікту.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами, які відображають пріоритетні потреби регіону:

  • Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури;
  • Компонент II: Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади;
  • Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські та благодійні організації, спілки та асоціації підприємців, що надають послуги з підтримки бізнесу ММСП; спілки та асоціації підприємців в рамках пріоритетних секторів економіки. Організації, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким загальним вимогам:

·         бути офіційно зареєстрованою юридичною особою зі статусом неприбуткової або благодійної організації (мати коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0048 або підпадати під дію Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»);

·         бути готовими та мати підтверджену організаційну, технічну та кадрову спроможність розробляти, організовувати та здійснювати заходи на усій території реалізації проєкту, заявленій в проєктній пропозиції, що подається на конкурс;

·         дотримуватись у своїй діяльності інноваційності, бути спрямованими на сприяння досягненню цілей сталого розвитку, дотримуватися гендерно-орієнтованого підходу та принципів нульової дискримінації.

До участі у конкурсі заохочуються НУО, заявки яких направлені на покриття специфічних потреб жінок у бізнесі.

З метою зменшення впливу та подолання наслідків пандемії COVID-19 на розвиток ММСП в цільових районах, до участі в конкурсі заохочуються організації, діяльність яких направлена на діждиталізацію та надання дистанційних послуг для бізнесу.        

Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

3.2. Територія реалізації конкурсу:

-          райони Донецької та Луганської області, що контролюються Урядом України;

-          Запорізька та Херсонська області.

3.3. Вимоги до персоналу проєкту:

·         Проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності та бухгалтерського обліку), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;

·         Для керівника проєкту бажана вища освіта або спеціалізована післядипломна професійна освіта в цільових напрямах проєкту та/або управлінні проєктами, вільне володіння українською мовою;

·         Бухгалтер повинен мати вищу освіту пов’язану із бухгалтерським обліком, та/або кваліфікаційні сертифікати та дипломи, досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;

·         Для інших членів команди – не менш, ніж професійна спеціалізована освіта та досвід роботи у відповідному секторі від одного року;

·         У випадку, якщо залучення фахівців/спеціалістів передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбачених проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо). Кандидатури членів проєктної команди будуть остаточно затверджуватися ПРООН у разі підтримки проєктної пропозиції відповідно до їх кваліфікації та досвіду роботи.

Персонал, залучений до реалізації проєкту має демонструвати готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані Програмою ООН із відновлення та розбудови миру.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок направлений на підтримку ініціатив

а) підвищення спроможності бізнес-сервіс провайдерів – організацій або об’єднань, що надають послуги або розробляють кінцеві продукти для мікро, малого і середнього бізнесу, зокрема:

- консалтинг та навчання;

- юридичний супровід та захист прав підприємців;

- фінансові послуги та бухгалтерський облік;

- логістика;

- інформаційні технології;

- маркетинг;

- реклама та ділові комунікації

- переклад;

- конференц-послуги та ін.

б) посилення та розвиток об’єднань ММСП у наступних пріоритизованих секторах економіки:

- виготовлення кераміки і гончарних виробів (не підтримується в Запорізькій та Херсонській області);

- виробництво текстильної продукції та одягу;

- індустрія гостинності;

- виробництво харчових продуктів;

- виробництво устаткування та інжинірингові послуги (виключно в Запорізькій і Херсонській областях та у Волноваському і Маріупольському районах Донецької області);

- виробництво зернових та олійних культур;

- виробництво яловичини та коров’ячого молока;

- виробництво м’яса домашньої птиці та яєць (не підтримується в Запорізькій та Херсонській областях);

- вирощування овочів та фруктів (виключно в Запорізькій і Херсонській областях та у Волноваському і Маріупольському районах Донецької області).

Проєкти, що будуть подані на цей конкурс, мають сприяти розвитку пріоритетних ланцюгів доданої вартості та секторів економіки, задоволенню наявних потреб ММСП в якісних сервісах, зміцнювати потенціал та спроможність самих організацій-провайдерів сервісів для бізнесу, створювати можливості для розвитку ММСП та розширенню масштабів їх діяльності, покращувати координацію та взаємодію між підприємцями цільових районів, підтримку підприємців-початківців, мати на меті створення та промоцію онлайн-сервісів та платформ, поширення інформації щодо функціонування та розвитку бізнесу в регіоні, сприяти жіночому підприємництву та ін.

Приклади видів діяльності, які можуть бути підтримані:

·         Заходи з підвищення спроможності самої організації, її персоналу та членів;

·         Розробка та імплементація медіа-стратегій та заходів інформування ММСП про діяльність провайдерів бізнес-послуг, заходи щодо імплементації, он-лайн та офф-лайн комунікації;

·         Просвітницькі та професійні програми для ММСП від представників бізнес-сервіс провайдерів, програми, що підтримують та захищають учасників підприємницької діяльності;

·         Програми, які направлені на плідну співпрацю між бізнес-сервіс провайдерами, ММСП, органами місцевого самоврядування/громадами та громадським сектором;

·         Розробка мобільних додатків, що об’єднують актуальну інформацію про послуги, заходи, можливості ведення та підтримки бізнесу підприємствами;

·         Впровадження систем дистанційного прийому та обробки звернень клієнтів та ін.

Проєкти мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

-          мати чітко визначену цільову аудиторію, на яку буде направлено діяльність за проєктом;

-          мати чіткі цілі, яких можна досягти за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін;

-          мати чіткі короткострокові та довгострокові результати та визначені кількісні та якісні показники успішності;

-          передбачати продовження діяльності за напрямом проєкту щонайменше протягом 1 року після офіційного завершення терміну грантової угоди з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру.

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не перевищуватиме п’ять місяців.

6. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Очікується, що кожна з отриманих проєктних пропозицій, що переможе, буде профінансована у розмірі до 25 000 дол. США в гривневому еквіваленті, проте до розгляду приймаються проєктні пропозиції із будь-яким заявленим бюджетом, і вони будуть розглянуті конкурсною комісією.

7. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 06 січня 2022 року, 23:59.

Початок імплементації проєкту – не пізніше 11 лютого 2022 року.

Закінчення імплементації проєкту – не пізніше 11 липня 2022 року.

8. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

8.1. Прийнятними вважаються витрати, які:

·         необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

·         що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані для оплати:

·         праці персоналу організації та залучених експертів;

·         товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

·         комунікаційних та інформаційних послуг;

·         консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

·         оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

·         друкарських, типографських і копіювальних послуг;

·         витратних матеріалів і канцелярських товарів;

·         транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

Витрати на оплату праці працівників, фахівців та експертів не можуть перевищувати 20% від загальної вартості проєктної пропозиції.

8.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

·         підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

·         сплатою боргів;

·         відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

·         відрядженнями по Україні, що не узгоджені в проєктній пропозиції на початку проєкту та міжнародними відрядженнями;

·         орендою офісу та сплатою комунальних послуг,

·         зі сплатою ПДВ, окрім випадків, де його неможливо уникнути (поштові послуги, послуги зв’язку, залізничні квітки, тощо).

9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1.      Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням https://forms.gle/6Pva32EFjuEpUbnm6, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2.      Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план, план впровадження проєкту, перспективний заходи та плани на 1-2 роки після закінчення фінансування на базі імплементованого проєкту (*.docx/*.doc).

3.      Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel).

4.      Актуальні електронні копії наступних документів (випущені не раніше 2020 р., файл *.PDF, *.JPG):

·         свідоцтво про реєстрацію або витяг;

·         довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

·         довідка з банку про відкриття рахунку;

·         стислі положення стратегії розвитку на 2-3 найближчих роки або електронні посилання на ці документи за наявності.

5.      Заповнена форма запиту про надання інформації (RFI).

6.      Лист згоди на обробку даних.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-6), зазначений вище, за електронною адресою  [email protected] із темою повідомлення:

UN_RPP_1_2021_001_LBSP: “Підтримка BSP and BMO”.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 23:59 6 січня 2022 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-6) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip) розмір якого не має перевищувати 15Mb або посилання на файлообмінник.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено дистанційні консультації, що відбудуться 22 грудня 2021 року о 17:00, 24 грудня 2021 року о 15:00, 29 грудня 2021 року о 10:00. Для того, щоб зареєструватися для участі у дистанційній консультації, будь ласка, надішліть запит на електронну адресу [email protected] не пізніше ніж за 24 години до її проведення, в полі для тексту вкажіть ПІБ, найменування ГО та контактний телефон особи, що прийме участь у консультації від імені організації. Консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Крім того, буде здійснено консультування через електронну адресу [email protected]. Ваші запитання мають бути оброблені не пізніше наступного робочого дня після отримання. Кінцева дата прийняття питань для надання консультацій – 48 часів до закриття конкурсу.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

ПРООН залишає за собою право на технічне уточнення поданих заявок, запит на отримання додаткових документів поліпшеної якості; в разі великої кількості технічних, орфографічних, стилістичних та інших помилок, якщо конкурсна пропозиція отримана в строк, що дозволяє зробити уточнення, такий запит на переробку буде зроблений учаснику Конкурсу.

Засідання Конкурсної комісії відбудеться не пізніше 31 січня 2022 р.

Про результати розгляду учасники конкурсу будуть повідомлені після проведення розгляду конкурсною комісією.

Зверніть увагу!

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.

Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.

Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

10. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

10.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Протягом терміну прийому проєктних пропозицій (з дати оголошення і до закриття прийому), а також упродовж 3 робочих днів після дати закриття прийому пропозицій, представник організатора Конкурсу веде роботу щодо надання технічної оцінки коректності наданої інформації та потреби в технічних уточненнях чи виправленнях, звертається до особи, що вказана в пропозиції, як контактна. Опрацьовані пакети проєктних пропозицій далі передаються на розгляд Конкурсної комісії.

Етап 2: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів (загальна кількість дорівнює 100 балам) будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 3: Остаточне ухвалення проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність за проєктом.

10.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

 1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 15 балів; заявка частково відповідає тематиці – 5 балів, частково відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

15

 2.

Інноваційність та актуальність викликам сьогодення (присутня інноваційність та актуальність для проєктів на територіях проєкту – 5 балів, не присутня – 0 балів)

5

 3.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

 4.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

 5.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 4 бали, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках – 2 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

4

6.

Відношення організації до пріоритизованого сектору економіки (заявник працює в пріоритизованому секторі  – 4 бали, організація не працює в пріоритизованому секторі – 0 балів)

4

 7.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

 8.

Ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 4 бали, ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 3 бали, ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

4

9.

Ведення бухгалтерського обліку в організації (застосування регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств або застосування загальних регістрів бухгалтерського обліку при наявності в організації спеціального програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку (1С, інше) – 3 бали; застосування регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств або застосування загальних регістрів бухгалтерського обліку без спеціального програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку (паперова форма, або таблиці Excel) – 2 бали; регістри бухгалтерського обліку не застосовуються – 0 балів)

3

 10.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 


11. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

11.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за фактичний моніторинг реалізації проєкту, та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації та валідації результатів і якості виконання грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проєкту.

11.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

  • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
  • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
  • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди з первинними фінансовими документами і банківською випискою, що підтверджує виконання фінансових зобов’язань за весь період проєкту.

12. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди у розмірі 90%. Загальний розмір авансового платежу, кількість та розмір окремих платежів (загалом може бути передбачено до трьох платежів залежно від суми гранту та вартості об’єктів, що закуповуються в рамках гранту) будуть зафіксовані у грантовій угоді.

Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після надання та затвердження описового та фінансового звітів за проєктом, включаючи підтвердження 100% фінансових операцій і надання банківської виписки про виконання проєкту в повному обсязі.

ДОДАТКИ за посиланням:

·         Аплікаційна форма

·         Фінансова пропозиція

·         Форма запиту про надання інформації (RFI)

·         Лист згоди на обробку даних


Останні публікації цього розділу:

ГО "Дівчата" відкриває тендер на пошук перекладача

Журналістів-документалістів та професійних операторів запрошують до співпраці для створення мультимедійного архіву війни

Набір учасників у нові групи проєкту "Обери майбутнє"

Тендер на закупівлю побутової техніки RFQ#UCBI-III-078-2

Програма грантів для журналістів Media Fellowship 2022

Freedom House Ukraine оголошує конкурс з пошуку інформаційного (медіа) партнера для проєкту «Громадський контроль за органами безпеки в Україні»