Керівник експертної групи інституційної підтримки та оцінки ефективності державної регіональної політики Директорату регіонального розвитку

Зафіксувати у Google календарі!


вакансії - державна служба - ProstirUA (57)
Керівник експертної групи інституційної підтримки та оцінки ефективності державної регіональної політики Директорату регіонального розвитку
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Директорат регіонального розвитку 
експертна група інституційної підтримки та оцінки ефективності державної регіональної політики

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: Ступінь вищої освіти не нижче магістра 
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері регіонального розвитку
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.


Посадові обов’язки

1) здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіл обов’язків між державними експертами та іншими спеціалістами, контроль виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
– здійснення постійного аналізу стану справ у сфері інституційного забезпечення регіонального розвитку, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізу існуючих та виявлення нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
– формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
– визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері інституційного забезпечення регіонального розвитку (агенції регіонального розвитку, представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо); 
– проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування інституційного середовища для цілей та завдань державної регіональної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері її компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем; 
– здійснення фахових комунікацій;
– здійснення заходів щодо адаптації законодавства України у сфері інституційного забезпечення регіонального розвитку до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду щодо інституційного механізму управління процесом взаємодії органів виконавчої влади та громадських об’єднань для забезпечення їх участі у формуванні, упровадженні та здійсненні контролю за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку регіонів;
– координацію реалізації заходів щодо забезпечення розвитку агенцій регіонального розвитку;
– загальну координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань розвитку сільських територій;
– моніторинг та оцінювання ефективності реалізації державної регіональної політики, виявлення проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, готує пропозиції щодо підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, у тому числі під час досягнення цілей визначених у документах, що визначають державну регіональну політику;
– координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань моніторингу та оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики;
– взаємодію з експертним середовищем, громадськими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, іншими установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Директорату; 
– проведення громадських обговорень проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства з питань, що належать до компетенції Директорату; 
2) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики у сфері інституційної підтримки регіонального розвитку та оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Розробляє зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
3) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи державної статистики регіонального розвитку відповідно до системи статистики Європейського Союзу;
4) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства у сфері інституційної підтримки регіонального розвитку та оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) виконує інші функції, що випливають з покладених на Експертну групу завдань.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

02 07 2018 7 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 8900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 
33 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн., 
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

42400 грн.


Категорія посади

Б


Статус вакансії

Опублікована


01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 

 
Балабанюк Анна Владиславівна 
+38-(044)-284-0632 
[email protected] 

30.07.2018 10:00 
 м. Київ, просп. Перемоги, 50 
 24.07.2018 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Директор департаменту моніторингу

Community Development Assistant​, Краматорськ

Короткостроковий консультант з супроводу комунікаційної стратегії проекту (SMM-менеджер; Експерт з питань комунікації)

Асистент з інформаційно-комунікаційних технологій (IT)

Спеціаліст з юридичних питань (відділ інформування, консультування та правової допомоги)

Молодший експерт в Проекті ЄС "Право-Justice"