Invitation to participate in the tender: Hostile Environment Awareness Training (HEAT) / Запрошення до участі у тендері з Навчання з підвищення обізнаності про вороже середовище (HEAT)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

Tender12
Invitation to participate in the tender: Hostile Environment Awareness Training (HEAT) / Запрошення до участі у тендері з Навчання з підвищення обізнаності про вороже середовище (HEAT)

 

Tender Name: Master Service Agreement HEAT Training

Назва тендеру: Рамкова угода на Послуги навчання з підвищення обізнаності про вороже середовище  ( HEAT )

Tender No: MAR-UA23-012

Номер тендеру: MAR-UA23-012

Location: Poland , Rzeszów

Розташування: Польща , Жешов

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

The purpose of this tender is to secure competitive proposals to select a bidder(s) to provide HEAT training to MC staff, partners and others consider needed in Poland

 

HEAT (Hostile Environment Awareness Training) in the context of the war in Ukraine is specialized training designed to prepare individuals, such as aid workers , to operate safely and effectively in high-risk, conflict-affected areas. This training covers essential skills like security, first aid, crisis management, and risk assessment, enabling participants to navigate and respond to the unique challenges posed by the ongoing conflict in Ukraine.

 Короткий опис проекту: 

Метою даного тендеру є отримання конкурентних пропозицій для відбору учасника(ів), який міг би забезпечити надання послуг з  Навчання з підвищення обізнаності про вороже середовище в Польщі нашого персоналу, партнерів та інших осіб згідно запиту. 

HEAT (Навчання з оріентації у ворожому середовищі ) в контексті війни в Україні – це спеціалізоване навчання, спрямоване на підготовку осіб, таких як працівники гуманітарної допомоги , до безпечної та ефективної роботи в областях з високим ризиком та конфліктами. Це навчання включає в себе основні навички, такі як безпека, перша допомога, управління кризами та оцінка ризиків, що дозволяє учасникам керувати та реагувати на унікальні виклики, що виникають у зв’язку з нинішнім конфліктом в Україні.

Tender Package will be Available only for vendors who complete and send Intent to Bid Form.

Тендерний пакет буде доступний лише постачальникам, які заповнять та надішлють форму Наміру участу у тендері

Intent to Bid Form Pickup Location:

Intent to Bid Form can be directly downloaded from www.prostir.ua

OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps Office in: 

 1.  Lviv , Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16
 5. Poland ,  Krakow. Address: 65 Mogilska str

Місце отримання форми Наміру участі у тендері:

Можна завантажити безпосередньо з www.prostir.ua

АБО, забравши форму у друкованому вигляді в офісі Мерсі Корпс за адресою: 

 1.  Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16
 5. Польща, Краків, адреса: 65 Могільська вул.

Deadline for Intent to Bid Form Submission:

September 15, 2023 18:00 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

15 вересня 2023 18:00 GMT +3

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

2. Return completed Intent to Bid Form in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office

 1.  Lviv, Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16
 5. Poland,  Krakow. Address: 65 Mogilska str

The Tender Reference number should be written in the envelop.

 

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

2. Повернути заповнену форму про Намір участі у торгах особисто та помістити в тендерну скриньку, розміщену в офісі Мерсі Корпс за адресою 

 1. Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16
 5. Польща, Краків, адреса: вул. Могільська 65

Реєстраційний номер тендерної пропозиції має бути написано на конверті.

After the closing date of this Tender Notice, the Request for Proposal will be sent to the suppliers who submitted Intent to Bid Forms. The Request for Proposal will be sent according to the preference you have mentioned in the Intent to Bid Form.

Після дати закриття цього Повідомлення про тендер Запит пропозицій буде надіслано постачальникам, які подали форми Наміру участі у торгах. Запит пропозиції буде надіслано відповідно до переваг, які ви зазначили у формі Намірів участі у торгах

 MAR-UA23-010 TenderNotice

02 IntentToBidForm


Останні публікації цього розділу:

Тендер на логістичну підтримку заходу 2 стратегічні сесії ITOCA в Києві

Запит комерційної пропозиції на послуги перекладу

Пошук підрядника, який побудує під ключ наземну сонячну електростанцію на очисних спорудах у Богуславі

Закупівля брендованої продукції для потреб ГО "Проліска"

Закупівля гігієнічних наборів 2-х типів

Відкриті торги на встановлення фільтрів зворотного осмосу