Звернення вчителів України до виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел

Шановна п. Кетрін Рассел!Ми – вчителі України – звертаємося до Вас, оскільки ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) є світовим лідером, який у своїх пріоритетах зазначив просування й захист прав дітей у 190 ...

школа Житомир
Звернення вчителів України до виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел

[ENG below]

Шановна п. Кетрін Рассел!

Ми – вчителі України – звертаємося до Вас, оскільки ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) є світовим лідером, який у своїх пріоритетах зазначив просування й захист прав дітей у 190 країнах, включно з Україною.

Сьогодні діти України через війну, розпочату діючим президентом РФ, вимушені переховуватися у підвалах або, залишаючи рідну домівку, поневірятися по світах, ставати сиротами через загибель батьків. 

Під обстрілами вони позбавлені того, що гарантує їм Конвенція ООН про права дитини: вони позбавлені права на життя (стаття № 6), права на недоторканність житла (стаття № 16), права на користування послугами системи охорони здоров’я (стаття № 24), права на рівень життя, необхідний для їхнього фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (стаття № 27), права на освіту (стаття № 28), права на відпочинок і дозвілля (стаття № 31).

Росія злочинно проігнорувала статтю № 38 Конвенції ООН про права дитини, у якій говориться наступне: «Держави-учасниці зобов’язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовуються до них у випадку збройних конфліктів і мають відношення до дітей, та забезпечувати їх додержання». Загарбник обстрілює наші школи ракетами, скидає на них бомби, як результат – учні позбавлені можливості вернутися за свої парти, до своїх вчителів.

Загарбник злочинно проігнорував і Вашу, п. Кетрін, особисту заяву, опубліковану 24 лютого 2022 року із закликом «утриматися від атак на основні об’єкти інфраструктури, від яких залежать діти, зокрема системи водопостачання та водовідведення, медичні установи та школи».

Просимо Вас

  • відкрито засудити злочини російських окупантів проти дітей України;
  • повідомити світову спільноту про злочини російських окупантів проти дітей України; 
  • подати позови до міжнародних судів про порушення з боку Росії прав дітей України.

Адже стаття № 4 Конвенції ООН про права дитини чітко визначає наступні за злочином дії: «Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення прав, визнаних у цій Конвенції».

Ми вимагаємо Вашої підтримки!

На своїх уроках ми розповідали учням про ключові людські цінності, про те, що міжнародна спільнота, яку представляє ЮНІСЕФ, завжди стоїть на захисті прав дитини. 

Що ми їм розповідатимемо в майбутньому – залежить від Вас!

З повагою
вчителі України

Збір підписів тривав з 06.03.2022 до 11.03.2022 за формою.
Контактна особа: Олена Олександрівна Дітчук, учитель СЗШ№77 м. Львова, е-mail: [email protected]

Увесь список підписантів тут: https://bit.ly/Participants_Ukraine2022UNICEF
(станом на 11 березня 2022 підписалося 46 876 осіб)
 

Address Of Ukrainian Teachers To UNICEF Executive Director Catherine Russell

Dear Ms. Russell,

We, the teachers of Ukraine, appeal to you, as UNICEF (United Nations Children’s Fund) is a world leader whose priorities include the promotion and protection of children’s rights in 190 countries, including Ukraine.

Today, because of the war started by the President of the Russian Federation, the children of Ukraine are forced to hide in basements or, leaving their homes, wander around the world, become orphans due to the death of their parents.

Under the fire, they are deprived of what the UN Convention on the Rights of the Child guarantees: they have the inherent right to life (Article № 6), the right to inviolability of the home (Article № 16), the right to use health care services (Article № 24), the right to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and social development (Article 27), the right to education (Article 28), the right to rest and leisure (Article 31).

Russia has criminally ignored Article 38 of the UN Convention on the Rights of the Child, which states: “States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.” The invader fires missiles at our schools and drops bombs on them, as a result — students are deprived of the opportunity to return to their desks, to their teachers.

The aggressor also criminally ignored your personal statement, Ms. Catherine, published on February 24, 2022, calling for “refrain from attacking civilian infrastructure on which children depend — including water and sanitation systems, health facilities and schools.”

We ask you

  • to publicly condemn the crimes of the Russian occupiers against the children of Ukraine;
  • to inform the world community about the crimes of the Russian occupiers against the children of Ukraine;
  • to file lawsuits to international courts alleging violations of Ukraine’s children’s rights by Russia.

After all, Article 4 of the UN Convention on the Rights of the Child clearly defines the following actions: “States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention.”

We demand your support!

At our lessons, we told students about key human values, about the fact that the international community, represented by UNICEF, is always committed to protecting the rights of the child.
What we will tell them in the future depends on you!

Sincerely,
teachers of Ukraine

The collection of signatures lasted from March 6, 2022, to March 11, 2022, according to the form.
Contact person: Olena Oleksandrivna Ditchuk, teacher of secondary school №77 in Lviv, e-mail: [email protected]

The full list of signatories is here: https://bit.ly/Participants_Ukraine2022UNICEF
(on March 11, 2022, 46,876 people have signed up)


Тематика публікації:           

Останні публікації цього розділу:

Бізнес під час війни: як залучати кошти, нових клієнтів та адаптуватися до нових реалій

Благодійний фонд "Імпульс.ЮА" допомагає жінкам-переселенкам та їхнім дітям долати негативні наслідки війни

Росіяни намагаються нас зламати фейками: як з цим боротися?

Завершилася VIII Всеукраїнська школа волонтерів

"Не додавай роботи": в Україні стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія на підтримку поліції, медиків і рятувальників

eHealth в Україні: що це і як працює?