Конкурс для місцевих ОГС щодо реалізації гуманітарної діяльності в сфері Захисту в громадах Дніпропетровської і Харківської областей з потенційним розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей 

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


pexels-anete-lusina-5239919
Конкурс для місцевих ОГС щодо реалізації гуманітарної діяльності в сфері Захисту в громадах Дніпропетровської і Харківської областей з потенційним розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей 

Конкурс для місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС) щодо реалізації гуманітарної діяльності в сфері Захисту в громадах Дніпропетровської і Харківської областей з потенційним розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей в залежності від безпекової ситуації в регіонах, на вимогу розпорядника програми. Global Communities запрошує кваліфіковані організації громадянського суспільства (ОГС), що мають досвід навчання дорослих з питань соціального посередництва та миротворчості в територіальних громадах, до подання заявок на діяльність у зазначеній сфері на підставі цього Запрошення до подання заявок (ЗПЗ).

ТЕМА: ЗПЗ № CLEAR.2-RFA-2024-03-27

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА: Конкурс для місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС) щодо реалізації гуманітарної діяльності в сфері Захисту в громадах Дніпропетровської і Харківської областей з потенційним розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей в залежності від безпекової ситуації в регіонах, на вимогу розпорядника програми. Global Communities запрошує кваліфіковані організації громадянського суспільства (ОГС), що мають досвід навчання дорослих з питань соціального посередництва та миротворчості в територіальних громадах, до подання заявок на діяльність у зазначеній сфері на підставі цього Запрошення до подання заявок (ЗПЗ).

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вибрало The Cooperative Housing Foundation, який веде бізнес як Global Communities, як головного реципієнта Програма дій та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації (CLEAR2), the Agreement № 720BHA24GR00014. Global Communities запрошує кваліфіковані організації, які мають досвід у технічних сферах: захисту дітей, протидія гендерно зумовленому насильству, психосоціальна підтримка, централізована дистрибуція непродовольчої гуманітарної допомоги, до подання заявок на підставі цього Запрошення до подання заявок (ЗПЗ). Програма дій та реагування територіальних громад на надзвичайні ситуації (CLEAR) 2)підтримується USAID Бюро з надання гуманітарної допомоги (USAID BHA) та спрямована на надання допомоги у відповідь на гуманітарні потреби в Україні. Програма має на меті  порятунок життів, зменшення страждань та задоволення потреб постраждалих осіб, одночасно підтримуючи громади у їх діяльності щодо реагування на такі потреби.

Це ЗПЗ є запрошенням до участі у відкритому конкурсі. Подавати заявки мають право такі заявники: українські неприбуткові організації, що працюють у Дніпропетровській, Харківській областях з потенційним   розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей в залежності від безпекової ситуації в регіонах, на вимогу розпорядника програми, та котрі направлять письмові заявки до оголошеного запиту.  Всі організації-заявники мають бути юридичними особами приватного права та мати статус неприбуткових організацій, зареєстровані згідно з чинним законодавством України  та їх діяльність має відповідати вимогам українського законодавства. Напівдержавні установи, установи публічного права, комерційні організації не мають права подавати заявки на отримання цих грантових коштів.

Global Communities планує присудження до 6 грантів на суму, яка не перевищуватиме 250000 доларів США за один грант, задля фінансування діяльності строком до 31 грудня 2024. Підписання грантових угод планується не раніше 01 травня 2024 року, а період виконання становить триватиме до 8 місяців з моменту початку дії угоди про субгрант.

Зацікавлені організації запрошуються до подання заявок в електронній формі згідно з вимогами цього запрошення на зазначену в ньому адресу. Заяви мають надійти не пізніше ніж 27 березня 2024 року, 23:59 за київським часом.

Повідомляємо організації, що подаватимуть заяви, що це запрошення в жодний спосіб не зобов’язує Global Communities надавати гранти або відшкодовувати організаціям-заявникам будь-які витрати, понесені у зв’язку з підготовкою та поданням своїх заяв.

Заявники заохочуються взяти участь у відкритій інформаційній сесії, яку проведуть експерти програми CLEAR.2 12 березня 2024 року, о 15:00 форматі. Питання і відповіді, озвучені під час інформаційної сесії, будуть опубліковані для можливості ознайомитись всім зацікавленим заявникам. Для участі у сесії необхідно зареєструватись до 18:00 08 березня 2024 року за посиланням: https://forms.gle/jmbu1ScwCPRUQXen6

Global Communities заохочує до надання на електронну пошту [email protected] повідомлень про намір подати заявку якомога швидше, щоб ми могли передбачити кількість заявок, які будуть оцінені.

Детальна та повна інформація щодо опису програми, умов участі, критеріїв оцінювання тощо міститься в ЗАПРОШЕННІ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «Конкурс для місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС) щодо реалізації гуманітарної діяльності в сфері Захисту в громадах Дніпропетровської і Харківської областей з потенційним розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей в залежності від безпекової ситуації в регіонах, на вимогу розпорядника програми.» № CLEAR.2-RFA-2024-03-27, що міститься в додатках до даного оголошення:

-              ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК # CLEAR.2-RFA-2024-03-27 (файл RFA 1 CLEAR2 N CLEAR.2-RFA-2024-03-27 Ukr En)

-              Додаток 1. Форма Технічної заявки – Technical Proposal (файл Annex 1 Technical Proposal CLEAR.2-RFA-2024-03-27)

-              Додаток 2. Форма бюджету (2.1) та Деталізований опис до бюджету (2.2)  (файл Annex 2.1 Budget CLEAR.2-RFA-2024-03-27 та Annex 2.2 Budget Narrative CLEAR.2-RFA-2024-03-27)

-              Додаток 3. Анкета щодо оцінки фінансової відповідності (файл Annex3 Subaward-50000-or-more_Ukr+Eng_CLEAR.2-RFA-2024-03-27)

Будь-які запитання чи запити про надання інформації можуть бути направлені не пізніше 20 березня 2024 року, до 23:59 за київським часом на адресу грантового департаменту проекту на електронну пошту: [email protected]   Будь-яка інформація, надана одному потенційному заявнику щодо конкретного питання, буде надана всім таким заявникам в якості уточнення до оголошення.

ДО УВАГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ПОДАВАЧІВ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО КОНКУРСУ:

QA CLEAR RFA to Partnership to Prostir

 

ІНФОРМАЦІЙНА ОН-ЛАЙН ЗУСТРІЧ: 12 березня 2024 року, о 15:00 за Київським часом

ТЕРМІН ПОДАННЯ ПИТАНЬ: до 20 березня 2024 року, до 23:59 за Київським часом

ДАТА ЗАКРИТТЯ: 27 березня 2024 року, до 23:59 за Київським часом

==========================

SUBJECT:  RFA # CLEAR.2-RFA-2024-03-27

REQUEST FOR APPLICATIONS FOR:  call for applications of local civil society organizations (CSOs) to implement Protection humanitarian activities in hromadas of Dnipro and Kharkiv Oblasts, with an option of activities potentially being expanded at the request of the program manager into hromadas of Kherson, Mykolaiv and Zaporizhia Oblasts, which will depend on the security situation in the said areas.

Global Communities, Inc has been selected by the United States Agency for International Development (USAID) to serve as the Prime Recipient for the Community-Led Emergency Action and Response Program (CLEAR) 2, the Agreement № 720BHA24GR00014. Through this Request for Applications (RFA) Global Communities invites qualified organizations with expertise in the technical areas of Child Protection, Gender-Based Violence, Psychosocial Support, centralized distribution of non-food (NFI) humanitarian aid to submit their applications.

Community-Led Emergency Action and Response Program (CLEAR) 2, supported by USAID’s Bureau of Humanitarian Assistance (BHA), aims at providing assistance in response to humanitarian needs in Ukraine. The program has been designed to save lives, alleviate suffering and address the needs of affected people, while also supporting hromadas in their responding to these needs.

This is an open competition RFA. Applicants who are eligible to apply are: Ukrainian non-profit organizations that operate in Dnipro, Kharkiv Oblasts with the potential expansion of activities at the request of the program manager to hromadas of Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia Oblasts, which will depend on the security situation in the regions; and that will submit written applications to the said Request.  All applicant organizations must be legal entities under private law and have the status of non-profit organizations registered in accordance with the current legislation of Ukraine, and their activities must comply with the requirements of Ukrainian legislation. Semi-state institutions, institutions of public law, commercial organizations do not have the right to apply for these grant funds.

Global Communities anticipates awarding 6 of awards, with a maximum of $250,000 per award, to fund activities until December 31, 2024. The signing of award agreements is planned no earlier than May 1, 2024, and the implementation period will last up to 8 months from the start of the subaward agreement.

Interested organizations should submit their applications, in electronic format in accordance with the language of the solicitation to the address specified. The applications must be received no later than March 27, 2024, 23:59 Kyiv time.

Responding organizations are advised that this solicitation does not in any way commit Global Communities to make an award or compensate the responding organizations for any costs incurred in the preparation and submission of their applications.

Applicants are encouraged to participate in an open online-briefing session hosted by CLEAR 2 experts on March 12 at 3:00 p.m.  The questions and answers discussed during the briefing will be afterwards published for all interested applicants to read. To participate in the briefing, please register by 6:00 p.m March 8, 2024 using the following link: https://forms.gle/jmbu1ScwCPRUQXen6

Any questions or requests for information should be addressed by no later than March 20, 2024, 23.59 Kyiv time to Grant Department via e-mail [email protected]. Any information given to one prospective applicant concerning this solicitation will be furnished to all such applicants as an amendment of the solicitation.

Please e-mail Global Communities [email protected] of your intent to apply at the earliest practicable date, so that we may anticipate the number of applications to be evaluated.

Detailed and complete information regarding the description of the program, terms of participation, evaluation criteria, etc. is contained in the Request for Application: call for applications of local civil society organizations (CSOs) to implement Protection humanitarian activities in hromadas of Dnipro and Kharkiv Oblasts, with an option of activities potentially being expanded at the request of the program manager into hromadas of Kherson, Mykolaiv and Zaporizhia Oblasts, which will depend on the security situation in the said areas :

-              Request for Applications # CLEAR.2-RFA-2024-03-27 (file RFA 1 CLEAR2 N CLEAR.2-RFA-2024-03-27 Ukr En);

-              Annex 1. Technical Proposal (file Annex 1 Technical Proposal CLEAR.2-RFA-2024-03-27)

-              Annex 2. Budget (2.1) та Budget Narrative (2.2)  (files  Annex 2.1 Budget CLEAR.2-RFA-2024-03-27 and Annex 2.2 Budget Narrative CLAR.2-RFA-2024-03-27)

-              Annex 3. Questionnaire on assessment of financial responsibility (file Annex3 Subaward-50000-or-more_Ukr+Eng_CLEAR.2-RFA-2024-03-27)

Any questions or requests for information should be addressed by no later than March 20, 2024, 23.59 Kyiv time to Grant Department via e-mail [email protected]. Any information given to one prospective applicant concerning this solicitation will be furnished to all such applicants as an amendment of the solicitation.

ONLINE BRIEFING: March 12, 2024, 15:00 Kyiv time

DEADLINE FOR SUBMITTING QUESTIONS: March 20, 2024, by 23:59 Kyiv time

CLOSING DATE: 27 March 2024, 23:59 Kyiv time

 

ДО УВАГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ПОДАВАЧІВ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО КОНКУРСУ:

QA CLEAR RFA to Partnership to Prostir

 

 


Останні публікації цього розділу:

Запрошення до участі у процесі закупівлі (Комплект меблів у дитячу кімнату; Пральна машина; Слуховий апарат; Мобільний телефон із аксесуарами; Комплект "Мойдодир"; Засоби реабілітації)

Пошук учасників на короткостроковий волонтерський проєкт в Туреччині

Пошук учасників на волонтерський проєкт в Нідерландах

Проведення офлайн тренінгів на тему: «Надання домедичної допомоги»

Пошук учасників на волонтерський проект "Volunteer in Poland" в Польщі

Відкритий тендер на закупівлю послуг з проведення соціологічного дослідження у фокус групах