СИНЕРГІЯ. Центр партнерства та інновацій

Форма реєстрації: Громадська організація

СИНЕРГІЯ, Центр партнерства та інновацій

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Київ

Адреса:

Телефони: 0953269145

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook

Керівник організації, посада: Сухорябов Андрій, Голова Правління

Місія організації

Основною метою діяльності організації є сприяння інтеграції дій активних спільнот (громадяни, бізнес і влада) для впровадження реформ та належного управління змінами через створення і якісну імплементацію рішень; нарощування потенціалу та розвиток культури інновацій; заохочення до соціально відповідального, екологічно здорового та сталого розвитку суспільства.

У фокусі уваги:
1. Сталий розвиток, в контексті розвитку міст і спільнот, в контексті:
– розвиток партнерств, сприяння імплементації та популяризація принципів і цілей сталого розвитку;
– розроблення та реалізація програм і проектів, спрямованих на гарантоване забезпечення економічного сталого розвитку, екологічного балансу та соціальної згуртованості, з метою задоволення потреб нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби (створювати більше суспільної цінності та завдавати менше впливу навколишньому середовищу);
2. Належне врядування, управління змінами:
– розвиток партнерств, сприяння імплементації та популяризація принципів належного врядування: участь, орієнтація на консенсус, відповідальність (підзвітність), прозорість, належне реагування, ефективність та результативність, рівність та врахування інтересів, верховенство права.
– розроблення місцевих, регіональних та національних програм та проектів, нормативно-правових актів, сприяння їх імплементації;
– сприяння імплементації та популяризація принципів і технологій управління змінами в органах державної влади та місцевого самоврядування, визначення і впровадженні нових цінностей, стосунків, норм, стилю поведінки, які сприяють ефективному управлінню і підвищують готовність до змін;
– сприяння покращенню комунікацій та взаємодії між владою та громадськістю для швидкого впровадження змін;
– розроблення пропозицій щодо оптимізації, підвищення ефективності процесів управління та прийняття рішень, через залучення зацікавлених сторін до процесу впровадження та оцінки управлінських інновацій.
– проведення моніторингу діяльності органів влади та місцевого самоврядування.
3. Синергія спільнот:
– сприяння створенню спільнот та мереж, розбудові їх спроможності та потенціалу;
– популяризація, сприяння розвитку та підтримка спільнодій для створення інновацій, залучення широкого кола громадян до суспільно значущих проектів;
– сприяння координації дій членів Організації.
4. Культура інновацій:
– сприяння розвитку інноваційної інфраструктури та технологій, які прискорюють впровадження інновацій, зокрема і економних (робити краще, використовуючи менше);
– розроблення та сприяння впровадженню моделей ефективної взаємодії державних, громадських інституцій, бізнесу для створення інновацій, сталого розвитку, енергоефективності, розвитку комунікацій між ними;
5. Сучасні знання:
– сприяння поширенню сучасних знань у формі курсів, лекцій, тренінгів, окремих видань, програм тощо про винахідливість і сталість, що переростають у інновації, ефективні рішення і соціальну активність, з метою розвитку нових компетенцій та спроможності;
– здійснення цілеспрямованих заходів для залучення до співпраці українських та іноземних науково-дослідницьких, освітніх установ, державних, громадських і приватних організацій, окремих експертів та осіб;
– вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного теоретичного та практичного досвіду побудови та розвитку сталих та ефективних партнерств і спільнот, розвитку інституцій належного врядування, створення культури інновацій, впровадження інновацій у відповідних сферах;
– підготовка та поширення інформаційних, аналітичних матеріалів та результатів досліджень.
6. Прозорість, відкритість, антикорупція:
– сприяння та участь у реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
– сприяння впровадженню ініціатив та заходів для забезпечення прозорості діяльності влади та належного доступу до інформації;
– залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики, антикорупційних програм і заходів;
– розроблення пропозицій щодо процедур запобігання корупції, уникнення та усунення корупційних ризиків у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
7. Комунікації та нові медіа:
– сприяння створенню стійкої комунікації та обміну інформацією для прийняття управлінських рішень, аналіз їх впливу на місцевому, регіональному та національному рівнях;
– розроблення та реалізація програм і проектів для підтримки сталих зв’язків, ефективних комунікацій спільнот з владою на місцевому, регіональному та національному рівнях з метою врахування інтересів та потреб громади у політиці та плануванні;
– підтримка ініціатив спільнот щодо використання нових цифрових медіа, соціальних мереж, тощо;
– реалізація стратегій, програм і проектів, спрямованих на інформаційну та комунікаційну підтримку проектів, що реалізуються Організацією;
– розробка, організація та проведення заходів, тренінгів, семінарів, воркшопів, форумів, конференцій, масових заходів тощо для підтримки реалізації напрямків діяльності Організації.


Останні публікації цього розділу:

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Хаб Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Боремось за Україну»

БО БФ "Нове місто"

Alinea International (Алінеа)

Громадська організація "Молодіжна організація "Ініціатива майбутнього КР"

ГО "Безбар'єрний Тернопіль"

Коментувати не дозволено.