Студії культури миру від “Паритету”

Новий вимір життя українських громад - це нові виклики. Сьогодні громадський сектор включається на допомогу в багатьох різноманітних напрямках, залучаючи ресурс, навчаючи, створюючи енергію ...

Паритет

Громадський Простір

Новий вимір життя українських громад – це нові виклики. Сьогодні громадський сектор включається на допомогу в багатьох різноманітних напрямках, залучаючи ресурс, навчаючи, створюючи енергію взаємодії. Про одну з таких громадських місцевих ініціатив, Громадський Простір поспілкувався з Наталією Тарасенко, очільницею ГО “Паритет” (Житомир).

Студії культури миру – як виникла ідея такого проекту, наскільки вона суголосна діяльності ГО “Паритет”?

– Цього року нашій організації виповнюється 3 роки від дати заснування. Від самого початку ми заявляли про себе як про молодіжну організацію, в діяльності якої гендерний компонент є наскрізним. Уся наша діяльність спрямована на всебічний розвиток молоді, протидію факторам дискримінації та соціального виключення особистості. На нашу думку, цього можна досягнути, використовуючи комплексний підхід, проводячи системну діяльність із різними цільовими аудиторіями. Тому окрім проектів, спрямованих суто на молодіжне середовище, ми впроваджуємо паралельно й ініціативи для тих категорій, хто приймає рішення, хто впливає або може вплинути на розвиток особистості (депутати, державні службовці, дирекція та педагогічний склад ЗНЗ, журналісти та ін.). Намагаємося реагувати на нові виклики суспільства.

Військові дії на Сході країни, соціально-економічна нестабільність спричиняють напругу в суспільстві, в тому числі й у дитячому та молодіжному середовищі.

На загальноосвітні навчальні заклади та соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді покладаються завдання щодо інтеграції та соціалізації внутрішньо переміщених осіб. Водночас фахівці цих закладів потребують поглиблення знань та умінь щодо запобігання і протидії дискримінації, конструктивного вирішення конфліктних ситуацій відповідно до запитів клієнтів.

Таким чином, є два аспекти порушеної проблеми: перший – необхідність роботи із внутрішньо переміщеними особами та їхнім найближчим оточенням, другий – актуальність соціально-педагогічної роботи в колективах (насамперед дитячих та молодіжних) із профілактики агресивної поведінки, ворожості, стигматизації.

Для соціальних педагогів та працівників в цілому й Житомирської області, зокрема, характерна перевантаженість функціональними обов’язками; відсутність досвіду роботи з новими цільовими групами (як-от, внутрішньо переміщеними особами, військовослужбовцями, які повернулися з АТО, та їхніми сім’ями та ін.); слабке володіння відновними практиками щодо вирішення конфлікту мирним шляхом.

Задля впливу на означену ситуації та зміни її на краще Житомирською молодіжною громадською організацією «Паритет» за підтримки МБФ “Український жіночий фонд” протягом січня 2015 р. – березня 2015 р. було реалізовано проект «Студії культури миру для соціальних педагогів та соціальних працівників Житомирщини». Ініціатива має на меті посилити спроможність соціальних педагогів/працівників Житомирщини з питань інтеграції та успішної соціалізації внутрішньо переміщених осіб, вирішення конфліктних ситуацій, запобігання і протидії дискримінації, ґендерного насильства.

У межах проекту проведено триденні Студії культури миру для двох цільових груп: соціальних педагогів ЗНЗ м. Житомира та соціальних працівників області. Тематика Студій:
1. Впровадження відновних практик (медіація, тематичні кола) як найуспішніших способів вирішення конфлікту мирним шляхом.
2. Концепція ґендерної рівності.
3. Протидія дискримінації та факторам соціального виключення.
4. Роль жінок у мирному врегулюванні конфліктів.
5. Розробка та проведення ефективних комунікаційних кампаній в інтересах жінок та дітей.
6. Соціальна адаптація учасників бойових дій.
7. Методичний інструментарій для роботи соціальних педагогів та соціальних працівників з утвердження прав людини.

Практична значущість проекту полягає у проведенні серії тематичних заходів (понад 50) соціальними педагогами, які успішно опанували програму Студій.

Цільовими групами означених заходів були учні різних класів, педагогічний колектив ЗНЗ, батьки. Серед форм проведення: тематичні кола – «У житті завжди є місце для доброти»; «Міжособистісні стосунки у класі»; «Конфлікти в групі. Як я почуваюся в колективі» та ін.; флеш-моби «Ми – українські діти, Ми за мир у всьому світі», «Хай завжди буде сонце, небо, мама, я» та ін.; створення соціального відеоролика з популяризації миру та засудження будь-яких проявів насилля й агресії. Слово «мир» звучить різними мовами світу по-різному, але його суть залишається незмінною та ін.; виховні години «Протидія мові ненависті», «Руйнуємо гендерні стереотипи!» (для учнів старших класів); «Країна Толерантності» (для учнів перших класів), Урок Миру та дружби», «Урок миру і доброти» (для учнів п’ятих класів) та ін.; тренінгові заняття «Профілактика та корекція лихослів’я з метою запобігання конфліктів в учнівському середовищі» та ін.; комунікаційні кампанії та загальношкільні акції (наприклад, «Рух проти ненависті» та ін.); тематичні дні (наприклад, День спонтанного прояву доброти, який проходив у 3 етапи: інформаційне повідомлення по класах «День спонтанного прояву доброти», акція «Голуб миру від учнів 30 школи», виховна година «Добро починається з мене» та ін.; тематичні тижні соціально-психологічної служби під егідою «За мир у всьому світі – це значить за життя!» Активності, які відбулися у межах цього тижня, допомогли усвідомити учням, що кожен може вплинути на встановлення миру, доброзичливих стосунків у суспільстві.

Зокрема, від того, як складуться стосунки у класі, чи будуть учні реагувати і надавати допомогу тим, хто її потребує, залежить розвиток суспільства. Культивування патріотизму, доброти, взаємодопомоги, поваги як базових цінностей. Організований семінар для вчителів «Позитивна атмосфера навчально-виховного процесу» був спрямований на покращення психологічного клімату в колективі, формування навичок безконфліктного спілкування. Вчителі можуть використати отриману інформацію при проведенні виховних годин з учнівською молоддю.

У відгуках про проект учасники зазначили, що Студії культури миру підвищили їх спроможність до організації соціально-педагогічної роботи з урахуванням нової соціокультурної ситуації та нових викликів часу, допомогли подолати страх роботи з новими цільовими групами та темами, дали інструментарій для врегулювати конфліктів серед учасників навчально-виховного процесу мирним шляхом, структурували та систематизували отримані раніше знання.

Разом із тим, що нам вдалося досягти хороших результатів у межах означеного проекту, хочеться і надалі продовження, адже частка тих, хто бажає відвідати Студії дуже велика.

За нашими оцінками, те, що ми моніторимо через Громадський Простір, Житомир за останній рік став набагато активнішим, звичайно, як і вся Україна, її волонтерський рух. А як Ви на місці оцінюєте розвиток свого громадського сектору, рівень впливовості ГО?

– На сьогоднішній день ми спостерігаємо справді дуже рухливі процеси у контексті збільшення кількості громадських організацій, консолідації зусиль окремих груп населення, які прагнуть змін і розвитку та намагаються досягати своєї мети, використовуючи різні інструменти впливу. На нашу думку, це є природня реакція на події та умови, в яких живе суспільство.

Кожна організація обирає для себе свій стиль роботи з різними інституціями, тому від цього залежить і результативність/нерезультативність їхньої діяльності.

Ви також працюєте з навчальним напрямком, актуальним для жінок, які прагнуть отримати навички ефективного управління фінансами.

– Так, з лютого 2015 р. ми долучилися до впровадження у Житомирській області Програми USAID/FINREP II «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок» спільно з МБФ «Український жіночий фонд», мета якого полягає у проведенні безкоштовного навчання для жінок з питань фінансової, правової грамотності та особистої ефективності задля підвищення економічних можливостей, лідерських якостей, соціальної незалежності та якості життя жінок в Україні.

Це новий, але надзвичайно цікавий та затребуваний досвід для нас.

Розкажіть про це більше. Чи відстежуєте Ви історії своїх учасниць – ефективність отриманих знань у житті. Можливо, Вам особливо щось запам’яталось (вразила певна мотивація чи інший аспект)?

– Кожна група, кожна жінка в групі – це індивідуальна історія. З огляду на те, що ми провели тренінги уже із великою когортою жінок, можемо констатувати, що позитивні зміни у житті учасниць тренінгів відбуваються.

Підтвердженням чого є їхні думки:

Світлана: «Мабуть, кожен на тому чи іншому етапі життя замислюється над тим, як люди в однакових умовах мають різний рівень достатку. Чому часто рівень задоволеності життя залежить від достатків людини? Як планувати свій бюджет, щоб мати можливість заощаджувати? Мені пощастило потрапити на тренінг по фінансовій грамотності і я змогла знайти відповідь на ці питання. Після тренінгу я встановила програму для смартфону, яка допомагає нотувати витрати та надходження. Виникло бажання навчити фінансової грамотності інших. Післясмак, що залишився після тренінгу можна виразити кількома словами – бажання навчатися, проаналізувати свої дії через призму нових знань, допомагати в цій сфері іншим».

ВіраТема тренінгу дійсно актуальна, оскільки ні в школі, ні у ВНЗ знання з фінансової грамотності не надаються, а незнання не звільняє нас від відповідальності. Для мене важливою інформацією було ведення бюджету, конкретизація цілей, активи та пасиви. Вправи ж дозволяли дуже вдало абстрагуватись в повсякденне життя, щоб щось змінити, щось додати для покращення свого фінансового становища. Корисні інструменти, світлі думки та натхнення – це те, що залишилось після завершення першого тренінгу, тому вже з нетерпінням чекаю наступного.”

Юлія: «Взявши участь у тренінговому курсі з фінансової грамотності, я отримала нові знання, вміння та навички щодо управляння власними коштами та алгоритму складання особистого фінансового плану. Після тренінгу в моїй родині відбулася активна дискусія, яка спонукала остаточно закрити кредит, який ми брали на купівлю побутової техніки. Як результат, 2 березня ми сплатили останній платіж та вже чітко орієнтувалися, які потрібно вимагати від банку підтверджуючі документи. І це завдяки корисній та актуальній на сьогодні інформації, яку нам розповіли тренерки.

Ще одним позитивним моментом є те, що мій наречений погодився в подальшому вести сімейний бюджет за правилом «5 конвертів». Це перший етап, але він позитивний, адже я мала досить чіткі аргументи, аби переконати його в тому! Хотілося б також сказати й те, що я працюю з молоддю, яка має фізичні обмеження. Як правило, питання правильного розподілу коштів стосується кожного і кожної з них. Тому, я активно ділюся з ними досвідом і в майбутньому планую розробити та провести подібні тренінги! Окремо хочу висловити подяку за змістовний роздатковий матеріал. Адже, для мене – це потужний інструмент, який допомагає актуалізувати знання, отримані від наших тренерок. Дякую за надану можливість взяти участь в тренінгах такого рівня та сподіваюсь, що в рамках цієї Програми наші зустрічі не закінчаться!!!»

Хочеться відзначити також, що незалежно від віку, соціального статусу всі учасниці об’єднані однією метою – бажанням розвитку, потребою в нових знайомствах тощо.


Тематика публікації:      

Останні публікації цього розділу:

Як громадські організації долучаються до облаштування укриттів: досвід КримSOS

Світ після нашої перемоги: презентовано Маніфест сталого миру

Чому Україна переможе і що можемо ще для цього робити

Нотатки з дискусійної платформи: виклики й досвід ВПО та громад

Ми боремося за спільне благо під назвою Україна: візії відновлення та розбудови

Олександра Степанова: наше завдання — не тільки перемогти, а й відновити країну