IREX та БО “БФ “ССС” оголошують конкурс ініціатив на підтримку Рад ВПО у рамках програми СИЛА

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Конкурс грант(1)
IREX та БО “БФ “ССС” оголошують конкурс ініціатив на підтримку Рад ВПО у рамках програми СИЛА

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з Благодійним Фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголошують конкурс ініціатив на підтримку діяльності Рад ВПО у рамках програми СИЛА (Єднання через спільні дії молоді).

Дата початку прийому заявок: 5 травня 2022 року

Дата завершення прийому заявок: 15 травня 2022 року, 23:59 (UTC+2, за Києвом)

РОЗДІЛ I: ОПИС МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ

1.       ОПИС ПРОГРАМИ СИЛА (ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ СПІЛЬНІ ДІЇ МОЛОДІ)

Програма СИЛА (Єднання через спільні дії молоді) впроваджується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з Благодійним Фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез». Програма СИЛА – це дворічний проєкт, який працює над зміцненням  потенціалу  та  соціального  капіталу молоді віком 18-29 років задля створення належних умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні, сприяння згуртованості громад та залученості молоді до розробки місцевих та національних планів інтеграції ВПО. Програма сприяє посиленню спроможності молодих людей ставати рушіями змін у своїх громадах, що веде до стабільної інтеграції та нормалізації ситуації щодо ВПО в Україні. 

    2.       ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ

Програма СИЛА оголошує Конкурс проєктів для підтримки діяльності Рад ВПО*.

*“Рада ВПО” – це консультативно-дорадчий, репрезентативний та посередницький орган, що залучається до розробки та реалізації регіональних та місцевих політик та бере активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

До участі в конкурсі запрошуються молодіжні організації та ініціативи, а також організації та об’єднання ВПО, що працюють із молоддю та готові втілити проєкт, що підвищить спроможність Ради ВПО та розширить її адвокаційні можливості на підтримку ВПО.

За результатами цього конкурсу грантоотримувачі, які будуть обрані, отримають грант у розмірі до 5,000 доларів США для втілення своїх проєктів на підтримку Рад ВПО на період до 31 липня 2022 року. Конкретний розмір гранту та період його реалізації буде визначено залежно від специфіки затвердженого проєкту.

Запропоновані проєкти повинні відповідати меті програми СИЛА – посилення спроможності молодих людей сприяти інтеграції внутрішньо переміщених людей та посиленню соціальної згуртованості громади. Активності, запропоновані у рамках вашого проєкту, мають включати підтримку чи співпрацю з Радами ВПО, та можуть бути спрямовані на адвокацію інтересів ВПО на місцевому\регіональному\національному рівнях, розробку нових політик, залучення представників влади до спільної діяльності на захист прав ВПО, інформування про політики та інструменти захисту та інтеграції ВПО,  а також посилення інституційної спроможності діючих консультативно-дорадчих органів реагувати на гуманітарні виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Запропоновані активності мають бути змістовними та такими, ефективність яких можна виміряти.

Одна організація, ініціатива чи об’єднання може подати до двох заявок на цей конкурс. IREX та БФ “ССС” будуть залучені на кожній стадії впровадження грантового проєкту.

Проєктні заявки розглядатимуться з усіх куточків України.

 3.  ЦІЛІ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Для досягнення цілей та завдань програми СИЛА (Єднання через спільні дії молоді), цей конкурс має на меті:

 • Підтримати ініціативи Рад ВПО з метою посилення їхньої інституційної спроможності під час війни та розширення їхніх адвокаційних можливостей у справах ВПО;
 • Сприяти інтеграційним процесам на місцевому, регіональному чи національному рівні, а також побудові взаєморозуміння між молоддю з числа ВПО та не ВПО шляхом спільного вирішення викликів, з якими зіштовхуються ВПО;
 • Підтримка ініціатив молодіжних організацій для посилення їхньої спроможності співпрацювати з Радами ВПО для розв’язання проблем ВПО та наслідків війни;
 • Підтримка ініціатив Рад ВПО з метою розширення їхніх адвокаційних можливостей у справах ВПО під час війни;
 • Залучення представників державних та місцевих органів влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства для розширення спектру послуг для молоді з числа ВПО та забезпечення доступу до наявних ресурсів у нових місцях проживання, до яких вони вимушено переселилися у зв’язку із російським вторгненням в Україну;
 • Підвищення обізнаності та посилення правової спроможності молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, шляхом надання кваліфікаційних консультацій та професійної підтримки;
 • Сприяння соціальним та громадським ініціативам молоді з числа внутрішньо переміщених осіб задля посилення їхньої інституційної спроможності та адвокаційного потенціалу, зокрема шляхом співпраці з Радами ВПО;
 • Заохочення діалогу між місцевою громадою, органами місцевого самоврядування, Радами ВПО та молоддю ВПО задля забезпечення врахування потреб та інтересів ВПО.
 • Створення умов для обміну досвідом щодо реалізації найкращих практик Рад ВПО в різних громадах.

   4.   ІЛЮСТРАТИВНІ АКТИВНОСТІ

 • Сприяння створенню нових робочих місць для молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, можливостей стажування та інтернатури в органах державної та місцевої влади, громадських організаціях;
 • Залучення місцевої молоді та молоді з числа ВПО до діяльності з підтримки та захисту прав ВПО та постраждалого від війни населення на місцевому рівні;
 • Адвокаційні кампанії, спрямовані на захист прав та інтересів молоді ВПО віком 18-29 років, включно з підготовкою рекомендацій для змін законодавства та рішень на місцевому рівні (наприклад, нормативно-правове регулювання забезпечення внутрішньо переміщених осіб з числа молоді тимчасовим житлом);
 • Проведення заходів, спрямованих на донесення потреб ВПО до представників місцевої та регіональної влади; 
 • Створення мережі активістів молодіжних організацій та ініціатив, а також молоді ВПО задля об’єднання зусиль, обміну досвідом і проведення спільних заходів із Радами ВПО.
 • Надання вторинної юридичної допомоги, зокрема, консультування молоді щодо правових проблем, які виникають у зв’язку з вимушеним переміщенням; складання необхідних документів, заяв, звернень, тощо з питань захисту прав молоді ВПО безпосередньо пов’язаних з їх статусом;
 • Допомога на локальному рівні, включно з підтримкою заходів Рад ВПО, направлених на мирне співіснування та соціальну згуртованість у приймаючих громадах;
 • Консультування молоді ВПО та представників управлінь з питань соціального захисту щодо чинних політик та інструментів захисту прав ВПО;

  Даний перелік не є вичерпним.

    5.   ГРАФІК ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗМІР ГРАНТУ

Організації можуть подавати свої заявки на отримання грантової підтримки, максимальний розмір якої становить $5,000 доларів США. Очікувана тривалість фінансової підтримки IREX та період впровадження проєкту – з 23 травня по 31 липня 2022 року. Строки впровадження може бути змінено залежно від потреб програми та наявності коштів.

Візьміть до уваги, що цей Запит на отримання заявок на грантову підтримку не зобов’язує IREX приймати будь-яку грантову заявку чи укладати грантову угоду; IREX не несе відповідальності за будь-які витрати заявника, пов’язані з підготовкою та поданням грантової заявки, незалежно від результатів відбору заявок. IREX залишає за собою право профінансувати будь-який проєкт або не надавати грантової підтримки жодній заявці на отримання грантової підтримки. Крім того, IREX залишає за собою право взагалі не надавати грантову підтримку за результатами поданих заявок на цей конкурс.

РОЗДІЛ ІІ: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГИ ДО ЗАЯВОК ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ 

    1.   КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВНИК

 • Громадська організація чи ініціатива має здійснювати свою діяльність в Україні.
 • Фінансування надаватиметься українським громадським організаціям, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України. Якщо Ваша ініціатива не має зареєстрованої ГО – необхідно підписати Меморандум підтримки із зареєстрованою молодіжною чи іншою громадською організацією, на рахунок якої будуть зараховані кошти гранту.
 • Громадська організація повинна мати статус неприбутковості.
 • Громадська організація має надати гарантію співпраці та підтримки проекту з боку Ради ВПО у вигляді: листа підтримки, меморандуму про співпрацю або протоколу засідання Ради ВПО. 
 • Громадська організація та її члени не можуть представляти або бути пов’язаними з будь-якою політичною партією, або з призначеними чи обраними посадовими особами органів влади.
 • Організації, зареєстровані у США або інших третіх країнах, не мають права подавати заявки.
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні відповідати цілям та принципам програми СИЛА, містити опис результатів проєкту.
 • Заявки на отримання грантової підтримки повинні бути подані українською мовою.
 • Тривалість проєкту не може перевищувати строки, зазначені в цьому Запиті на отримання заявок на грантову підтримку.
 • Витрати для реалізації проєкту не можуть перевищувати розмір коштів, зазначених в цьому Запиті на отримання заявок на грантову підтримку.

    2.    ВИМОГИ ДО ВЛАСНОГО ВНЕСКУ

Власний внесок не передбачений.

    3.     КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Заявник повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • Громадська організація має мати позитивний досвід роботи, в тому числі досвід співпраці з міжнародними донорськими організаціями;
 • Мати успішний досвід впровадження соціальних проєктів, у тому числі спрямованих на посилення інтеграції ВПО;
 • Мати чітке бачення реалізації проєкту та бути вмотивованою; 
 • Мати сформовану команду, яка втілюватиме проєкт;
 • Вміти працювати з дотриманням чітких часових рамок;
 • На етапі укладання грантової угоди надати всі необхідні документи (перелік документів див. у Додатку 1)

Проєктні пропозиції прийматимуться з усіх куточків України.

    4.    ВИМОГИ ДО БЮДЖЕТУ

 • Цільове використання коштів.
 • Кошти, що надаються на умовах Заявки на грантову підтримку, не повинні використовуватися для закупівлі товарів або послуг у постачальників, які можуть бути ідентифіковані та включені до списку заборонених або будь-яким іншим способом обмежені/заборонені чи проголошені незаконними для ведення справ з державними агентствами США. Такий перелік можна знайти в розділі виключень SAM.gov. за посиланням: http://www.sam.gov/ або у інших “списках спостереження” (“watchlists”).
 • Зверніть увагу, що грантоотримувачі мають дотримуватися політик IREX щодо грантового менеджменту та звітування, а саме: документування та подання підтверджень проєктної діяльності, а також регулярне оцінювання та звітування про виконання проєкту та досягнення результатів. IREX рекомендує заявникам враховувати час та ресурси, необхідні на виконання цих вимог, під час розробки своєї проєктної діяльності та бюджету.

У бюджет можна включати такі категорії витрат, але не обмежуватися ними:

 • Поліграфія, включаючи плату за розробку дизайну: навчальні роздаткові матеріали (друкована або аудіоінформація, яку ви плануєте використовувати у межах реалізації проєкту), а також рекламні матеріали (листівки, банери тощо), які використовуватимуться для промоції заходів у межах вашого проєкту.
 • Канцтовари.
 • Товарно-матеріальні цінності: заявник може включити до бюджету витрати на товари, які не перевищують суму 500 доларів США у гривневому еквіваленті, та які  будуть безпосередньо використані для проведення заходів у межах проєкту.
 • Адміністративні витрати (не більше, аніж 10% бюджету).
 • Гонорари консультантам, тренерам, тощо.
 • Транспортні витрати (у межах України).
 • Засоби індивідуального захисту від COVID-19, а саме: індивідуальні захисні маски (повинні бути схвалені проєктом СИЛА).
 • Програми, призначені для зростання або інституційного розвитку організації.
 • Банківські збори (включаючи відкриття та закриття спеціального рахунку/субрахунку та всі банківські комісії, пов’язані з проєктом).
 • Інші витрати, пов’язані з проєктом (мають бути узгоджені з IREX).

Витрати, які НЕ покриваються:

 • Витрати на утримання та ремонт основних засобів, активів тривалого користування.
 • Благодійність чи підтримка політичних партій.
 • Підтримка релігійної діяльності.
 • Позики.
 • Медичне обладнання.
 • Алкогольні напої.
 • Офісні меблі.
 • Будь-які витрати заявників, здійснені до та після реалізації проєкту.
 • Обладнання довгострокового використання або будівельні програми.
 • Організації, пов’язані з обраними чиновниками, політичними партіями чи релігійними групами.
 • Політична або партизанська діяльність.
 • Діяльність, яка відбувається за межами України.
 • Наукові дослідження.
 • Купівля або оренда землі та/або будівель.
 • Венчурний капітал, комерційні заходи або стягнення плати за участь у проєкті.
 • Індивідуальні стипендії.
 • Подарунки або призи.
 • Попередні зобов’язання та/або заборгованість.
 • Штрафи та пеня
 • Будь-які закупівлі або види діяльності, які не пов’язані безпосередньо з реалізацією запропонованого проєкту.
 • Інші витрати неприпустимі відповідно до 2 CFR 200 Підрозділ E Принципи витрат.

* Усі товари, включені заявником до бюджету проєкту, повинні бути обґрунтовані запланованою діяльністю у межах вашого проєкту. Якщо затребуваний товар/послуга викликає сумніви, зверніться до команди Програми СИЛА. Програма СИЛА має право переглядати замовлені товари/послуги, перевіряти їх якість та затверджувати чи відхиляти товари/послуги.

Усі товари та послуги повинні бути розраховані, закладені до бюджету та придбані з ПДВ 0%. Більш детальна інформація про це буде надана переможцям конкурсу – грантоотримувачам.

РОЗДІЛ III: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК

        1.     ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Заявки на фінансування будуть розглядатися у два етапи. Задля розгляду Вашої заявки на фінансування, будь ласка, надайте інформацію про ідею Вашого проєкту у вигляді концептуальної записки, в обсязі не більше двох сторінок. Одна організація, ініціатива або група може подати на розгляд максимум дві концептуальні записки. Якщо Ваша концептуальна записка буде обрана, Вам буде запропоновано подати на розгляд повну пропозицію.

Заявка повинна бути надіслана до 23:59 15 травня 2022 року (за Київським часом) на електронну пошту  [email protected]. У темі листа вкажіть: “Заявка на грантову підтримку СИЛА_підтримка діяльності рад ВПО.” До розгляду будуть прийматися тільки заявки з темою “Заявка на грантову підтримку СИЛА_підтримка діяльності рад ВПО.”  Будь ласка, зверніть увагу, що IREX та БФ “ССС” наполегливо рекомендують зацікавленим організаціям уважно ознайомитися з усіма інструкціями та рекомендаціями в цьому документі.

Шаблон концептуальної записки:

- Назва організації чи ініціативи:  
- Адреса організації / ініціативи:  
- Посилання на сайт чи будь-який інший онлайн-ресурс, що висвітлює діяльність організації:
- Назва проєкту:  
- Контакта особа (ПІБ): 
- Електронна адреса:  
- Мобільний номер телефону: 

- Конкретна локація реалізації проєкту (область):

- Період виконання проєкту:

- Будь ласка, надайте відповідь на такі запитання (по 2-3 речення):

 1. в яких саме конкретних сферах Ви готові підтримувати молодь з числа ВПО (18-29 років)?
 2. Опишіть, будь ласка, ідею Вашого проєкту. Як Ваш проєкт збирається підтримувати внутрішньо переміщену молодь? Які проблеми Ви будете вирішувати в рамках свого проєкту? Що Ви плануєте змінити чи реалізувати?
 3. Як впровадження Вашого проєкту вплине на бенефіціарів та громаду? Які  очікувані результати Вашого проєкту?
 4. Яким чином Ви плануєте забезпечити сталість результатів свого проєкту?
 5. Охарактеризуйте охоплення та цільову аудиторію вашого проєкту (молодь ВПО, молоді жінки з числа ВПО, ВПО з інвалідністю тощо)?
 6. Коротко опишіть свій план моніторингу та оцінки виконання проєкту.
 7. Як ви забезпечите безпеку своїх заходів з огляду на поточну безпекову ситуацію в Україні?
 8. Будь ласка, опишіть свій минулий досвід роботи з ВПО. Будь ласка, вкажіть обсяг роботи трьох найбільших проектів, над якими ви працювали, і яких результатів ви досягли.
 9. Будь ласка, надайте детальний бюджет проєкту з описом того, на що будуть витрачені грантові кошти згідно з формою в додатку до цього оголошення.

Витрати на оформлення та подання заявки, здійснені до дня надання гранту, вважаються недопустимими й не відшкодовуються.

     2.    ПИТАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Будь-які питання, які стосуються технічних проблем, приймаються на електронну адресу: [email protected]  не пізніше 1 дня до дати закриття прийому заявок на конкурс. Зверніть увагу, що IREX не приймає жодних питань, що стосуються цього Запиту на отримання грантової підтримки, окрім як щодо вирішення технічних проблем.

    3.    ЗАЯВКИ, ОТРИМАНІ З ЗАПІЗНЕННЯМ ТА З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ

Заявки, які подані із запізненням не підлягатимуть розгляду. Однак IREX залишає за собою право приймати заявки отримані на один тиждень пізніше після дати закриття грантового конкурсу та включати такі заявки в процес розгляду та присудження грантів, якщо це буде відповідати найкращим інтересам IREX і, якщо заявки подані вчасно ще не були розглянуті. Заявки, які є неповними, можуть бути залишені без розгляду. 

 Бюджет-запропонованого-проєкту

РОЗДІЛ IV: ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВОК

   1.    ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК

Заявки будуть оцінюватися згідно з критеріями, зазначеними нижче. Оцінювання буде здійснюватися у два етапи. На першому етапі буде оцінюватися концептуальна записка  запропонованого проєкту. На засіданні Конкурсної комісії буде обговорено кожну із поданих заявок. Кожен член комісії незалежно від інших членів обиратиме пропозиції, які найкраще відповідають визначеним критеріям оцінки:

Технічний вимір та ефективність запропонованих витрат – 30 балів:

-          Відповідність цілям програми СИЛА

-          Сталість результатів проєкту

-          Очікуваний вплив на бенефіціарів

-          Охоплення цільової аудиторії

-          Застосування підходу, основаного на доказах

-          Ефективність запропонованих витрат

На другому етапі оцінюватимуться лише ті заявки, які були відібрані на першому етапі, за такими критеріями:

Досвід діяльності організації- 30 балів:

-          Досвід реалізації схожих проєктів  

-          Наявність у команди запропонованого проєкту навичок, необхідних для його впровадження 

Обґрунтованість бюджету – 30 балів 

-          Обґрунтованість, допустимість та розподіленість витрат, заявлених у бюджеті

Організаційна спроможність – 10 балів 

-          Наявність затверджених політик процедур закупівель та обліку

-          Спроможність дотримуватися фінансових вимог грантодавця

-          Спроможність вчасно подавати необхідні звіти

У міру необхідності (якщо грант не надано на основі первинних заявок),  можуть проводитися консультації з тими заявниками, заявки яких  мають достатні шанси бути відібраними для отримання гранту.

РОЗДІЛ V: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ ТА ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

     1.    ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ ЗАЯВОК

Рекомендація або вибір проєктної заявки відповідно до встановлених процедур не гарантує надання гранту. Усі заявники повинні продемонструвати, що вони володіють або мають можливість отримати необхідну спроможність щодо застосування взаємно узгоджених методів звітування за надані кошти та інші активи.

Заявник, проєктна заявка якого була відібрана конкурсною комісією, отримає листа електронною поштою з пропозицією фінансування проєкту. Лист про грант буде адресовано контактній особі організації, яку зазначено в проєктній заявці.

IREX повідомлятиме про результати відбору заявок лише фіналістів цього конкурсу. Після надсилання листа з пропозицією фінансування проєкту, відбудуться остаточні консультації із фіналістом перед підписанням субгрантової угоди.

   2.       ПРОЦЕДУРИ ЗВІТНОСТІ

 Опис вимог щодо звітності буде включено до Угоди про надання гранту.  Форми для звітності будуть надані грантоотримувачу.

Звітність включатиме:

✔      Програмні звіти, які мають надаватися IREX протягом строку реалізації проєкту згідно з робочим графіком, описаним в Угоді про надання гранту. Ці звіти мають включати опис втілених активностей та їх результатів за звітний період; виклики та заходи, вжиті для їх подолання; заходи, заплановані на наступний період.

✔      Підсумковий звіт, у якому має бути описано, як були досягнуті довгострокові та короткострокові цілі проєкту, результати проєкту, а також проблеми та їх вирішення під час впровадження проєкту.

РОЗДІЛ VI: ІНШЕ

Опублікування цього Запиту на отримання заявок на грантову підтримку не є грантовим зобов’язанням з боку IREX, а також не зобов’язує програму СИЛА (Єднання через спільні дії молоді)/IREX, оплачувати витрати, понесені під час підготовки та подання грантових заявок.

IREX залишає за собою право профінансувати будь-яку або жодну з поданих заявок. Крім того, IREX залишає за собою право не надавати гранти за результатами цього Запиту.

Програма СИЛА здійснюється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX в партнерстві з БФ «ССС» за фінансової підтримки Державного департаменту США.

Додаток 1

СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ  

Для отримання гранту необхідно буде надати IREX пакет наступних документів*:

 • Грантова заявка у вигляді концептуальної записки;
 • Бюджет запропонованого проєкту;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію ГО
 • Рішення про внесення ГО до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • Протокол ГО або Наказ про призначення директора або особи, яка уповноважена на підписання грантової угоди;
 • Гарантія співпраці та підтримки проекту з боку Ради ВПО у вигляді: листа підтримки, меморандуму про співпрацю або протоколу засідання Ради ВПО. 
 • Довідка про банківські реквізити ГО;
 • Наказ або положення про облікову політику організації ГО (за наявності);
 • Наказ або положення про здійснення закупівель товарів, робіт, послуг (за наявності);
 • Статут ГО (Сканована версія).

* Якщо Ваша ініціатива не має зареєстрованої ГО, ви можете надіслати Меморандум підтримки від зареєстрованої молодіжної чи іншої громадської організації, на рахунок якої будуть зараховані кошти гранту; водночас ви також маєте надіслати повний пакет документів цієї ГО, перерахований вище.


Останні публікації цього розділу:

Тендер на закупівлю послуг з оренди приміщення в м. Києві

Тендер на організацію та проведення інформаційної кампанії “Запровадження механізму відсоткового відрахування в Україні”

Тендер на інформаційні та консультаційні послуги у рамках запуску та імплементації напрямку психологічної підтримки для дітей та дорослих з числа ВПО, осіб, які зазнали травми війни, а також із підтримки ментального здоров’я співробітників організації у рамках проєкту «Фонд гуманітарного фінансування» (Humanitarian Funding Pool)

Конкурс з надання цільової благодійної допомоги ініціативним групам спільнот (фінансування третіх сторін)

Шукаємо: SMEs for TECHNICAL EXPERTISE TO THE CYBERSECURITY PROJECTS_RFP-UA-18-2022

Запрошуємо до участі в тендері: SMEs for TECHNICAL EXPERTISE TO THE CYBERSECURITY PROJECTS_RFP-UA-18-2022