Invitation to participate in the tender: Cleaning services Kyiv Office and guesthouses / Клінінгові послуги у Києві: Офіси та гостьові будинки

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

tender
Invitation to participate in the tender: Cleaning services Kyiv Office and guesthouses / Клінінгові послуги у Києві: Офіси та гостьові будинки

Tender Name: Service Contract for Cleaning services Kyiv Office and guesthouses

Назва тендеру: Договір надання Клінінгових послуг у Києві: Офіси та гостьові будинки

Tender No: PR-UA23-266

Номер тендеру: PR-UA23-266

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

Mercy Corps Ukraine require to provide a weekly office and guesthouses cleaning.

 

In that case Mercy Corps is looking for a vendor how can provide Monthly cleaning (2 cleanings per week) for Kyiv office, for thirteen guesthouses (one time per week)

The number of cleanings per week / month may change (decrease or increase) depending on the needs of the Mercy Corps Ukraine.

 Короткий опис проекту: 

Mercy Corps Ukraine шукає постачальника послуг щотижневого прибирання офісу та гостьових будинків, який може забезпечити щомісячне прибирання (2 прибирання на тиждень) для офісу в м. Київ та для тринадцяти квартир (один раз на тиждень).

Кількість прибирань на тиждень/місяць може змінюватися (зменшуватися) в залежності від потреб Mercy Corps Ukraine.

 

Tender Package will be Available only for vendors who complete and send Intent to Bid Form.

Тендерний пакет буде доступний лише постачальникам, які заповнять та надішлють форму Наміру участу у тендері

Intent to Bid Form Pickup Location:

Intent to Bid Form can be directly downloaded from www.prostir.ua

OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps Office in: 

 1.  Lviv , Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16
 5. Poland ,  Krakow. Address: 65 Mogilska str

Місце отримання форми Наміру участі у тендері:

Можна завантажити безпосередньо з www.prostir.ua

АБО, забравши форму у друкованому вигляді в офісі Мерсі Корпс за адресою: 

 1.  Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16
 5. Польща, Краків, адреса: 65 Могільська вул.

Deadline for Intent to Bid Form Submission:

December 20, 2023 00:00 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

20 грудня 2023 00:00 GMT +3

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

2. Return completed Intent to Bid Form in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office

 1. Lviv, Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16

The Tender Reference number should be written in the envelop.

 

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

2. Повернути заповнену форму про Намір участі у торгах особисто та помістити в тендерну скриньку, розміщену в офісі Мерсі Корпс за адресою 

 1. Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16

Реєстраційний номер тендерної пропозиції має бути написано на конверті.

After the closing date of this Tender Notice, the Request for Proposal will be sent to the suppliers who submitted Intent to Bid Forms. The Request for Proposal will be sent according to the preference you have mentioned in the Intent to Bid Form.

Після дати закриття цього Повідомлення про тендер Запит пропозицій буде надіслано постачальникам, які подали форми Наміру участі у торгах. Запит пропозиції буде надіслано відповідно до переваг, які ви зазначили у формі Намірів участі у торгах

PR-UA23-266 TenderNotice

PR-UA23-266 IntentToBidForm


Останні публікації цього розділу:

Обрання постачальника послуг оренди складського приміщення БО «Світло надії»

Тендер на закупівлю інвентарю, сантехніки для облаштування спеціалізованих служб підтримки

Конкурс для організацій, які планують впровадження або розвиток контрактної та/або кооперативної моделі вирощування свиней

Тендер щодо проведення офлайн тренінгів на тему «Підвищення особистої ефективності та ефективності команди» та/ або «Ефективний тайм менеджмент та управління ресурсами»

FREE ZONE шукає постачальника продуктових наборів

FREE ZONE шукає постачальника гігієнічних наборів