Mercy Corps шукає партнерів для підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні, які постраждали від наслідків війни

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
avitkovska

800px-Mercy_Corps_Logo
Mercy Corps шукає партнерів для підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні, які постраждали від наслідків війни

Mercy Corps – є провідною світовою організацією, рушійною силою якої є віра в те, що кращий світ можливий. Під час лиха, у труднощі, у більш ніж 40 країнах світу ми співпрацюємо, щоб втілювати сміливі рішення в життя, допомагаючи людям перемогти труднощі та створити міцніші спільноти зсередини.  Зараз і заради майбутнього.

Інформація про Програму 

Ескалація конфлікту в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, призвела до активних бойових дій на значній території країни. Це спричинило масове руйнування цивільної інфраструктури, майна та до значних людських жертв, що змусило людей залишити свої домівки в пошуках безпечних місць. Багато підприємств різного масштабу з найбільш постраждалих регіонів переїхали на західну Україну, за кордон або частково чи повністю припинили роботу. 

Підприємства, які залишаються відкритими, працюють у надзвичайно дезорганізованому середовищі, працюючи із зруйнованими ланцюгами постачання та збуту, порушену логістику, розірвані експортно-імпортні звязки та ослаблені ринки збуту. Крім того, підприємствам не вистачає капіталу та робочої сили, які були порушені через внутрішнє переміщення людей та призов на військову службу. Підприємства також залежать від зростання цін і дефіциту сировини та палива, що ускладнює роботу. Це призвело до масової втрати робочих місць і різкого зростання рівня безробіття по всій країні.  

Протягом першочергової відповіді на війну в Україні, гуманітарні організації, включно з Mercy Corps, зосередилися на екстреному розповсюдженню допомоги постраждалому населенню, насамперед, через багатоцільову грошову допомогу і продовольчу та непродовольчу допомогу в натуральній формі. Mercy Corps продовжуватиме надавати допомогу для порятунку життя стільки, скільки це буде необхідно, і поряд із поточними діями з надзвичайних ситуацій розпочинає заходи з раннього відновлення, які сприятимуть стабілізації засобів до існування та підвищенню стійкості ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту. 

Зокрема, Mercy Corps має намір працювати з українським бізнес-сектором, зосереджуючись на малих і середніх підприємствах, які продовжують боротися і потребують зовнішньої підтримки для подолання наслідків війни. Допомога, яку надає Mercy Corps, включатиме як технічну, так і фінансову допомогу, а також підтримку в пошуку нових ринків і постачальників, отриманні експортних дозволів і сертифікатів, оренді та ремонті приміщень і закупівлі нового обладнання. 

Інформація про запрошення 

Mercy Corps прагне підтримати український МСБ (малий та середній бізнес) у подоланні та адаптації до мінливих умов та зберегти/створити робочі місця для постраждалого від конфлікту населення та ВПО. Це буде досягнуто шляхом взаємодії з підприємствами, які постраждали від конфлікту, для відновлення їх діяльності, пошуку нових ринків, розширення поточної діяльності тощо. Пріоритет надаватиметься тим підприємствам, які переїхали в безпечніші райони (наприклад, на західну частину України), але їм важко відновити роботу у нових регіонах. У рамках реалізації проекту буде підтримано щонайменше 15 МСБ. 

Mercy Corps використовуватиме конкурсний процес для відбору претендентів на гранти. На початковому етапі Mercy Corps разом із місцевими партнерами-виконавцями поширюватиме інформацію серед потенційних цільових груп та прийматиме заявки від зацікавлених сторін. Після цього відбудеться перевірка наданих бізнес-ідей і планів технічною командою з використанням попередньо визначених критеріїв стійкості та життєздатності, таким чином визначаючи пріоритетність факторів уразливості та відбору. Mercy Corps використовуватиме індивідуальний підхід до кожного заявника при визначенні розміру грантів, виходячи з реальних потреб кожного бізнесу. 

Модель реалізації проєкту передбачає залучення місцевої української партнерської організації, яка разом із командою Mercy Corps працюватиме з відібраними представниками сектору МСБ, відіграватиме фундаментальну роль у досягненні всіх цілей та завдань проєкту своєчасно, ефективно та якісно та допомагатиме у подальшому розвитку та розширенні програми підтримки бізнесу. Залучена партнерська організація повинна мати достатні навички, досвід та компетенцію у сфері підтримки субєктів МСБ та взаємодії з місцевими органами влади, неурядовими організаціями, бізнес-асоціаціями та іншими державними структурами, діяльність яких спрямована на підтримку МСБ.

Підтримка субєктів МСБ 

Основною метою цього запрошення до виявлення зацікавленості у партнерстві є визначення місцевої української партнерської організації, яка підтримуватиме процес надання бізнес-грантів субєктам МСБ, включаючи проведення інформаційних кампаній, перевірку заявок, процес прийняття рішень та моніторинг використання грантів відповідно ключових умов проєкту. 

У співпраці з командою Mercy Corps, місцева партнерська організація вестиме широку інформаційну кампанію, братиме участь у скринінгу та перевірці заявок, надаватиме експертні консультації заявникам та братиме участь у прозорому процесі прийняття рішень щодо надання бізнес-грантів найбільш конкурентоспроможним та успішним аплікантам. 

Mercy Corps шукає організації, які працюють з субєктами МСБ, мають досвід підтримки бізнес-сектору та можуть використовувати ці знання для підтримки процесу прийняття рішень, моніторингу діяльності учасників проєкту тощо. 

Бюджети, які будуть подані потенційними партнерськими організаціямимають бути використані для покриття відповідних витрат, повязаних із проєктною діяльністю партнерської організації з підтримки субєктів МСБ, серед яких: витрати на персоналвитрати на звязок, транспорт, адміністрування та підтримку, а також будь-які додаткові витрати, необхідні для здійснення проєктної діяльності. 

Наступні організації запрошуються подати свої заяви про зацікавленість: 

 • Організація має бути юридично зареєстрована в Україні як неприбуткова організація не менше ніж 2 роки і на даний момент має бути діючою; 
 • Організація має мати досвід у сфері підтримки субєктів малого та середнього бізнесу в Україні; 
 • Організація повинна мати досвід реалізації принаймні однієї програми вартістю 50 000 доларів США або більше; 
 • Члени команди організації повинні мати професійний досвід реалізації грантових проєктів (надати інформацію про команду). Досвід реалізації проєктів підтримки субєктів МСБ буде перевагою; 
 • Організація повинна мати різні канали взаємодії (соцмережі, веб-сторінки, канали в месенджерах) з цільовою аудиторією та українським бізнес-сектором, бізнес-асоціаціями тощо; 
 • Організація повинна мати налагоджені комунікаційні та інформаційні звязки з місцевими органами влади, торгово-промисловими палатами, центрами зайнятості, центрами надання адміністративних послуг тощо; 
 • Мати необхідні засоби для здійснення поїздок до  учасників проєкту у визначених цільових областях; 
 • Організація повинна мати можливість продемонструвати принципи неупередженості, нейтральності та присутності без політичної приналежності. 

Критерії відбору: 

 • Відповідність проєкту фокусу програми, описаному у цьому Запрошенні до вираження зацікавленості у партнерстві; 
 • Попередній продемонстрований досвід реалізації проєктів у визначеній тематичній сфері (Підтримка бізнес-сектору та МСБ); 
 • Продемонстрована співпраця, координація чи партнерство з українським бізнес-сектором та відповідними державними органами; 
 • Значні організаційні можливості та доведена здатність реалізовувати проєкти високої вартості, повязані з розвитком МСБ; 
 • Загальнонаціональне чи широке географічне охоплення діяльності; 
 • Здатність ефективно використовувати ресурси та наявність кваліфікованого персоналу. 

Керівництво щодо подання заяви про зацікавленість: 

Це запрошення до вираження зацікавленості складатиметься з двох етапів. Першим етапом буде написання короткого опису, який буде проаналізовано та рецензовано. Якщо пропозиція проходить до наступного етапу, організації буде запропоновано подати всю необхідну документацію, яку вимагає Mercy Corps для офіційного конкурсу заявок. 

 1. Обсяги робіт:

****на першому етапі потрібен тільки короткий опис. Якщо організація буде обрана для 2-го етапу, буде запропоновано надати більш детальний опис**** 

(Прохання підкріпити ваші відповіді підтверджуючими документами або посиланнями на зовнішні ресурси, де це можливо) 

 • Короткий опис попередньої діяльності, проєктів, географії покриття, структури та бюджету організації, включаючи надання наступної інформації (максимум 1 сторінка): 

- Назва організації та код з ЄДРПОУ
- Мета діяльності організації згідно Статуту
- ПІБ та контакти керівника організації
- Рік заснування
- Кількість співробітників
- Адреса офісу(-ів) та географія діяльності
- Чи маєте досвід співпраці з Mercy Corps або іншою міжнародною організацією? (якщо так, прохання уточнити деталі)
- Досвід реалізації проектів з підтримки МСБ, включаючи визначення цільових представників бізнес-сектору, стратегії моніторингу та оцінки впливу.
- Опис та/або посилання на реалізовані вами проєкти (тип проєкту та сектор, локація, тривалість, бюджет, донор)
- Сайт організації та сторінки у соц-мережах
- Додайте, будь ласка, інформацію, яку вважаєте важливою

 • Короткий опис бачення організації щодо найкращих стратегій підтримки українських суб’єктів МСБ у поточній ситуації (максимум 1/2 сторінки); 
 • Короткий опис запропонованого процесу діяльності з підтримки МСБ, включаючи визначення цільових представників бізнес-сектору, стратегії моніторингу та оцінки впливу (максимум 1 сторінка); 
 • Додаткові проєкти, які можуть виконуватися партнером, доповнюючи заходи підтримки бізнесу, такі як інформаційна, захист або юридична підтримка (максимум 1/2 сторінки);  
 • Потенційні партнери повинні надати свої політики (сканкопії): адміністративно-фінансова (облікова) політика, політика з безпеки, кадрова політика, політика закупівельполітика з захисту та запобігання сексуальній експлуатації та насильству, політика управління складськими приміщеннями та автопарком (за наявності); 
 • Перелік заходів щодо забезпечення відповідності (Compliance checklist –  заповнюється організацією-заявником); Compliance Checklist
 • Загальний орієнтовний бюджет проєкту в гривнях. 
 1. Бюджет:

****на першому етапі запитується лише обсяг робіт. Якщо організацію буде обрано для 2-го етапу, буде запропоновано надати бюджет **** 

Подання заявок 

Заявку українською та/або англійською мовами необхідно надіслати в електронній формі на адресу partner.ua@mercycorps.org  не пізніше 23:59 за київським часом 03 березня 2023прохання тему листа вказувати - “Зацікавленість у партнерстві (МСБ) - Назва організації”. 

Якщо у потенційної організації-партнера виникнуть додаткові питання щодо подання заявок, будь ласка, звертайтесь за електронною адресою: avitkovska@mercycorps.org 

Розглядатимуться заповнені у повному обсязі заявки, отримані у зазначений вище термін або раніше. Лише відібрані організації отримають інформацію щодо подальших дій. 

 


Останні публікації цього розділу:

Гранти на підтримку створення нових робочих місць для жінок м. Добропілля

Тендер на закупівлю послуг з проведення загальнонаціонального репрезентативного опитування

Програма менторства: допомога неурядовим організаціям та жіночим ініціативам

Тендер на розробку операційного плану на 2024-2027 роки Фонду "МХП-Громаді"

Тендер на оновлення фандрейзингової стратегії БФ «МХП-Громаді» на 2024-2027 роки

Тендер на розробку статегічного плану Фонду "МХП-Громаді" на 2024-2027 роки