Конкурс-огляд кращих практик з розвитку громадянської активності дітей і молоді «Ми можемо більше!»

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Edudevelop

конкурс
Конкурс-огляд кращих практик з розвитку громадянської активності дітей і молоді «Ми можемо більше!»

ГО «Агенція розвитку освітньої політики» запрошує навчальні заклади, державні установи, громадські організації, та всіх зацікавлених осіб до участі в конкурсі-огляді кращих методичних напрацювань з питань громадянської освіти, політичної просвіти та виховання культури демократії у дітей і молоді.

На разі в Україні здійснюється низка міжнародних і регіональних проектів, окремих волонтерських, екологічних, культурних тощо ініціатив навчальних закладів і громадських організацій щодо формування активної громадянської позиції та залучення дітей і молоді, в рамках яких впроваджуються нові дієві форми громадянської партиципації.

Метою конкурсу-огляду є збір і публікація українського досвіду в міжнародному посібнику, який створюється за підтримки міжнародного проекту «Mehr bewegen! – Für eine starke Kinder – und Jugendbeteiligung in Osteuropa» (Ми можемо більше! За розвиток дитячої та молодіжної активності в Східній Європі), а також укладання національного он-лайн Каталогу успішних освітніх практик з цієї тематики, який буде розміщено в електронній бібліотеці НАПН України.

Громадянська партиципація означає залучення до прийняття рішень, які впливають на життя кожного громадянина та суспільства в цілому, і спільну роботу для знаходження шляхів вирішення проблем громади.

Під успішною практикою розуміється навчальна та практична діяльність освітян або громадських активістів на основі певної методики, яка дозволяє отримати успішні результати щодо формування громадянських компетентностей, підвищення політичної обізнаності та залучення дітей і молоді.

До участі приймаються описи методик, сценарії заходів, імітаційних чи моделюючих ігор, конспекти навчальних занять, плани реалізації партиципативних проектів, приклади методичного посібника, аудіовізуального ресурсу тощо, що використовуються у формальній та неформальній освіті для розвитку громадянської активності дітей і молоді.

Тематичні напрямки, за якими приймаються матеріали:
1. Нові формати молодіжної партиципації. Проведення молодіжних форумів (передбачається розкриття різних тематик).
2. Політична просвіта, діалоги з владою, підготовка молоді до участі у виборах.
3. Реалізація молодіжних партиципативних проектів із залученням місцевої громади.
4. Форми та методи адвокації (колективного представництва).
5. Утвердження прав людини та подолання стереотипів (культурні, гендерні, релігійні, етнічні, вікові тощо).

Вимоги до подання матеріалів: описи методики успішної практики подаються українською мовою за такою формою:

Назва практики (методики):

Назва організації чи особи, яка представила практику:
Цільова аудиторія, на яку спрямована методика:
Мета:
Короткий опис методики
(до 1 сторінки) :
Можливість адаптації (хто і де може використати):
Доступність (назва ресурсу -сайту, публікації тощо, де можна ознайомитися з методикою більш детально, до кого можна звернутися, щоб отримати матеріали):

Критерії відбору матеріалів для публікацій:
Відповідність тематиці: дана практика має безпосереднє відношення до основних тем, пов’язаних з розвитком громадянської активності дітей і молоді;
Ефективність: існує свідчення того, що запропонована практика дозволить досягнути поставленої навчальної мети, за умови дотримання розписаного плану;
Оригінальність: дана практика демонструє новий підхід до тієї чи іншої теми;
Зручність у використанні: дана практика має вдалу структуру, містить достатньо деталізації, що дає можливість використовувати її як самостійну форму навчання;
Можливість адаптації: тематика та методика даної практики дозволяють використовувати її в різних місцевих та національних контекстах;
Стабільність: дана практика використовується щонайменше два роки, або, якщо створена нещодавно, має потенціал для тривалого використання;
Залученість та інтерактивність: дана практика передбачає використання інтерактивних методів навчання та виховання, практичну цінність для учасників;
Інклюзивність: дана практика враховує потреби різних (у тому числі вразливих) груп населення.
Вищезазначені опис та критерії розроблено з урахуванням підходів Ради Європи, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, ЮНЕСКО, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ до збирання кращих практик та напрацювань експертів ГО «Агенція розвитку освітньої політики».

Використання матеріалів: Відібрані матеріали будуть розміщені у відкритому доступі в он-лайн Каталозі в електронній бібліотеці Національної Академії Педагогічних Наук України, на сайтах громадської організації «Агенція розвитку освітньої політики»  та проекту «Ми можемо більше!».

Кращі практики будуть також надруковані в міжнародному посібнику українською, німецькою, грузинською та російською мовами за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Гонорар за надані матеріали не передбачено. Авторів кращих практик буде запрошено для презентації їхнього досвіду на міжнародній конференції та ІІ Молодіжному форумі в Києві у жовтні 2017 р.

Вимоги до оформлення тексту: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал між рядками – 1. Відступи: праворуч, ліворуч, зверху і знизу – по 2 см. Сторінки не нумерувати.

Матеріали у вигляді заповненої таблиці надсилати на електронну адресу: [email protected] качати форму для подання матеріалів 

Термін подання матеріалів: 10 травня – 10 червня 2017 р.
Контактна особа: Іванюк Ірина Володимирівна +38 095 330 92 69, +38 068 579 13 23


Останні публікації цього розділу:

Послуги експерта/ки для надання консультаційних послуг в межах програми “Гендер у моїй громаді”

Конкурсні торги на закупівлю послуг з придбання, доставки та встановлення спортмайданчика на території КНП КМКНЛ «Соціотерапія»

Пакт шукає консультанта/ку з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (MHPSS)

Запит на надання цінових пропозицій на постачання оптичної сортувальної машини

Розробка та реалізація загальнонаціональної кампанії з питань ментального здоров’я.

Тендер з проведення сесії стратегічного планування діяльності