Консультант з розвитку потенціалу громад в Тернопільській області

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
k.kovtun

конкурс
Консультант з розвитку потенціалу громад в Тернопільській області

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект).

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник).

УФСІ має намір використати частину фінансових надходжень на оплату консультаційних послуг, необхідних для впровадження проекту.

ОБСЯГ ПОСЛУГ. обовязки.

Консультант має виконувати наступні завдання:

 • Забезпечувати своєчасну та якісну реалізацію заходів Проекту на рівні громад учасниць, сприяти УФСІ у впровадженні Проекту згідно з регламентами та правилами УФСІ (у тому числі приймати участь у проведенні конкурсного відбору мікропроектів, впровадженні мікропроектів та здійснювати підтримку всіх супутніх навчальних та проектних заходів);
 • надавати консультаційну підтримку щодо процедур Проекту громадам, місцевій владі, підрядникам та іншим партнерам на всіх етапах впровадження Проекту загалом та мікропроектів зокрема;
 • надавати громадам консультаційну підтримку щодо розвитку соціальних послуг (оцінка соціальних потреб, стратегічне планування та забезпечення якісних соціальних послуг для вразливих груп населення);
 • налагоджувати співпрацю з місцевими органами влади та самоврядування, з надавачами соціальних послуг, громадськими організаціями, лідерами суспільної думки на місцях, тренінговими компаніями та іншими зацікавленими сторонами задля більш ефективного виконання завдань Проекту;
 • збирати інформацію для визначення потреб у розвитку потенціалу громад-учасниць в сфері надання соціальних послуг та покращенні матеріально-технічної бази сфери соціальних послуг, надавати рекомендації УФСІ щодо планування діяльності з розвитку потенціалу;
 • здійснювати контроль якості послуг зовнішніх експертів, що будуть найняті для проведення досліджень, надання технічної підтримки, навчання та проведення інших заходів з розвитку потенціалу громад у сфері соціальних послуг; сприяння їм у налагоджені комунікацій на місцях;
 • організовувати та проводити «круглі столи», семінари, тренінги, навчальні візити та інші заходи з розвитку потенціалу громад в сфері соціальних послуг;
 • здійснювати постійний моніторинг ходу впровадження Проекту на рівні громад, в тому числі щодо дотримання Рамкових вимог до запобіжних екологічних та соціальних заходів, періодичний збір інформації щодо виконання індикаторів результативності Проекту, сприяти УФСІ у проведенні досліджень на місцях;
 • брати участь у підготовці звітів про хід впровадження Проекту;
 • своєчасно вносити дані до Інформаційної системи управління УФСІ в межах повноважень;
 • здійснювати фотофіксацію об’єктів на всіх етапах реалізації мікропроектів, формувати базу фотографій;
 • збирати й узагальнювати інформацію про успішні практики громад;
 • аналізувати ризики в рамках діяльності на рівні громад (соціальні, політичні, репутаційні) та пропонувати/запроваджувати запобіжні дії;
 • забезпечувати прозорість діяльності УФСІ на регіональному рівні, поширювати серед партнерів УФСІ на регіональному рівні інформацію про цілі, завдання, процедури та результати Проекту;
 • налагоджувати зв’язки із місцевими журналістами, надавати їм інформацію, готувати та розповсюджувати прес-анонси та прес-релізи, з метою висвітлення ходу впровадження проектів на регіональному рівні;
 •  за потреби здійснювати супровід делегацій, експертів, аудиторів в області;
 • виконувати інші завдання, що необхідні в рамках Проекту
 • УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ обов’язків

Консультант в рамках виконання цього ТЗ буде підпорядковуватись Координатору Проекту.

Замовник своєчасно надає Консультанту всю інформацію, необхідну для виконання ним свого завдання.

Режим надання послуг —40 годин на тиждень. З Консультантом буде підписаний договір з щомісячною формою оплати. Розмір оплати буде погоджено під час переддоговірних переговорів.

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до грудня 2020 року. За умови якісного та своєчасного виконання обов’язків, цей період може бути подовжено за письмовою згодою сторін.

Місце надання послуг – Одеська область, Україна.  Для виконання поставлених завдань Консультант здійснюватиме поїздки по території зазначеної області та, в разі необхідності, за її межами. Замовник відшкодовує погоджені витрати на поїздки, необхідні для виконання поставлених завдань.

Замовник забезпечує Консультанта офісним обладнанням, необхідним для виконання завдань.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА

Обов’язкові вимоги:

 • вища освіта (ступеня магістра або спеціаліста) в одній із галузей: соціальних наук, менеджменту, права, економіки, соціології, будівництва чи іншої релевантної дисципліни;
 • не менше 3-х років досвіду роботи з державними та місцевими органами влади, місцевим самоврядуванням, громадами;
 • не менше 2-х років досвіду роботи у сфері розвитку громад/місцевого розвитку та або соціальних послуг та або участі у соціальних проектах;
 • вільне володіння українською мовою;
 • високий рівень навичок роботи з комп’ютером (MS Office).

Вимоги, які не є обов’язковими, але надаватимуть перевагу при відборі:

 • досвід роботи в міжнародних проектах або в міжнародних організаціях;
 • володіння англійською мовою на рівні, що дозоляє ділове листування та спілкування;
 • досвід впровадження інфраструктурних проектів в соціальній сфері.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 9:00 до 17:00.

Висловлення зацікавленості повинно бути надіслане електронною поштою у формі резюме українською мовою до 12.00 год, 21.02.2019 року за наступною електронною адресою:

 До уваги: Ковтун Катерини – Консультанта з закупівель 

Ел.пошта: [email protected]


Останні публікації цього розділу:

Закупівля планшетних комп’ютерів в рамках Програми USAID DOBRE

Гранти для українських науковців - FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Програма “Мережі й аудиторії” від УКФ

«Школа громадських префектів» для представників Миколаївської, Херсонської та Одеської областей

Мікрогранти для громадських префектів півдня України (Миколаївська, Херсонська Одеська області)

Закупівля готельних послуг (проживання) у м. Харків