Державний експерт експертної групи впровадження проектів енергоефективності

Зафіксувати у Google календарі!


вакансії - державна служба - ProstirUA (57)
Державний експерт експертної групи впровадження проектів енергоефективності
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Директорат енергоефективності 
експертна група впровадження проектів енергоефективності

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 
Досвід роботи: не потребує
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.


Посадові обов’язки

1) здійснює моніторинг та оцінку законодавства у сфері діяльності директорату та підготовку пропозицій щодо його вдосконалення;
2) розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
3) узагальнює практики застосування законодавства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
4) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
5) здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
6) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд;
7) ініціює розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
8) розробляє пропозиції щодо аналізу та моніторингу результатів реалізації державної політики в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 
9) здійснює постійний аналіз та моніторинг стану справ у сфері, пов’язаній із впровадженням проектів з підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива, включаючи політичні, правові, фінансово-економічні, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у зазначеній сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
10) здійснює оцінювання результатів реалізації державної політики пов’язаної зі створенням сприятливих умов та стимулюванням щодо впровадження проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, готує висновки та рекомендації щодо продовження, перегляду або коригування державної політики; 
11) забезпечує здійснення фахових комунікацій;
12) визначає коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики на предмет співпраці щодо впровадження проектів у сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива;
13) проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час визначення можливостей співпраці щодо впровадження проектів у сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива;
14) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах енергозбереження, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
15) бере в установленому порядку участь у розробленні Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції Директорату;
16) забезпечує співпрацю з партнерами з питань організації та технічної підтримки щодо розробки та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сферах енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива;
17) здійснює співпрацю з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України з питань виконання спільних проектів спрямованих на реалізацію державної політики у сферах енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива; 
18) розробляє заходи, спрямовані на виконання проектів спрямованих на збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива у загальному енергетичному балансі країни;
19) розробляє програми щодо впровадження механізмів стимулювання заміщення природного газу іншими видами палива у сфері теплопостачання;
20) готує пропозиції щодо впровадження енергоефективних технологій та застосування в інвестиційних та інноваційних проектах технічних і технологічних рішень, які передбачають використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
21) сприяє в межах повноважень реалізації інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
22) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери використання енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
23) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та механізмами «зелених інвестицій»;
24) здійснює співпрацю з Державною установою «Фонд енергоефективності» з питань впровадження заходів з енергоефективності в житловому фонді країни;
25) сприяє в межах повноважень реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
26) приймає в межах компетенції участь в організації виставкової та видавничої діяльності, проведення конкурсів, семінарів, нарад, конференцій, конгресів з питань, віднесених до компетенції Директорату; 
27) здійснює в межах компетенції моніторинг та аналіз впровадження сучасних заходів з енергозбереження, використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива здійснених в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;
28) здійснює інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

02 07 2018 27 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 7700 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 
28 300 – 40 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 
500 грн., 
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.


Категорія посади

В


Статус вакансії

Опублікована


01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 24 

 
Балабанюк Анна Владиславівна 
+38-(044)-284-0632 
[email protected] 

30.07.2018 10:00 
 м. Київ, просп. Перемоги, 50 
 24.07.2018 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Вакансії: Recruitment of Local Support Staff for the Election Observation Mission to Ukraine (re-advertisement)

ІМІ оголошує конкурс на заміщення вакансії спеціаліста/-ки з візуальних комунікацій

Консультант з розвитку кооперативів у програму USAID DOBRE/ Consultant on Agrarian Cooperatives for USAID DOBRE program

Advisor on Municipal Civil Protection and Local Development (програма U-LEAD з Європою, GIZ)

Відкрита вакансія Partnership Officer в ACTED

Інженер з технічної підтримки/ L1 support engineer (eHealth)