Грантовий конкурс “Стандартизація термінології, що використовується у нафтогазовому секторі”

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Smailikova Anna

FB_gran8
Грантовий конкурс “Стандартизація термінології, що використовується у нафтогазовому секторі”

Грантовий конкурс на тему: Стандартизація термінології, що використовується у нафтогазовому секторі.

Кінцева дата: 15 липня 2020 р. (23:59 за київським часом).

Очікуваний термін виконання: 3 місяці.

Місце проведення діяльності: Україна

Діяльність Заявника можна розділити на два основних етапи:

Етап 1: Перегляд законодавства та складання або уточнення переліку термінів. Порівняльний аналіз термінів в Україні та в країнах Європи. Затвердження ESP та відповідними державними організаціями України списку визначень.

Етап 2: Формування бази даних з термінології, тобто словника термінів, який включатиме: визначення, які вживаються в різних законах; посилання на законодавчі акти України; визначення, які зазвичай використовуються в законодавстві ЄС, посилання на законодавство ЄС; остаточний список визначень (за потреби), їх обґрунтування (за потреби) і, нарешті, необхідну супровідну документацію, необхідну для прийняття визначень у відповідних законах.

Очікувані результати:
Стандартизація та уніфікація визначень законодавства України в нафтогазовій сфері з максимальною адаптацією відповідної термінології до законодавства та стандартів ЄС.

Більше деталей щодо вимог до заявника та критирії оцінки, шаблони та вказівки щодо заповнення:https://bit.ly/3f573SQ

ESP впроваджується Tetra Tech ES, Inc. (TetraTech). Від імені ESP Tetra Tech приймає проектні пропозиції від організацій (далі – «Заявник») щодо оцінки потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі для кращої підготовки ринку праці та реагування на поступовий розвиток енергетичного сектора в Україні з урахуванням відновлюваних джерел енергії. Цей грант буде присуджено та реалізовано згідно з правилами USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, а також внутрішньої політики управління грантами проекту ESP. USAID та ESP залишає за собою право фінансувати будь-яку або жодну з поданих заявок.

Енергетична безпека має вирішальне значення для незалежності та національного суверенітету України. ESP співпрацює з Урядом України, приватним сектором та лідерами громадянського суспільства з метою посилення енергетичної безпеки України та трансформації енергетичного сектору України в сучасний, орієнтований на ринок, інтегрований в ЄС сектор, що постійно розвивається.

Енергетичний сектор України стрімко реформується відповідно до цілей, поставлених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. Ключовою метою Стратегії є інтеграція до європейських енергетичних ринків. Існуючі програми в навчальних закладах України готують технічних спеціалістів, але сучасна енергетична галузь потребує цілого ряду навичок, у тому числі спеціалістів з відповідними знаннями на перетині технічних та гуманітарних наук, тобто багатофункціональних спеціалістів.
Цей аналіз необхідний для оцінки прогалин між існуючими можливостями освіти, потребами ринку праці та потребами потенційних роботодавців в енергетичному секторі.

 Заявники мають подавати пропозиції в електронній формі та надсилати електронною поштою на адресу [email protected].


Останні публікації цього розділу:

Послуги з проведення фасилітованої сесії зі стратегічного планування

Тендер на закупівлю меблів для передачі в Центри зайнятості в Донецькій та Луганській областях (21.09.2021 - 28.09.2021)

Організація та проведення дослідження антикорупційного та економічного ефекту е-послуг в Україні

Тендер на закупівлю мобільної сцени для Менської ТГ Чернігівської області

Запит на надання пропозиції щодо закупівлі ІТ-обладнання для Лабораторії туризму та студентського туристичного центру за грантом G-Kra-066 для проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»

Тендер на закупівлю швейного обладнання в рамках гранту IKA-036 (переоголошення)