Проект USAID “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія” шукає регіональнх координаторів

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
SACCI Project

The word Jobs in cut out magazine letters вакансія
Проект USAID “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія” шукає регіональнх координаторів

Очікувана вакансія: Регіональний Координатор у рамках короткострокової технічної допомоги (STTA)

Профіль Компанії:

Менеджмент Сістемс Інтернешнл (МСІ), компанія мережі Tetra Tech, – це фірма, що займається діяльністю у сфері міжнародного розвитку, яка базується у Вашингтоні, округ Колумбія, і має 35-річний досвід успішної діяльності у сфері розвитку в усьому світі. Основні сфери нашої спеціалізації – це інституційний розвиток, управління державним сектором, врядування та боротьба з корупцією, а також моніторинг і оцінка (M&E). МСІ реалізує близько 100 проектів у 90 країнах по всьому світу. Як одна з провідних компаній у своїй сфері, МСІ підтримує партнерські відносини з понад 80 організаціями з різних сфер міжнародного розвитку й обслуговує широкий діапазон клієнтів: від великих дво- та багатосторонніх донорів на кшталт USAID, Світового банку та ПРООН до центральних урядів і органів місцевого врядування, громадських організацій, «мозкових центрів», фондів і університетів. Більше інформації про МСІ можна знайти на веб-сторінці www.msiworldwide.com.

Резюме Проекту:

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI) – це п’ятирічна ініціатива USAID, мета якої – допомогти Україні подолати корупцію та підвищити рівень відповідальності та прозорості врядування в Україні. Проект має на меті забезпечити основні урядові установи можливостями боротьби з корупцією, зміцнити підтримку громадськістю антикорупційних зусиль і участь громадськості в антикорупційних ініціативах, а також зменшити рівень терпимості громадян до корупції.

** Увага: На цю посаду можуть претендувати тільки громадяни України **

Загальна інформація:

SACCI прагне підтримати регіональні урядові структури, а саме: Покрова (Дніпровська область),  Хмельницького (Хмельницька область) – з метою досягнення вищого рівня прозорості, громадянської активності та розширення прав і можливостей молоді заради забезпечення добросовісності врядування та участі громади у врядуванні. Упродовж Другого Року діяльності Проект SACCI має намір зміцнити свою повсякденну присутність в організаціях-лідерах і регіоні в цілому, поглибити своє розуміння місцевих потреб цільових громад і бути фізично присутнім на заходах, організованих (у партнерстві з) місцевими органами влади під егідою Проекту SACCI.

Резюме Посади:

Проект SACCI шукає 2 регіональних координаторів, які представлятимуть проект у відносинах з широким діапазоном зацікавлених сторін у цільових регіонах і виконуватимуть роль розширеної команди проекту, з метою сприяння співпраці між вибраними органами влади, групами громадян і ОГС та ЗМІ заради підвищення рівня прозорості та доброчесності у зазначених населених пунктах. Очікується, що координатори працюватимуть у наступних пріоритетних напрямках (зазначених у таблиці результатів нижче):

 • Контроль за ходом інтервенцій, ініційованих проектом SACCI, згідно з планами дій, укладених із місцевими партнерами (30%);
 • Представлення Проекту у відносинах з зацікавленими сторонами та ЗМІ (30%);
 • Збір і лобіювання перед партнерами у місцевому самоврядуванні ідей та ініціатив громадянського суспільства, груп громадян, які мають спільні інтереси, та ЗМІ, що відповідають пріоритетним напрямкам діяльності SACCI (20%);
 • Надання працівникам SACCI допомоги під час моніторингу результативності місцевих грантових ініціатив (20%).

Очікуваний рівень зусиль: не більше, ніж 150 людино-днів до 31 грудня 2019 р.

Завдання:

Завдання №

Опис завдання

 

Завдання №1

Контроль за ходом інтервенцій, ініційованих проектом SACCI, згідно з планами дій, укладених із місцевими партнерами

 • Відстеження прогресу реалізації заходів, передбачених планами допомоги/співпраці з цільовими органами місцевої влади, щоденна комунікація з київською командою Проекту SACCI та регулярне надання їй свіжих новин, у тому числі для забезпечення правильного збору даних для звітів;
 • Тісна співпраця з ОГС-партнерами SACCI (зокрема, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» і Українським кризовим медіа-центром), коли вони планують заходи в цільових регіонах або біля них і сприяють реалізації планів дій, укладених з партнерами у місцевому самоврядуванні, та надання відгуків про проведені заходи;
 • Підсумування пропозицій партнерів у місцевому самоврядуванні щодо внесення змін/доповнень до існуючих планів співпраці.

 

Завдання №2

Представлення Проекту у відносинах з зацікавленими сторонами та ЗМІ

 • Відвідання зустрічей і заходів ініційованих партнерами у місцевому самоврядуванні, групами громадян, які мають спільні інтереси, ОГС та/або ЗМІ, з метою представлення Проекту SACCI, підсумування питань та інформування київської команди Проекту SACCI про необхідні кроки, які треба вжити (за наявності);
 • Поширення інформації про проект на місцевому рівні, надання відповідей на питання стосовно проекту (за підтримки Команди комунікацій SACCI), пропагування цінностей, які проект намагається прищепити місцевій громаді;
 • Виконання ролі місцевого координатора з питань молоді та тісна співпраця з київським координатором з питань молоді Проекту SACCI з метою поширення існуючих інструментів академічної доброчесності у місцевій системі освіти.

 

Завдання №3

Збір і лобіювання перед партнерами у місцевому самоврядуванні ідей та ініціатив громадянського суспільства, груп громадян, які мають спільні інтереси, та ЗМІ, що відповідають пріоритетним напрямкам діяльності SACCI

 • Звітування про ідеї, які виникають в результаті консультацій з громадськістю, петицій або будь-яких інших механізмів громадських консультацій, що стосуються пріоритетних напрямків діяльності проекту;
 • Надання місцевим громадам (групам громадян, ОГС, молодіжним мережам, ЗМІ) допомоги у перетворенні теоретичних ідей на практичні мікро-проекти, які можуть отримати підтримку SACCI або інших донорів (за підтримки київської команди Проекту SACCI).

 

Завдання №4

Надання працівникам SACCI допомоги під час моніторингу результативності місцевих грантових ініціатив

 • Виконання функцій основного контролера якості, ментора та радника для менших, регіональних грантових проектів, які ініціюються в обраних регіонах або біля них;
 • Забезпечення обізнаності партнерів у місцевому самоврядуванні про грантові ініціативи на місцевому рівні та конструктивного діалогу між ними;
 • Виконання функцій контактної особи з іншими виконавцями грантів/ініціативами міжнародної технічної допомоги, які працюють у регіоні (за наявності).

 

 

 

Кваліфікація:

 • Вища освіта (диплом бакалавра або магістра) у галузі права, політології, державної політики, державного управління, ЗМІ або іншій відповідній галузі;
 • Більше, ніж 3 роки досвіду роботи. Перевага надаватиметься кандидатам з досвідом роботи у громадській сфері, органах місцевого самоврядування або ЗМІ. Вітається попередній досвід роботи з проектами міжнародної технічної допомоги;
 • Дуже вітається попередній досвід співпраці з даними органами місцевої влади ( Хмельницький, Покров);
 • Підтверджена здатність легко спілкуватися з різними цільовими аудиторіями та вести розмови на складні, політично забарвлені теми. Вміння вести переговори;
 • Підтверджене вміння керувати проектами, контролювати результати та складати необхідну звітність;
 • Досвід модерування заходів і проведення інтерв’ю на делікатні теми;
 • Відмінні організаторські здібності і здатність дотримуватися строків;
 • Дотримання високих етичних стандартів і гендерна чутливість;
 • Вільне володіння українською мовою, дуже вітається володіння англійською мовою.

* Кінцевий термін подання аплікацій на цю позицію – 20 березня 2019 р., 18:00 за київським часом *

Подаючи аплікацію на цю посаду, будь ласка, використовуйте лінк : https://chc.tbe.taleo.net/chc01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=MSI&cws=51&rid=6585 через Internet Explorer.

Відповідь отримують лише ті кандидати, які будуть відібрані до співбесіди. Будь ласка, не телефонуйте.

Компанія MSI є роботодавцем, який забезпечує рівні можливості (EEO), позитивну дискримінацію (AA), дотримання Закону «Про американців з інвалідністю» (ADA) і працевлаштування ветеранів війни.

Anticipated: STTA, Regional Coordinator

Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI) Program in Ukraine

Company Profile:

MSI, a Tetra Tech Company, is a Washington, DC metro area international development firm with a 35-year history of delivering development results across the world. Our core expertise is in the fields of institutional development, public sector management, governance and anti-corruption, and monitoring and evaluation (M&E). MSI implements nearly 100 projects in 90 countries around the world. As one of the leading companies in our field, MSI has partnered with more than 80 organizations across all sectors of international development with clients ranging from large bilateral and multilateral donors such as USAID, the World Bank and the UNDP to national and local governments, NGOs, think tanks, foundations and universities. For more information on MSI, please visit our website at www.msiworldwide.com.

Project Summary: 

The Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI) Program in Ukraine is a five-year USAID initiative that has an objective to assist Ukraine to reduce corruption and increase the accountability and transparency of governance in Ukraine. The program seeks to empower key government institutions to fight corruption, build public support for and engagement in anticorruption effort, and reduce citizen tolerance to corruption.

**Please note: Only citizens of Ukraine are eligible for this position**

Background:

SACCI is seeking to support the regional government institutions – more specifically,  Pokrov (Dnipropetrovsk oblast), Khmelnytskiy (Khmelnytska oblast) – in reaching higher levels of transparency, civic engagement and youth empowerment for integrity and participation. Throughout Year II, SACCI intends to strengthen its day-to-day presence with the champion institutions and region at large, deepen its understanding of the local-level needs of target communities and have a physical presence at events organized by / in partnership with local authorities under the SACCI auspices.

Position Summary:

SACCI seeks 2 regional coordinators to represent the project with a wide range of stakeholders in the target regions, and to serve as extended team of the project to assist the selected authorities, citizens’ groups and CSOs and media to collaborate on issues of transparency and integrity in the noted localities. The coordinators are expected to work on the following wide priorities (specified in the deliverables’ table below):

 • Oversee progress of SACCI-initiated interventions as per action plans signed with local government counterparts (30%);
 • Represent the project throughout communications with stakeholders and media (30%);
 • Gather and advocate with the local government counterparts the ideas and initiatives of the civil society, citizen interest groups and media that fall under the priorities of SACCI (20%);
 • Assist SACCI staff with monitoring performance of local-level grant initiatives (20%)

Expected level of effort: not to exceed 150 expert days until 31 December 2019.

Tasks:

Task #

Task description

 

Task #1

Oversee progress of SACCI initiated interventions as per action plans signed with local government counterparts

 • Track progress of activities incorporated into the assistance plans / cooperation plans with the target local authorities, communicate daily with and provide regular updates to the SACCI Kyiv team, including to ensure proper data collection for reports;
 • Work closely with SACCI CSO partners (including but not limited to Transparency International Ukraine, EIDOS Center for Political Studies and Analysis and Ukraine Crisis Media Center) when they plan events in or around target regions and contribute to the action plans signed with the local government counterparts and provide feedback on the events conducted;
 • Summarize proposals from local government counterparts to amend / add activities to the existing cooperation plans;

 

Task #2

Represent the project throughout communications with stakeholders and media

 • Attend meetings and events initiated by local government counterparts, citizen interest groups, CSOs and / or media outlets to represent the SACCI project, summarize issues and inform the SACCI Kyiv team of necessary steps to be taken (if any);
 • Spread the messages about the project at the local level, answer queries about the project (with assistance from the SACCI Communications Team), promote the values that the project works to inculcate with the local community;
 • Serve as the local youth focal point and work closely with the SACCI Kyiv team focal point on youth to spread the existing integrity education tools throughout the local educational system;

 

Task #3

Gather and advocate with the local government counterparts the ideas and initiatives of the civil society, citizen interest groups and media that fall under the priorities of SACCI

 • Report on ideas that emerge through community consultations, petitions or any other civic consultation mechanisms as pertinent to the project priority themes;
 • With SACCI Kyiv team assistance, help the local communities (citizens’ groups, CSOs, youth networks, media) shape ideas into actionable micro-projects for SACCI or other donors’ support;

 

Task #4

Assist SACCI staff with monitoring performance of local-level grant initiatives

 • Serve as primary quality assurance, mentor and advisor to the smaller, regional grants projects that are initiated in or close to selected regions;
 • Ensure that local government counterparts are aware about the local-level grant initiatives, and constructive communication between them;
 • Serve as a contact person with other grant implementors / international technical assistance initiatives working in the region, if any.

 

 

 

Qualifications:

 • Higher education (Bachelor’s or Master’s degree) in law, political science, public policy, public administration, media or other relevel field;
 • Over 3 years of work experience. Preference is given to experience in the public sphere, local government, or media. Prior work with international technical assistance projects is an asset;
 • Prior experience of cooperation with the given local authorities ( Khmelnytskiy, Pokrov) is a strong asset;
 • Demonstrated ability to communicate easily with different target audiences and manage talks on complicated, politically-charged topics. Good negotiations skills;
 • Demonstrated ability to manage projects, monitor results and furnish necessary reporting;
 • Experience to moderate events and conduct interviews on sensitive issues;
 • Excellent organizational skills to meet deadlines;
 • Adherence to high ethical standards and gender sensitivity;
 • Fluency in Ukrainian, English language knowledge is a strong asset.

*Deadline for applying for this position – 20 March 2019, 18:00 Kyiv time*

Please  follow the link : https://chc.tbe.taleo.net/chc01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=MSI&cws=51&rid=6585 to apply through Internet Explorer.

Only candidates who have been selected for an interview will be contacted. No phone calls, please.

MSI is an EEO/AA/ADA Veterans Employer.


Останні публікації цього розділу:

Менеджер зі зв'язків з громадськістю

Масштабний фестиваль «Гармонія сердець» запрошує волонтерів!

Бухгалтер

Terre des hommes шукає Field Officer in Mariupol

Фахівець зі співпраці з населенням

Головний спеціаліст Відділу взаємодії з підприємствами, що належать до сфери управління МОЗ