Конкурс заявок “Об’єднання, адвокація, співпраця: Підтримка ініціатив ОГС у сфері реформ”

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
USAID/ENGAGE

www.engage.org.ua
Конкурс заявок “Об’єднання, адвокація, співпраця: Підтримка ініціатив ОГС у сфері реформ”

Please scroll down for English.

Конкурс на отримання грантів
№ P4767-2021-05

ОБ’ЄДНАННЯ, АДВОКАЦІЯ, СПІВПРАЦЯ: ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВ ОГС У СФЕРІ РЕФОРМ
(Підтримка секторально-цільових ініціатив на національному, регіональному та місцевому рівнях)

Міжнародна організація «Pact» рада повідомити про оголошення конкурсу секторально-цільових грантів в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується Pact в Україні (далі – «Програма «Долучайся!»).

Програма «Долучайся!» спрямована на сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ. Діяльність в рамках програми «Долучайся!» включає підтримку національних організацій громадянського суспільства (ОГС) у їхніх зусиллях щодо залучення та інтеграції партнерів на місцевому рівні, а також підтримку місцевих і регіональних активістів та організацій у їхній діяльності, спрямованої на вирішення місцевих проблем та вплив на політику на національному рівні.

Через надання секторально-цільових грантів Програма «Долучайся!» надає підтримку ОГС для створення механізмів співпраці між громадянським суспільством та державними структурами, створення багаторівневих мереж, здійснення громадського нагляду та моніторингу. Такі гранти будуть надаватися для просування процесу реформ, включаючи боротьбу з корупцією, верховенство права, децентралізацію, громадянську освіту, підзвітність та прозорість уряду, виборчий процес, інклюзивний розвиток (людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ), а також інших вразливих груп населення) та євроінтеграцію.

Мета конкурсу

Метою цього конкурсу є сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ шляхом підтримки адвокаційних кампаній, розбудови мереж, громадянської освіти та залучення приватного сектору. У різних категоріях цього конкурсу передбачені різні типи проєктів, щоб забезпечити цільову підтримку діяльності з адвокації, побудови партнерств, громадянської освіти та залучення приватного сектору.

Цей Конкурс проводиться публічно з метою забезпечення рівних можливостей у поданні запитів на фінансування для усіх зацікавлених кваліфікованих суб’єктів, які відповідають критеріям надання фінансування. У рамках цього конкурсу Pact пропонує підтримку проєктів зареєстрованим ОГС, а також незареєстрованим групам та неформальним громадським ініціативам.

Тематичні пріоритети

Цей конкурс спрямований на те, щоб допомогти громадянському суспільству долати виклики у сфері неформальної громадянської освіти та просування реформ шляхом підтримки зусиль з адвокації, розбудови мереж, розвитку громадянської освіти та залучення приватного сектору, спираючись на поточні та нові громадські ініціативи по всій країні.

У рамках цього конкурсу першочерговими темами є, зокрема:

 • протидія корупції;
 • громадянська освіта:
 • підзвітність і прозорість влади;
 • виборчий процес;
 • децентралізація;
 • верховенство права;
 • євроінтеграція;
 • охорона навколишнього середовища;
 • охорона здоров’я населення;
 • інші суспільно-важливі тематики.

У рамках цього конкурсу пріоритетом для Програми «Долучайся!» є підтримка мереж та коаліцій, які шукають можливостей для об’єднання національних, регіональних та місцевих громадських ініціатив по всій Україні. Окрім того, пріоритетними для конкурсу є сприяння обміну інформацією та розвиток спільних ініціатив серед місцевих ОГС та нових низових громадських ініціатив за допомогою «висхідного» («від низу до верху») підходу до мережування і коаліціонування. Отже, особливу увагу буде приділено проєктам, що підтримують коаліції організацій у їхніх зусиллях із просування процесу реформ на регіональному та місцевому рівнях.

Ініціативи, яким надається підтримка за цим конкурсом, повинні продемонструвати здатність залучати фінансові та нефінансові внески від приватного сектора, громадян чи державних структур. Підтримувані ініціативи повинні включати плани забезпечення сталості результатів проєкту, в яких чітко сформульовано, як продовжуватиметься діяльність або зберігатимуться результати діяльності після отримання первинної підтримки. Пріоритет у фінансуванні буде надаватися ініціативам, що демонструють реальні чи потенційні можливості для громадсько-приватного партнерства.

Географія конкурсу

Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку національним, регіональним або місцевим організаціям та коаліціям, зокрема зареєстрованим ОГС, незареєстрованим групам та неформальним громадським ініціативам по всій країні, надаючи пріоритет тим, що діють на півдні та сході України, зокрема у регіонах основної діяльності програми (Харківська, Херсонська, Сумська, Запорізька області).

Опис конкурсних категорій

Програма «Долучайся!» пропонує підтримку проєктів національним, регіональним або місцевим організаціям та коаліціям, зокрема зареєстрованим ОГС, незареєстрованим групам та неформальним громадянським ініціативам, шляхом повного та відкритого конкурсу за чотирма категоріями:

Конкурсна категорія 1: Програма «Долучайся!» запрошує до участі в цьому конкурсі ОГС, що бажають здійснювати секторально-цільові ініціативи, спрямовані на адвокацію необхідних змін в політиці, громадський моніторинг за реалізацією реформ, підвищення обізнаності громадян щодо реформ та успіхів у їхньому впровадженні.

Конкурсна категорія 2: Програма «Долучайся!» запрошує до участі в цьому конкурсі ініціативи ОГС з розбудови та зміцнення національних та місцевих горизонтальних мереж, міжрегіональної співпраці та співпраці ОГС з органами місцевого самоврядування з метою об’єднання національних, регіональних та місцевих громадських ініціатив по всій Україні, що здійснюють свою діяльність у сферах, що є пріоритетними для Програми «Долучайся!».

Конкурсна категорія 3: Програма «Долучайся!» запрошує до участі в цьому конкурсі ОГС, що шукають підтримки для ініціатив у сфері неформальної громадянської освіти та залучення громадян, а також на розширення ОГС своїх цільових аудиторій з використанням традиційних та інноваційних підходів. Пріоритет надається ініціативам у сфері боротьби з корупцією та демократичного врядування.

Конкурсна категорія 4: Програма «Долучайся!» збирає заявки для підтримки місцевого партнерства між ОГС та місцевими суб’єктами приватного сектору. Pact також розгляне можливість надання відповідної підтримки проєктам ОГС, які вже мобілізували щонайменше 30% внутрішніх ресурсів за рахунок прямих внесків у грошовій чи негрошовій формі, краудфандингових чи інших внутрішніх джерел доходу.

Орієнтовний строк дії грантів: До 18 місяців. Незалежно від дати початку, усі запропоновані проєкти мають завершитися до 30 червня 2023 року.

Сума грантів: Середня сума гранту – до 50 тис. дол. США. Виняткові ідеї можуть отримати більшу фінансову підтримку, якщо вони виправдані та добре обґрунтовані.

Кінцевий строк подання заявок: За наявності коштів відбір заявок проводитиметься щоквартально у чотири цикли (вересень 2021 р., грудень 2021 р., березень 2022 р., червень 2022 р.). Щоб заявки розглянули у ці цикли, їх необхідно подати до 24:00 за київським часом 25 вересня 2021 року, до 24:00 за київським часом 15 грудня 2021 року, до 24:00 за київським часом 15 березня 2022 року, до 24:00 за київським часом 15 червня 2022 року, відповідно.

Важливо! Про завдання, очікувані результати і приклади активностей за кожною конкурсною категорією, про показники успішності майбутніх грантів, про обов’язкові вимоги до конкурсантів і критерії їх відповідності вимогам конкурсу, про прийнятний формат заявок, спосіб їх подання і критерії оцінювання, про процес прийняття рішень щодо надання грантів, загальні умови грантування Pact тощо – за цим посиланням. ■


 Request for Applications
No. P4767-2021-05

LINKING, ADVOCATING, COLLABORATING: SUPPORT TO CSO REFORM INITIATIVES
(Support Issue-Based Civic Initiatives on National, Regional, and Local Level)

Pact is pleased to announce the release of a request for applications (RFA) for issue-based grants in the framework of Pact’s implementation of the USAID/ENGAGE Activity to Enhance Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement.

USAID/ENGAGE aims at fostering effective national, regional, and local civic coalitions and initiatives to promote democratic reforms. ENGAGE activities include supporting national CSOs in their efforts to engage and integrate local-level counterparts as well as local and regional activists and organizations to address local issues and influence national-level policies.

USAID/ENGAGE provides support to CSOs and informal civic initiatives to establish mechanisms for cooperation between civil society and government entities, build multi-level networks, and conduct oversight and monitoring through issue-based grants. Issue-based grants will be provided for moving forward the agenda of the reforms including anti-corruption, rule of law, decentralization, civic education, government accountability and transparency, electoral process, inclusive development (of persons with disabilities, internally displaced persons (IDPs), lesbian, gay, bi-sexual, transgender and intersex (LGBTI) and other vulnerable groups), EU integration, and other topics that are important to citizens and CSOs.

Goal of the Request for Applications

The goal of this RFA is to foster effective national, regional, and local civic coalitions and initiatives to promote democratic reforms through support of advocacy, networking, civic education, and private sector engagement activities. Different types of projects are expected under the different lots of this RFA to ensure tailored support of advocacy activities, relationship building, civic education, and private sector engagement.

This RFA is issued as a public notice to ensure that all interested, qualified, and eligible entities have a fair opportunity to submit applications for funding. Via this RFA Pact offers project support to established CSOs, as well as unregistered groups and informal civic initiatives.

Thematic Priorities

With this RFA, USAID/ENGAGE aims at addressing civil society’s challenges in extra-curricular civic education and reform promotion by supporting advocacy, networking, civic education, and private sector engagement, which build on ongoing and new citizen initiatives nationwide. 

In the framework of this RFA, the primary priority themes will include (but will not be limited to):

 • anti-corruption
 • civic education
 • government accountability and transparency
 • electoral process
 • decentralization
 • the rule of law
 • EU integration
 • Environment
 • public health
 • other topics of interest to citizens.

Under this RFA, support for networks and coalitions is a priority for USAID/ENGAGE that seeks to link national, regional, and local civic initiatives throughout Ukraine, as well as support increased levels of information sharing and the development of joint initiatives among local CSOs and new grassroots civic initiatives, via a ‘bottom up’ approach to coalition and network building. Thus, special focus will be made on projects, supporting coalitions of organizations in their efforts to foster the reform progress on regional and local level.

Activities to be supported under this RFA need to demonstrate ability to leverage financial and in-kind contributions from the private sector, citizens, or the government. Proposed activities should include sustainability plans which articulate how activity or activity results will continue after initial support is received. Activities which demonstrate actual or potential opportunities for public-private partnerships will be prioritized for funding.

Geographic Area

USAID/ENGAGE will provide support to national, regional, or local organizations and coalitions, including established CSOs, as well as unregistered groups and informal civic initiatives nationwide, prioritizing those providing activities in the South and East of Ukraine, including in USAID/ENGAGE focus oblasts (Kharkiv, Kherson, Sumy, Zaporizhzhia).

Description of the RFA Tracks

USAID/ENGAGE offers project support to national, regional, or local organizations and coalitions, including established CSOs and unregistered groups and informal civic initiatives, through full and open competition comprised of four Tracks:

Track 1: USAID/ENGAGE is soliciting CSO initiatives to conduct issue-based policy advocacy, civic oversight, and watchdog activities of the progress of the reforms, awareness raising about the reforms and progress in their implementation.

Track 2: USAID/ENGAGE is soliciting CSO initiatives to establish and strengthen national and local horizontal networking, cross-regional collaboration, and CSO-local government collaborations to link national, regional, and local civic initiatives throughout Ukraine around USAID/ENGAGE’s overarching themes.

Track 3: USAID/ENGAGE is soliciting applications for extra-curricular CSO-led direct civic education and engagement and for traditional and innovative local constituency-building activities. The priority will be for those initiatives focusing on topics relevant to anti-corruption and democratic governance.

Track 4: USAID/ENGAGE is soliciting applications to support local partnerships between CSOs and local private sector actors. USAID/ENGAGE also will consider matching support to CSO projects that have already mobilized at least 30% domestic resources via direct monetary, in-kind, crowdfunded, or other domestic sources of income.

Tentative Duration of the Grants: up to 18 months.  Independent of their start date, all proposed projects must end before June 30, 2023.

Grant Amount: average grant amount is up to $50,000. Outstanding ideas may receive bigger financial support if they are reasonable and well-justified.

Deadline for Submission of the Applications: Upon availability of funding, selection of awards will be made on a quarterly basis in four cycles (September 2021, December 2021, March 2022, June 2022).  To be considered within these cycles, applications must be submitted by September 25, 2021, at 24:00 Kyiv time, December 15, 2021, at 24:00 Kyiv time, March 15, 2022, at 24:00 Kyiv time, June 15, 2022, at 24:00 Kyiv time, correspondingly.

Other: Information on the objectives, illustrative activities, and expected results under each track, competition’s eligibility criteria, mandatory requirements, evaluation criteria, application format and submission method, selection process, and general terms and conditions under this RFA is accessible by this link. ■


Останні публікації цього розділу:

Конкурс: Call for Applications for LEADx 2023, Tbilisi

Відкритий тендер із закупівлі послуг організаційної підтримки діяльності Робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості

Тендер на закупівлю послуг з організації таборів для дітей у Закарпатті на літо 2023 року

Запит на надання пропозиції RFP REQ-KRM-23-0022 - Закупівля хлібопекарського обладнання по гранту G-Kra-102 «Відродження хлібопекарської справи ПП Молчанова у м. Львові»

Навчання в Польщі та конкурс журналістських робіт у Берліні: стартує Жіноча академія репортерок

Тендер з постачання ремонтних автівок (RFQ 559) - переоголошення

 • Vadim

  будь-які організації зможуть отримати фінансування чи тільки коло партнерів ПАСТ? уточніть будь ласка

  • Katya Kozlova

   Конкурс є відкритим. Фінансування завники отримають на конкурсних підставах.

   • Vadim

    Дякую! чи можна включати в бюджет суб-гранти членам коаліції, що подають проєкт?

    • Katya Kozlova

     Pact наразі збирає запитання. Відповіді будуть опубліковані наступного тижня. Щоб отримати до них доступ, будь ласка, скористайтеся посиланнями у оголошенні вище.

     • Vadim

      Катерино, настипний тиждень – це до 17.09 а з урахуванням дедлайну 25 вересня залишиться дуже мало часу аби переписати проєкт, якщо ні. Якщо маєте можливість, буде дуже люб’язно з вашого боку надати відповідь стосовно субгрантів оперативно тут. Заздалегідь дякую!

     • Katya Kozlova

      Так, субгрантування дозволено. Це особливо важливо у світлі того, що конкурс відкритий для участі в ньому неформальних груп і ініціатив. Обмежень щодо удільної ваги субгрантів від загальної вартості бюджету, що подається, не встановлено. Організації, які додають цю статтю до своєї заявки мають переконатися, що можливість субгрантування прописана в їх статуті, і бути готові надати Pact відповідні докази існування внутрішніх політик і процедур субгрантування.

     • Vadim

      Щиро дякую! до речі дуже познавальним вийшов сьогодні перший день воркшопа з Олександром :) Подальших успіхів!

 • Katya Kozlova

  Завтра, 10 вересня, Програма “Долучайся!” робить відео презентацію конкурсу із можливістю поставити запитання і отримати відпоівді. Будь ласка, шукайте нас на Фейсбуці @usaidengage.

  • Vadim

   Перепрошую, але не почув онлайн та не знайшов інформації стосовно декілька дефініций, які використовує ПАКТ в апформі, отже прошу уточнити:
   1) “Outcomes – це середньостроковий результат” (6. Output, outcomes and impact). На відміну від outputs outcomes це зазвичай конкретні зміни (найчастіше у %) за період проєкту. Однак “середньостроковий результат” зазвичай використовується як medium-term goals may take from two to five years. На жаль, наведена в апформі дефініція не надає уяви який період часу мався на увазі як “середньостроковий”. Будь ласка, уточніть: Outcomes – це про зміни за період проєкту чи після проєкту (2-5 років)?

   2) Short-term Indicators (10. Monitoring and evaluation plan) можуть використовуватись як дешборд для outputs (моніторинг їх прогресу), а також для вимірювання outcomes (тобто змін відносно базового рівня). Ви очікуєте в цій таблиці отримати індикатори обох груп чи однієї з них (уточніть якої саме).

   3) Long-term Indicators (11. Indicators of Success (Expected Project Results)). Перепрошую, але це виглядає як оксюморон: очікувані результати проєкту – це зазвичай про результати за термін проєкту, а Довгострокові показники – Long-term goals are usually at least several years away. Якщо йдеться саме про довгострокові показники, то мають бути вказані індикатори для Impact з таблиці розділу 6. А якщо ви мали на увазі під “середньостроковий” 2-5 років (моє перше питання), то також індикатори для Outcomes. Якщо тут йдеться про очікувані результати за проєктом, то чим це має відрізнятися від Short-term Indicators? Будь ласка, поясніть які саме індикатори ви очікуєте отримати в цій таблиці – для Impact та/чи 2-5 річних Outcomes?