Конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів ВПО IREX

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


ВІЯ ІНСТА 6 (51)
Конкурс грантів на підтримку адвокаційних кампаній для захисту прав та інтересів ВПО IREX

IREX запрошує до співпраці у межах програми «Єднання заради дії» для надання підтримки неприбутковим, громадським організаціям, благодійним фондам, ініціативним групам, групам ВПО, представникам громадського сектору та членам приймаючої громади для реалізації адвокаційних кампаній, які спрямовані на вирішення проблем ВПО та просування їхніх прав та інтересів.  

Дата початку прийому заявок: 8 січня, 2024  

Дата закінчення прийому заявок: 04 лютого, 2024    

 

РОЗДІЛ I: ОПИС МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ   

1.ОПИС ПРОГРАМИ «ЄДНАННЯ ЗАРАДИ ДІЇ»   

 Програма “Єднання заради дії” впроваджується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з благодійною організацією «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.   

IREX має 25-річний досвід роботи в Україні, в тому числі безпосередню роботу з ВПО, міністерствами, представниками ЗМІ та місцевими громадами для підтримки ВПО в Україні.  Програма “Єднання заради дії” має на меті об’єднати ВПО, членів приймаючих громад, Уряду та  ЗМІ задля вирішення конфліктів на місцевому рівні, сприяння інтеграції ВПО, надати всебічну підтримку для розробки місцевих та національних планів інтеграції ВПО та стабілізації ситуації в Україні.   

2.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ   

 Запропоновані проєкти повинні відповідати меті програми “Єднання заради дії” – стабілізувати ситуацію в Україні шляхом сприяння інтеграції ВПО, підвищити згуртованість громад, покращувати місцеві і національні плани інтеграції та зменшувати вразливість ВПО. Активності, запропоновані у рамках вашого проєкту, мають бути змістовними та такими, ефективність яких можна виміряти. Якщо ви брали участь у нашій «Академії адвокації», це буде додатковою перевагою.    

 За результатами конкурсу відібрані кандидати отримають грант у розмірі до 4,500 доларів США для втілення своїх проєктів з адвокації. Конкретний розмір гранту та період його реалізації буде визначено залежно від специфіки затвердженого проєкту, але термін імплементації не може бути довше ніж до 30 липня 2024, а сума перевищувати 4,500 доларів США. Строки впровадження можуть бути змінені залежно від потреб програми та наявності коштів.    

Одна організація чи об’єднання організацій може подати до двох заявок на цей конкурс. Фінансування передбачається лише для однієї заявки. IREX буде залучена на кожній стадії впровадження грантового проєкту.   

Географія грантового конкурсу: 

 • Черкаська область: Черкаси, Умань   
 • Чернівецька область: Чернівці   
 • Хмельницька область: Хмельницький, Кам’янець-Подільський  
 • Закарпатська область: Мукачево   
 • Вінницька область: Вінниця  
 • Дніпропетровська область: Дніпро, Кам’янське
 • Івано-Франківська область: Івано-Франківськ
 • Львівська область: Червоноград,   
 • Київська: Київ, Біла Церква
 • Полтавська область: Полтава, Кременчук 
 • Волинська область: Луцьк 
 • Тернопільська область: Тернопіль 
 • Кіровоградська область: Кропивницький 

3. ЦІЛІ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ   

Для досягнення цілей та завдань програми «Єднання заради дії», цей конкурс має на меті підтримати громадські організації, ініціативні групи, групи ВПО, представників громадського сектору та членів приймаючих громад у здійсненні адвокаційної діяльності спрямованої на таке:  

 • вирішення потреб та проблем ВПО віком до 17 років та 30+, просування їхніх прав та інтересів;   
 • залучення ВПО до процесів ухвалення рішень, створення умов для діалогу між місцевою громадою, органами місцевого самоврядування та ВПО задля врахування потреб та інтересів ВПО;  
 • сприяння інтеграційним процесам на місцевому, регіональному чи національному рівнях, а також побудова взаєморозуміння між ВПО та не ВПО шляхом спільного вирішення викликів, з якими зіштовхуються ВПО;  
 • залучення представників державних та місцевих органів влади, місцевого самоврядування, громадського суспільства для розширення спектру послуг для ВПО та забезпечення доступу до наявних ресурсів у нових місцях проживання, до яких вони вимушено переселилися у зв’язку із російським вторгненням в Україну;  
 • створення умов для використання потенціалу ВПО (вміння, навички, знання, досвід тощо);  
 • створення та/або покращення умов перебування ВПО у приймаючій громаді.  

4. АКТИВНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ЧАСТИНОЮ ПРОЄКТУ  

 • Складання необхідних нормативно-правових документів, заяв, звернень тощо для адвокації прав та інтересів ВПО.    
 • Проведення заходів, спрямованих на донесення потреб ВПО до представників місцевої та регіональної влади.      
 • Підготовка рекомендацій для змін законодавства та рішень на місцевому рівні (наприклад, нормативно-правове регулювання забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом).    
 • Допомога на місцевому рівні, включно з реалізацією проєктів, спрямованих на інтеграцію ВПО у приймаючі громади.  
 • Медійні (інформаційні) кампанії, спрямовані на адвокацію прав та інтересів ВПО, які постраждали від російського вторгнення.   

 Цей перелік не є вичерпним.    

ВАЖЛИВО: Цільова авдиторія, на яку направлені активності проєктів – ВПО віком до 17 років та 30+.  

Візьміть до уваги, що цей Запит на отримання заявок на грантову підтримку не зобов’язує IREX приймати будь-яку грантову заявку чи укладати грантову угоду; IREX не несе відповідальності за будь-які витрати заявника, пов’язані з підготовкою та поданням грантової заявки, незалежно від результатів відбору заявок. IREX залишає за собою право профінансувати будь-який проєкт або не надавати грантової підтримки жодній заявці на отримання грантової підтримки. Крім того, IREX залишає за собою право взагалі не надавати грантову підтримку за результатами поданих заявок на цей конкурс.     

РОЗДІЛ ІІ: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГИ ДО ЗАЯВОК ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ   

1.   КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВНИКА    

 • Громадська організація має здійснювати свою діяльність в Україні.    Участь в “Академії адвокації” в межах програми “Єднання заради дії буде перевагою.
 • Фінансування надаватиметься лише українським громадським організаціям, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України.  Якщо Ваша ініціатива не має зареєстрованої громадської організації, необхідно підписати Меморандум підтримки із зареєстрованою громадською організацією, на рахунок якої будуть зараховані кошти гранту.    
 • Громадська організація повинна мати статус неприбутковості.    
 • Громадська організація та її члени не можуть представляти або бути пов’язаними з будь-якою політичною партією, або з призначеними чи обраними посадовими особами органів влади.    
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні відповідати цілям та принципам програми «Єднання заради дії».   
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні містити опис очікуваних результатів проєкту, які відповідають цілям програми «Єднання заради дії».   
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні бути подані українською мовою.    
 • Тривалість проєкту не може перевищувати строки, зазначені в цьому Запиті на отримання заявок на грантову підтримку.    
 • Витрати для реалізації проєкту не можуть перевищувати розмір коштів, зазначених в цьому Запиті на отримання заявок на грантову підтримку.   

2. ВИМОГИ ДО ВЛАСНОГО ВНЕСКУ   

Власний внесок не передбачений.    

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ   

Заявник повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:    

 • Організація має здійснювати свою діяльність в одній з цільових громад: Черкаси, Умань, Чернівці, Хмельницький, Кам’янець-Подільський,  Мукачево,  Вінниця,  Дніпро, Кам’янське,   Івано-Франківськ, Червоноград, Київ, Біла Церква, Полтава, Кременчук,  Луцьк, Тернопіль, Кропивницький. 
 • Громадська організація має мати попередній успішний досвід роботи, в тому числі досвід співпраці з міжнародними донорськими організаціями та реалізацію грантових програм.     
 • Мати успішний досвід проведення адвокаційних активностей, у тому числі спрямованих на посилення інтеграції ВПО.     
 • Мати чітке бачення реалізації проєкту та бути орієнтованими на стійкі та довгострокові результати проєкту.      
 • Мати сформовану команду, яка втілюватиме проєкт.     
 • Вміти працювати з дотриманням чітких часових рамок.    
 • На етапі укладання грантової угоди надати всі необхідні документи (перелік документів див. у Додатку 1).    
 • Готовність пройти процедуру самооцінки спроможності організації застосовувати підходи гендерної рівності та соціальної інклюзії під час втілення проєкту; працювати над посиленням такої спроможності, в тому числі розробити/запровадити відповідні політики.  
 • На момент подання проєктної заявки, проведення будь-якого заходу (наприклад, круглий стіл, робоча зустріч тощо) із обговорення проблемного питання, на вирішення якого має бути спрямований пропонований проєкт, із участю  в цьому заході ВПО, представників ГО, органів державної влади та/або місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін (стейкхолдерів) буде перевагою.  

  4. ВИМОГИ ДО БЮДЖЕТУ  

  • Кошти, що надаються на умовах Заявки на грантову підтримку, не повинні використовуватися для закупівлі товарів або послуг у постачальників, які можуть бути ідентифіковані та включені до списку заборонених або будь-яким іншим способом обмежені/заборонені чи проголошені незаконними для ведення справ з державними агентствами США. Такий перелік можна знайти в розділі виключень SAM.gov. за посиланням: http://www.sam.gov/ або у інших “списках спостереження” (“watchlists”).  
  • Бюджет має включати обгрунтовані активностями витрати.  
  • Зверніть увагу, що грантоотримувачі мають дотримуватися політик IREX щодо грантового менеджменту та звітування, а саме: документування та подання підтверджень проєктної діяльності, а також регулярне оцінювання та звітування про виконання проєкту та досягнення результатів. IREX рекомендує заявникам враховувати час та ресурси, необхідні на виконання цих вимог, під час розробки своєї проєктної діяльності та бюджету.  

  У бюджет можна включати такі категорії витрат, але не обмежуватися ними:     

 • Поліграфія, включаючи плату за розробку дизайну: навчальні роздаткові матеріали (друкована або аудіо інформація, яку ви плануєте використовувати у межах реалізації проєкту), а також рекламні матеріали (листівки, банери тощо), які використовуватимуться для промоції заходів у межах вашого проєкту.  
 • Канцтовари.  
 • Адміністративні витрати (не більше, аніж 10% бюджету).  
 • Гонорари консультантам, тренерам, тощо.     
 • Транспортні витрати (у межах України).     
 • Засоби індивідуального захисту від COVID-19, а саме: індивідуальні захисні маски (повинні бути схвалені проєктом “Єднання заради дії”).    
 • Банківські збори (включаючи відкриття та закриття спеціального рахунку/субрахунку та всі банківські комісії, пов’язані з проєктом).     
 • Інші витрати, пов’язані з проєктом (мають бути узгоджені з IREX).   

Витрати, які НЕ покриваються:        

 • Витрати на утримання та ремонт основних засобів, активів тривалого користування.     
 • Благодійність чи підтримка політичних партій.     
 • Підтримка релігійної діяльності.     
 • Позики.     
 • Медичне обладнання.     
 • Алкогольні напої.     
 • Офісні меблі.     
 • Будь-які витрати заявників, здійснені до та після реалізації проєкту.     
 • Обладнання довгострокового використання або будівельні програми.     
 • Організації, пов’язані з обраними чиновниками, політичними партіями чи релігійними групами.     
 • Політична або партизанська діяльність.    
 • Діяльність, яка відбувається за межами України.     
 • Наукові дослідження.     
 • Купівля або оренда землі та/або будівель.     
 • Венчурний капітал, комерційні заходи або стягнення плати за участь у проєкті.    
 • Індивідуальні стипендії.     
 • Подарунки або призи.    
 • Витрати на Інтернет зв’язок.   
 • Попередні зобов’язання та/або заборгованість.    
 • Штрафи та пеня    
 • Будь-які закупівлі або види діяльності, які не пов’язані безпосередньо з реалізацією запропонованого проєкту.    
 • Інші витрати неприпустимі відповідно до 2 CFR 200 Підрозділ E Принципи витрат.   

* Усі товари, включені заявником до бюджету проєкту, повинні бути обґрунтовані запланованою діяльністю у межах вашого проєкту. Якщо затребуваний товар/послуга викликає сумніви, зверніться до команди Програми “Єднання заради дії”. Програма “Єднання заради дії” має право переглядати замовлені товари/послуги, перевіряти їх якість та затверджувати чи відхиляти товари/послуги.     

 

   РОЗДІЛ III: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК    

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВОК     

Заявки на фінансування будуть розглядатися у два етапи: розгляд пакету документів та коротке інтерв’ю. Задля розгляду Вашої заявки на фінансування, будь ласка, надайте повний пакет документів, перелік яких зазначено у Додатку 1, список необхідних документів.    

Повний пакет документів повинен бути надісланий на електронну пошту [email protected] до 04 лютого 2024 року включно. У темі листа вкажіть: “Заявка на грантову підтримку “Єднання заради дії”/Адвокація”. До розгляду будуть прийматися тільки заявки з темою “Заявка на грантову підтримку “Єднання заради дії”/Адвокація”.  Будь ласка, зверніть увагу, що IREX наполегливо рекомендує зацікавленим організаціям уважно ознайомитися з усіма інструкціями та рекомендаціями в цьому документі.     

 Витрати на оформлення та подання заявки, здійснені до дня надання гранту, вважаються недопустимими і не відшкодовуються.    

 2.  ПИТАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ     

Будь-які питання, які стосуються технічних проблем, приймаються на електронну адресу: [email protected]. Зверніть увагу, що IREX не приймає жодних питань, що стосуються цього Запиту на отримання грантової підтримки, окрім як щодо вирішення технічних проблем.     

3. ЗАЯВКИ, ОТРИМАНІ З ЗАПІЗНЕННЯМ ТА З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ     

Заявки, які подані із запізненням не підлягатимуть розгляду. Однак IREX залишає за собою право приймати заявки отримані на один тиждень пізніше після дати закриття грантового конкурсу та включати такі заявки в процес розгляду та присудження грантів, якщо це буде відповідати найкращим інтересам IREX і, якщо заявки подані вчасно ще не були розглянуті. Заявки, які є неповними, можуть бути залишені без розгляду.      

 

РОЗДІЛ IV: ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВОК    

1. ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК    

Заявки будуть оцінюватися згідно з критеріями, зазначеними нижче.   

Технічний вимір та ефективність запропонованих витрат – 30 балів:    

 • Відповідність цілям програми    

 • Сталість результатів проєкту     

 • Очікуваний вплив на бенефіціарів     

 • Охоплення цільової аудиторії     

 • Застосування підходу, основаного на доказах     

 • Ефективність запропонованих витрат    

Досвід діяльності організації- 20 балів:    

 • Досвід реалізації схожих проєктів      

 • Наявність у команди запропонованого проєкту навичок, необхідних для його впровадження     

Обґрунтованість бюджету – 30 балів    

 • Обґрунтованість, допустимість та розподіленість витрат, заявлених у бюджеті      

Організаційна спроможність – 20 балів     

 • Наявність затверджених політик процедур закупівель та обліку    

 • Спроможність дотримуватися фінансових вимог грантодавця    

 • Спроможність вчасно подавати необхідні звіти    

 • Спроможність найняти  на повний робочий день хоча б 1 працівника, який/яка координуватиме реалізацію проєкту від імені громадської організації     

 По мірі необхідності (якщо грант не надано на основі первинних заявок),  можуть проводитися консультації з тими заявниками, заявки яких  мають достатні шанси бути відібраними для отримання гранту.   

 

    РОЗДІЛ V: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ ТА ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ    

1.  ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ ЗАЯВОК    

Рекомендація або вибір проєктної заявки відповідно до встановлених процедур не гарантує надання гранту. Усі заявники повинні продемонструвати, що вони володіють або мають можливість отримати необхідну управлінську спроможність щодо застосування взаємно узгоджених методів звітування за надані кошти та інші активи.     

 Заявник, проєктна заявка якого була відібрана конкурсною комісією, отримає листа електронною поштою з пропозицією фінансування проєкту. Лист про грант буде адресовано контактній особі організації, яку зазначено в проєктній заявці.     

IREX повідомлятиме про результати відбору заявок лише успішних фіналістів цього конкурсу. Після надсилання листа з пропозицією фінансування проєкту, відбудуться остаточні консультації із фіналістом перед підписанням субгрантової угоди.    

 2. ПРОЦЕДУРИ ЗВІТНОСТІ    

Опис вимог щодо звітності буде включено до Угоди про надання гранту. Типи необхідних звітів разом із графіком звітності залежатимуть від типу субгранту та тривалості проєкту. Форми для звітності будуть надані грантоотримувачу.    

 Звітність включатиме:   

 • Програмні звіти, які мають надаватися IREX протягом строку реалізації проєкту згідно з робочим графіком, описаним в Угоді про надання гранту. Ці звіти мають включати опис втілених активностей та їхніх результатів за звітний період; виклики та заходи, вжиті для їхнього подолання; заходи, заплановані на наступний період.    

 • Підсумковий звіт, у якому має бути описано, як були досягнуті довгострокові та короткострокові цілі проєкту, результати проєкту, а також проблеми та їхнє вирішення під час впровадження проєкту.    

 • Фінансові звіти можуть подаватися на основі певного типу гранту, який надається. Графік звітності залежатиме від типу субгранту, тривалості проєкту та обсягу фінансування.    

 

    ДОДАТОК 1

СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ    

 Для отримання гранту необхідно буде надати IREX пакет наступних документів:    

 • Свідоцтво про державну реєстрацію ГО;   

 • Рішення про внесення ГО до Реєстру неприбуткових організацій та установ;   

 • Протокол ГО або Наказ про призначення директора або особи, яка уповноважена на підписання грантової угоди;   

 • Гарантія співпраці та підтримки проєкту з боку заявника у вигляді: листа підтримки, меморандуму про співпрацю або протоколу засідання Ради ВПО;   

 • У випадку відсутності зареєстрованої громадської організації, надати підписаний Меморандум підтримки із зареєстрованою громадською організацією, на рахунок якої будуть зараховані кошти гранту;  

 • Довідка про банківські реквізити ГО;   

 • Наказ або положення про облікову політику організації ГО (за наявності);   

 • Наказ або положення про здійснення закупівель товарів, робіт, послуг (за наявності);   

 • Статут ГО (Сканована версія).   

Надсилаючи пропозиції електронною поштою, переконайтеся, що вони  відправляються у форматі *word. Копії документів, що додаються до пропозиції повинні бути у форматі.pdf чи *word і не містити вірусів чи пошкоджень тільки в архіві ZIP. 


Останні публікації цього розділу:

Закупівля програмного забезпечення комп’ютерної діагностики для інтерпретації рентгенівських знімків грудної клітки

Тендер на закупівлю офісних контейнерів

Східний Варіант оголошує набір на Школу журналістики рішень для медійників з прифронтових територій

Запит на отримання цінової пропозиції на швидкозбірні споруди під склад

Тендер: надання послуг з організації заходу

Надання послуг з організації заходу