Invitation to participate in the tender: Taxi services for Mercy Corps staff / Запрошення до участі у тендері Послуги таксі для працівників Мерсі Корпс

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

tender
Invitation to participate in the tender: Taxi services for Mercy Corps staff / Запрошення до участі у тендері Послуги таксі для працівників Мерсі Корпс

Tender Name: Master Service Agreement for Taxi services in Ukraine

Назва тендеру: Генеральна угода про надання послуг таксі в Україні

Tender No: MAR-UA24-001

Номер тендеру: MAR-UA24-001

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

Mercy Corps in Ukraine plans to provide on-demand and scheduled taxi services, allowing for instant bookings and reservations up to 1 business day in advance to accommodate both immediate and planned transportation needs of clients in Kyiv, Dnipro, Odesa, Mykolaiv and Lviv.

 

In that case Mercy Corps is looking for a vendor how can provide qualified taxi services.

 Короткий опис проекту: 

Mercy Corps в Україні планує надавати послуги таксі на вимогу та за розкладом, дозволяючи миттєве бронювання та бронювання до 1 робочого дня наперед, щоб задовольнити як невідкладні, так і заплановані потреби клієнтів у транспортуванні в Києві, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Львові.

 

Для цього Mercy Corps шукає постачальника, який зможе надати кваліфіковані послуги таксі.

 

Tender Package will be Available only for vendors who complete and send Intent to Bid Form.

Тендерний пакет буде доступний лише постачальникам, які заповнять та надішлють форму Наміру участу у тендері

Intent to Bid Form Pickup Location:

Intent to Bid Form can be directly downloaded from www.prostir.ua

OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps Office in: 

 1.  Lviv , Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16

Місце отримання форми Наміру участі у тендері:

Можна завантажити безпосередньо з www.prostir.ua

АБО, забравши форму у друкованому вигляді в офісі Мерсі Корпс за адресою: 

 1.  Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16

Deadline for Intent to Bid Form Submission:

March 17, 2024 23:59 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

17 березня 2024 23:59 GMT +3

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

2. Return completed Intent to Bid Form in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office

 1.  Lviv, Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16

The Tender Reference number should be written in the envelop.

 

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

2. Повернути заповнену форму про Намір участі у торгах особисто та помістити в тендерну скриньку, розміщену в офісі Мерсі Корпс за адресою 

 1. Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16

Реєстраційний номер тендерної пропозиції має бути написано на конверті.

After the closing date of this Tender Notice, the Request for Proposal will be sent to the suppliers who submitted Intent to Bid Forms. The Request for Proposal will be sent according to the preference you have mentioned in the Intent to Bid Form.

Після дати закриття цього Повідомлення про тендер Запит пропозицій буде надіслано постачальникам, які подали форми Наміру участі у торгах. Запит пропозиції буде надіслано відповідно до переваг, які ви зазначили у формі Намірів участі у торгах

 

MAR-UA24-001 TenderNotice

MAR-UA24-001 IntentToBidForm


Останні публікації цього розділу:

Тендерне оголошення №2 на закупівлю тренерських послуг

Тендерне оголошення №1 на закупівлю послуг з проведення групових психологічних сесій

Тендер на закупівлю послуг - організація заходів

6000$ на інституційний розвиток: конкурс на отримання гранту

Конкурс на відбір консультантів/ок з проведення дослідження

Тендер на аварійно-відновлювальний ремонт багатоквартирного будинку у м.Харків