Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
SACCI Project

Конкурс грант(1)
Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції

Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!»

Річне програмне оголошення. Грантовий конкурс – ЗАВЕРШЕНО

Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції

У рамках проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 22 липня 2022 року було оголошено грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції «Доброчесність у дії: навчи, уповноваж, залучи». У липні 2022 року – квітні 2023 року команда «ВзаємоДія!» отримала, опрацювала та оцінила 36 концепцій (перший етап розгляду) надісланих  неурядовими організаціями громадянського суспільства. До наступного етапу, подання офіційної заявки, було запрошено вісім організацій, серед яких сім проєктів було рекомендовано USAID для надання фінансової підтримки.

 Як результат, грантові угоди були підписані з наступними організаціями на підтримку наступних проєктів:

 ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень», проєкт «Поліпшення антикорупційного компонента нормативно-методологічного інструментарію у наданні публічних послуг шляхом надання експертної і консультативної підтримки Міністерству цифрової трансформації та Національному агентству з питань запобігання корупції»

ГО «Асоціація юридичних клінік України», проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика»

ГО «Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні», проєкт «Зміцнення професійних спроможностей для стійкості антикорупційних реформ та ефективної післявоєнної відбудови України»

ГО «Інститут законодавчих ідей», проєкт «Дослідження, аналіз, адвокація, спрямовані на прозорий, підзвітний процес відновлення України на національному і регіональному рівні»

ГО «Всеукраїнське обєднання “Автомайдан”», проєкт «Громадський контроль за вилученням активів за співучасть у російській агресії»

ГО «Технології прогресу», проєкт «Створення можливостей управління ризиками для громадського моніторингу відбудови України»

ГО «Центр Громадянських Ініціатив», проєкт «Доброчесні громади»

Попередньо в минулорічному оголошені кінцевий термін подання концепцій було зазначено 30 червня 2023 року, але через те, що запланований бюджет на підтримку грантових проєктів було використано,  1 травня 2023 «ВзаємоДія!» оголошує завершення даного грантового конкурсу.

 

Назва можливості отримання

фінансування:                                                    Доброчесність у дії: навчи, уповноваж, залучи

Тип оголошення:                                           Річне програмне оголошення

Дата видання:                                                22 липня 2022 року

Концепції чи питання подавати:                  [email protected]

 Зацікавленим Заявникам:

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

 РПО передбачає подання заявок на реалізацію проєктів, які розширюють громадську підтримку та залученість до антикорупційної діяльності, а також підвищують прозорість і підзвітність роботи органів влади під час війни, у перехідний та післявоєнний періоди. Проєкт «ВзаємоДія!» очікує на інноваційні ідеї та підходи, зорієнтовані на результат.

 Процес подання заявки складається з двох кроків. Перший крок передбачає подання Заявниками стислої концепції. Якщо на початковому етапі буде визначено, що концепція відповідає цілям Проєкту «ВзаємоДія!», Заявників запрошують подати офіційну заявку на отримання грантового фінансування (другий крок).

 Проєкт «ВзаємоДія!» планує приймати концепції по мірі надходження до 30 червня 2023 року.

 Тривалість пропонованого проєкту не повинна перевищувати 12 (дванадцять) місяців, активності мають бути завершені до 30 листопада 2023 року. Проєкт «ВзаємоДія!» зберігає право фінансувати пропоновані проєкти у повному обсязі або поступово.

 Видання цього РПО не є контрактом чи зобов’язанням з боку Проєкту «ВзаємоДія!» і не зобов’язує Проєкт «ВзаємоДія!» відшкодовувати витрати, пов’язані з підготовкою та поданням концепцій і заявок. Телефонні дзвінки щодо технічного змісту не прийматимуться.   

 Контекст і передумови

 РПО розроблено як гнучкий інструмент для швидкого реагування на обставини воєнного та післявоєнного періоду за такими напрямами, як збереження безперервності антикорупційної реформи, підзвітність у процесах надання гуманітарної допомоги та прозорість і підзвітність процесу відбудови на національному й регіональному рівнях.

 Пріоритети РПО

 Це РПО зосереджуватиметься (проте не обмежуватиметься) на таких першочергових сферах:

 • Моніторинг доброчесності у сфері гуманітарної допомоги і створення ефективних механізмів отримання й розподілу гуманітарної допомоги.
 • Сприяння розшуку, арешту й конфіскації активів, пов’язаних із фізичними та юридичними особами, щодо яких українська влада або іноземні юрисдикції запровадили санкції у зв’язку із вторгненням Росії в Україну або щодо яких ведуться розслідування у зв’язку з військовими злочинами, скоєними Росією.
 • Адвокація, мобілізація, дослідження, моніторинг та інші ініціативи, які сприятимуть прозорості заходів післявоєнної відбудови, зокрема для створення підґрунтя ефективного управління та контролю за фінансуванням відбудови.
 • Дослідження, аналіз і публічна комунікація щодо стратегічної та транснаціональної корупції задля побудови міжнародної підтримки антикорупційних реформ, пов’язаних з євроатлантичними прагненнями України, зокрема презентація напрацювань та історій успіху протидії російській пропаганді й наративу «неспроможної держави».
 • Налагодження зв’язків та співпраця з партнерами і громадськістю, спрямована на висвітлення важливості прозорого і підзвітного процесу відбудови, діяльності антикорупційних інституцій та антикорупційних зусиль організацій громадянського суспільства в різних сферах.

 Очікувані результати РПО

 Очікується, що ініціативи, які буде підтримано за цим РПО, сприятимуть досягненню таких результатів вищого рівня:

 • Зросла залученість громадян до боротьби з корупцією у сфері надання гуманітарної допомоги та у післявоєнній відбудові.
 • Посилено передумови для громадського моніторингу доброчесності у сфері гуманітарної допомоги та післявоєнній відбудові.
 • Зросла громадська підтримка та залученість до антикорупційної діяльності, а також підвищилася прозорість і підзвітність роботи органів влади.
 • Посилено передумови для ефективного розшуку, арешту й конфіскації активів фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з військовими злочинами Росії, а також для запровадження санкцій за причетність до агресії Росії.

 Критерії відповідності вимогам

 До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства).

 Тривалість проєкту

Тривалість проєкту не має перевищувати 12 місяців, активності не повинні впроваджуватися після 30 листопада 2023 року.

 Критерії оцінювання

 Концепції буде оцінено на основі таких критеріїв:

 • Відповідність вимогам: Концепція повинна відповідати всім вимогам, які встановлено РПО.
 • Актуальність: Концепція повинна відповідати пріоритетним сферам, які окреслені РПО.
 • Досяжні цілі: Цілі повинні бути досяжними, реалістичними та вимірюваними. Концепція повинна демонструвати, як діяльність призведе до досягнення цілей проєкту і як такі цілі будуть вимірюватися.
 • Чіткий і логічний підхід до реалізації: Концепція повинна чітко й логічно описувати пропоновану діяльність, те, як вона реалізовуватиметься і кого буде залучено до її реалізації. Концепція має окреслювати часові рамки та графік реалізації.   
 • Сталість: Концепція повинна описувати, як продовжуватиметься проєкт після завершення періоду фінансування за грантом Проєкту «ВзаємоДія!».
 • Обґрунтованість витрат: Концепція повинна містити обґрунтований кошторис витрат.
 • Ключовий персонал: Пропонований ключовий персонал повинен мати відповідні та достатні досвід і кваліфікацію.
 • Кваліфікація організації Заявника: Організація Заявника повинна мати достатній досвід та кваліфікацію для реалізації пропонованого проєкту.
 • Інноваційність: Пріоритет надаватиметься проєктам, які передбачають інноваційні та творчі види діяльності.

 

Розмір контракту і тип грантових контрактів

 Загальний розмір гранта за цим РПО для організації(-ій) (чи консорціуму організацій) становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларами США. Згідно з процедурою подання заявок за цим РПО буде розглянуто такі типи грантів: (1) кошти виділяються на основі визначених «етапів» чи результатів (FAA – контракти з фіксованою сумою); (2) гранти на основі відшкодування витрат (спрощені чи стандартні гранти); (3) прямі закупівлі та надання матеріалів / обладнання і / або послуг (грант у негрошовій формі). Може застосовуватися поєднання грантів, найпоширенішими серед яких є контракт із фіксованою сумою з частиною в негрошовій формі для закупівлі товарів і / або послуг, а також змішаний грант на основі гранта в негрошовій формі з відшкодуванням оплати праці. Тип гранта визначатиме команда Проєкту «ВзаємоДія!» перед наданням гранта на основі характеру діяльності за проєктом, а також фінансової та управлінської спроможності організації грантоотримувача.

 Кінцевий термін подання концепцій

 Кінцевий термін для подання концепцій – 30 червня 2023 року. Концепції приймаються по мірі надходження. Заявники отримають реакцію щодо своїх концепцій протягом 30 днів від дати подання. Телефонні дзвінки не приймаються. 

 Формат концепції

 Концепції повинні бути написані українською або англійською мовою з використанням бланка, наведеного в Додатку А до цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг Технічного підходу концепції не повинен перевищувати 5 сторінок. Бланк концепції також можна отримати електронною поштою, надіславши запит на адресу: [email protected].

 Процедура подання концепції

 Файл із концепцією не повинен перевищувати 5 Mb у цілому. Його потрібно подавати у форматі Word або архівувати як *.zip чи *.rar, установивши пароль. Заявники повинні подавати свої концепції електронною поштою на адресу: [email protected] із зазначенням «РПО на тему протидії корупції» у графі «Тема листа». Заявників буде повідомлено про результати оцінювання концепцій протягом 30 днів від дати подання.

 Концепції, надіслані в інший спосіб, аніж зазначено вище, розглядатися не будуть. 

 Додатки:

 Додаток A.  Бланк концепції  APS – Grant Program for SACCI_22 July 2022


Останні публікації цього розділу:

Реєстрація на тренінги з цифрових навичок для учителів Чернігівської та Житомирської областей

Конкурс на консультанта_ку з питань громадянської освіти

Змінені умови проведення тендеру: Проведення ІІ-го етапу відновлення укриття в селі Центральне Миколаївської області

Конкурс на заміщення вільних позицій надавачів послуг із стенографічного запису

Тендер на послуги з організації проживання, харчування, відшкодування вартості проїзду та страхування учасників під час обмінного візиту

Закупівля медичного обладнання