Фасилітація як ефективна технологія вирішення організаційних завдань

Ми з вами живемо у світі, не просто схильному до нестабільності та змін: ми живемо в період трансформацій. Динаміка змін у процесах, станах, явищах спонукає організації підвищувати адаптивність та ...

Фасилітація як ефективна технологія вирішення організаційних завдань

Ольга Гулая

Ми з вами живемо у світі, не просто схильному до нестабільності та змін: ми живемо в період трансформацій. Динаміка змін у процесах, станах, явищах спонукає організації підвищувати адаптивність та прагнути високої гнучкості. 

Неможливо врятувати країну, захистити тих, хто потребує допомоги, якщо самі не спроможні змінюватися й рости.

Дедалі більшої цінності для організацій набуває «людський капітал» (human capital), готовність команди до саморозвитку, здатність генерувати та впроваджувати нові ідеї. 

Керівники організацій, націлені на активний розвиток та лідерство у сфері ухваленні нових рішень чи розробки політик, готові створювати простір для ефективної роботи колективного інтелекту.

І в цих умовах цінним інструментом для пошуку та ухвалення рішень з актуальних для організації питань (від нарад і проєктної роботи до стратегічних сесій і масштабних конференцій) можуть стати технології фасилітації.

Але що таке справжня фасилітація?

Фасилітація — знайомий та навіть популярний термін у секторі ОГС. Проте чи все те фасилітація, що фасилітацією зветься?

Фасилітація (англ. facilitate — «полегшувати, допомагати») — метод взаємодії всередині групи, процес сприяння групі у виконанні конкретного завдання, у розв’язанні проблеми або в досягненні згоди всіх зацікавлених учасників.

Першочергову роль у цьому процесі відіграє фасилітатор, який є організатором групової роботи, допомагає учасникам сформувати спільне бачення і результату, забезпечує ефективність обговорення та запобігає невиправданим втратам часу.

Застосування інструментів і технік фасилітації сприяє виникненню синергетичного ефекту в команди, підвищує залученість кожного учасника процесу, розкриває його потенціал.

Переваги фасилітації як методу групового обговорення

Фасилітаційна сесія — це універсальна технологія колективного обговорення, планування, розв’язання проблем, з якісним опрацюванням актуальних питань і досягненням результатів за обмежений період часу. 

Це відбувається шляхом:

 • фокусування на ключовому питанні/проблемі/проблемах;
 • застосування чітких алгоритмів;
 • можливості розглянути питання з різних позицій;
 • виявлення раціонального та інтуїтивного досвіду учасників;
 • прийняття всіх ідей;
 • можливості «вийти за рамки», розширити горизонти мислення;
 • продуктивної робочої атмосфери.

Результат фасилітаційної сесії є завжди, і для кожної команди він унікальний!

У штаті багатьох закордонних організацій і компаній уже давно працюють професійні фасилітатори.

Крім того, за останнє десятиліття технології фасилітації отримали заслужене визнання і в організаціях, що працюють в Україні. 

Десятки національних і регіональних ОГС змогли усвідомити ефективність і переваги цього підходу. Про фасилітацію заговорили як про одну з технологій організаційного розвитку, оскільки метод успішно адаптується під запити команд, враховує їхні потреби, дає відчутні результати.

Які організаційні завдання допомагає вирішити фасилітація?

 • виведення організації на новий рівень розвитку 
 • вироблення та синхронізація цінностей організації
 • аналіз та оптимізація організаційних процесів 
 • розробка стратегії, проєктних планів, каскадування завдань 
 • позиціонування функціонального напрямку 
 • мобілізація команди для швидкого вирішення актуального організаційного завдання 
 • оцінка можливості та ефективності дій при вирішенні значущих організаційних процесах
 • мотивація команди на досягнення потрібних результатів 
 • формування команди завдяки високій залученості в процес

Характерна відмінність методу — його наочність. 

Під час роботи всі пропозиції та ухвалені рішення фіксуються на папері, кріпляться на фасилітаційну стіну, відображаються на фотографіях і передбачають подальші обов’язкові організаційні зміни в компанії. 

Детальна візуалізація процесу та результатів фасилітації дає змогу в будь-який момент звернутися до її повної, не редагованої версії.

Результати фасилітації для організацій: 

 • готові рішення;
 • конкретний план дій;
 • відповідальність учасників за результати фасилітації;
 • залученість учасників до реалізації рішень;
 • висока мотивація команди;
 • участь кожного в житті команди.

Сфери застосування фасилітації

Залежно від цілей і завдань організації, а також завдяки своїй універсальності, фасилітація як технологія може бути застосована для розв’язання широкого спектра питань, що потребують групової участі в обговоренні.

Це можуть бути:

 • стратегічні сесії; 
 • конференції та семінари; 
 • розробка організаційних процесів і стандартів;
 • планування проєктів;
 • створення нових продуктів, генерація ідей;
 • фокус-групи;
 • зустрічі та наради; 
 • виступи, презентації; 
 • заходи, спрямовані на згуртування команди.

Таким чином, фасилітація забезпечує ефективність через грамотно організований процес обговорення, вироблення конкретних планів і дій, залученість усіх учасників та усвідомлення ними міри персональної відповідальності за здійснення ухвалених рішень.

Ольга Гулая
MASTER ToP-facilitator, 
фасилітаторка трансформації бізнесу,
тренерка з технологій залучення,
Human Leadership Ambassador

 


Тематика публікації:      

Останні публікації цього розділу:

Молодіжний центр з нуля: історія успіху

Які потреби та виклики у спеціалістів/ок допомагаючих професій, які надають допомогу потерпілим від війни?

Як стати на облік та отримати житло для тимчасового проживання?

Для медиків України презентували посібник з етичної комунікації із ветеранами

Правила перетину кордону України з дитиною у 2024 році

Умови для оформлення малозабезпеченої родини – що змінилось з 1 квітня 2024 року?